Vijf jaar om werking Communistische Partij te verbeteren

Het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC) heeft een vijfjarenplan bekend gemaakt om de regels van de partij grondig aan te passen. In een China dat rijker wordt en met een bevolking die steeds hogere verwachtingen heeft, streeft de CPC naar het best mogelijke bestuur. De partij moet daarom in staat zijn zichzelf voortdurend te verbeteren. Dat vereist nieuwe aangepaste regels.

Eedaflegging nieuwe partijleden Foto : Xinhua Disclaimer

De laatste keer dat de regels voor de werking van de Communistische Partij van China 5CPC) grondig werden aangepast was in 2015. Vooral in het kader van de strijd tegen de corruptie werden toen de regels voor het gedrag van partijleden, en in het bijzonder partijkaders, een stuk strenger. Nu is een nieuwe lading regels aangekondigd om de werking van de partij te verbeteren. Die zullen in de loop van de vijf volgende jaren vorm krijgen.

Sterkere centralisatie

Een prioriteit van het plan is het versterken van de centralisatie van het gezag. De authoriteit van de centrale organen, die van de leidende comités binnen het Centraal Comité en in het bijzonder de leiding van Xi Jinping moeten versterkt.

Het leiderschap van het Centraal Comité over alle belangrijke projecten wordt extra verzekerd. Men wil zeker zijn dat enkel dat comité de belangrijke aspecten van de partijlijn kan beslissen en uitleggen.

Er komen regels voor de uitvoering van de belangrijke beslissingen en plannen van het Centraal Comité, Elke schakel van de werkverdeling tot en met het evalueren van de resultaten en de controle zal in procedures vastgelegd worden.

Leiding van het land door communistische partij beter uitwerken

Een tweede doel van de nieuwe regels is het verbeteren en concreet vastleggen van de rol van de CPC in de leiding van het land. De systemen via dewelke de CPC de leiding heeft over staatsorganisaties zoals het parlement en de regering worden versterkt.

De taakverdeling tussen de CPC en de regeringsinstanties moet precieser bepaald worden zodat iedereen weet wat hij kan en moet doen.

Meer inspraak voor de bevolking

De regels voor de procedures bij belangrijke beslissingen door partijcomités en partijleiding zullen zodanig zijn dat er maximum advies van de bevolking wordt gevraagd, dat voorafgaand nderzoek diepgaander wordt en dat beslissingen zorgvuldig op hun juistheid geverifieerd worden.

Verbetering transparantie en inspraak binnen de partij

De regels voor de interne organisatie worden verfijnd, inclusief de regels voor het verkiezen van de centrale partijorganisaties.

De methode om partijkaders te scholen, te selecteren, te benoemen en te beoordelen worden verbeterd. Er zal meer proactief, open en effectief naar talent gezocht worden.

Het Centraal Comité zal de regels en methoden opstellen om de gezonde ontwikkeling van de partij te garanderen, inclusief regels om binnen de CPC de democratie beter te ontwikkelen , de banden tussen partij en volk hechter te maken, te vermijden dat leidende kaders zich privileges toe-eigenen, sneller fouten te corrigeren en de corruptie te bestrijden.

Er komen ook regels voor een betere controle op de partij. Controle van binnenuit blijft het belangrijkst, maar nieuwe regels moeten zorgen voor een betere coördinatie met externe controles.

De methode om kaders aansprakelijk te blijven houden voor hun vroeger werk moet meer gefocust worden. Tegelijk moeten de regels die kaders aanmoedigen om de leiding te nemen, hun verantwoordelijkheid te dragen en uit te munten in hun dagelijks werk.

Bron: People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email