Tag: hervormingen

De doelstellingen van Xi Jinping

In een meer dan drie uur durende toespraak tot het partijcongres van de CPC heeft secretaris-generaal Xi Jinping bakens uitgezet tot 2050.Wat zijn de hoofdpunten volgens het CPC partijblad People’s Daily? En hoe die te interpreteren?

Financiële hervormingen niet noodzakelijk liberalisering

De Amerikaanse denktank Stratfor maakt een analyse van de huidige financiële hervormingen in China.
De belangrijkste conclusie is dat het verbeteren van de regelgeving en controle een prioriteit is, samen met het uitroeien van de corruptie in de sector. Hervorming is geen synoniem van liberalisering. Verder worden maatregelen genomen tegen de te snelle toename van schulden van lokale overheden en bedrijven, maar die werken eerder op symptomen dan op oorzaken.

Ideologie in China: honderd bloemen?

Leading Schools of Thought in Contemporary China, een boek van Ma Licheng brengt de ideologische verscheidenheid van hedendaags China in kaart. In de westerse media lijkt China nog dikwijls een ideologische monoliet. De partij dicteert en de bevolking knikt. Maar wie de geschiedenis van hedendaags China volgt weet dat er voortdurend strijd is tussen wat Ma Licheng verschillende denkscholen noemt. Strijd die af en toe dramatisch culmineert, denk maar aan de Culturele Revolutie of de Tian An Men opstand.

De Chinese markteconomie krijgt vorm.

Er wordt veel commentaar gegeven bij de voortgang van de hervormingen van de Chinese staatsbedrijven. Sommigen denken dat het juiste pad voor China bestaat uit privatisering en het terugtrekken van de regering uit het bestuur van de bedrijven. Dat is een benadering van het Westen maar het is niet die van China.