Tag: godsdienst

zie ook confucianisme, taoisme, katholieke

‘Tempels zijn er voor religie, niet om winst te maken.’

Boeddhistische en taoïstische tempels in China hebben van de overheid waarschuwingen tegen overdreven commercialisering gekregen.   Maar liefst 12 departementen van de regering hebben een richtlijn opgesteld betreffende commerciële activiteiten in de tempels van het boeddhisme en het taoïsme. Staatstoezicht De instellingen die zich met de zaak bezighouden zijn onder andere de Staatsdienst voor Religieuze Aangelegenheden (SARA), de Afdeling Publiciteit (vroeger propagandadienst genoemd) van de communistische partij, de Centrale Leidende Groep Cyberspace en het ministerie…

Topman CPC waarschuwt tegen foute ideologie

Een topfunctionaris van de communistische partij heeft kaderleden gewaarschuwd. Ze mogen het socialisme en het communistische einddoel niet inruilen ‘voor (bij)geloof of een westerse ideologie’. In het orgaan van de partij, de Renmin Ribao  (People’s Daily, Volksdagblad), is Chen Xi uitgevallen naar partijkaders die op het vlak van ideologie niet zuiver op de graat zijn. Woorden van een zwaargewicht Chen heeft een succesvolle loopbaan bij de overheid en in de communistische partij. De meest recente…

Witboek over godsdienstvrijheid in Xinjiang

n het nieuw verschenen regeringswitboek staat dat de godsdiensten in Xinjiang nog nooit zo floreerden als nu. Daarbij is het nuttig te weten hoe de samenwerking tussen de godsdiensten en de administratie gebeurt via het Bestuur voor Godsdienstzaken dat de opleiding van de geestelijke leiders betaalt en zorgt voor hun maandvergoeding en sociale positie.

Religies met Chinese kenmerken

De Chinese gezagsdragers hebben hun standpunten betreffende de godsdiensten in China aangescherpt en uiteengezet op een nationale conferentie over religies. Religieuze leiders en academici hebben die ideeën aanvaard en onderschreven. ‘Lokalisatie’, religies met Chinese kenmerken, was daarbij een kerngedachte. CPC-leden echter horen marxistische atheïsten en materialisten te zijn en te blijven. Eind vorige week vond er in Beijing een tweedaagse Nationale Conferentie over Religies plaats. President Xi Jinping heeft er de visie van de regering…

Paus Franciscus positief over opkomst van China

Paus Franciscus heeft op 28 januari voor het eerst een interview over China gegeven. Meest opvallend: De paus wenste de Chinese president Xi Jinping een gelukkig Nieuwjaar. Het is de eerste keer dat een paus zoiets doet. Het Vaticaan en China onderhouden geen diplomatieke betrekkingen.

Wie gaat sociale bijdragen voor clerus betalen?

40 % van de religieuze gemeenschappen dragen niet bij voor het pensioen van hun clerus en een kwart niet voor de ziekteverzekering. Het probleem stelt zich bij de vijf grote godsdiensten waar zowel de individuele bedienaars van de erediensten als hun gemeenschap krap bij kas zitten. In Tibet betaalt de regio de kosten en de rol van lokale autoriteiten wordt als cruciaal ervaren.  Volgens een Witboek uit 2013 telt China een clerus van 360.000 personen.…