Nieuwe beleidslijnen voor overheidsinvesteringen

De Chinese regering heeft nieuwe beleidslijnen uitgevaardigd voor investeringen door de overheid. Het gaat om honderden miljarden euro’s per jaar. Er komen meer wettelijke beperkingen, ingebouwde kwaliteitswaarborgen en richtlijnen voor specifieke procedures. Dat moet leiden tot beter gefocuste overheidsbestedingen met een groter sociaal nut.

De overheid moet bij investeringen focussen op openbaar welzijn, infrastructuur, landbouw, platteland, milieubescherming, belangrijke wetenschappelijke en technologische doorbraken, sociaal bestuur, nationale veiligheid en andere openbare projecten. In andere sectoren wordt ze verondersteld de privésector te laten investeren.

Voor functionarissen zullen de regels de verantwoordelijkheid duidelijker afbakenen en meer houvast bieden bij beslissingen. Nu moeten ze advies vragen van denktanks of hun eigen buikgevoel volgen.

Meer controle op bestedingen lokale overheden

De regels zullen vooral het verschil uitmaken voor lokale overheden die nu nog een grote autonomie hebben bij de investering van hun budget. Zolang de groei van het bruto regionaal product een maatstaf is voor het succes van lokale overheden, gebeurt het dat zij gewoon investeren in overheidsbedrijven die ze zelf controleren. Dat leidt dan tot overcapaciteit en verspilling. Dat zal nu niet meer mogelijk zijn.

De nieuwe regels versterken de controle op budgetten en verbieden het buiten budget investeren met fondsen die via schaduwbankieren verkregen zijn. Op die manier kan men de toename van de schuld der lokale besturen afremmen. Dat vermindert het financiële systeemrisico.

Gigantische bedragen

In het eerste trimester is volgens het Nationaal Bureau voor statistiek in totaal 10.190 miljard yuan geïnvesteerd. Daarvan kwam 6.150 miljard of 60% van de privésector. De overheid en de staatsbedrijven komen samen aan 20%, de overige 20% komt van bedrijven met buitenlands kapitaal. De Chinese financiële nieuwssite yicai.com schat dat de overheid jaarlijks voor 3.000 miljard yuan (400 miljard euro) investeert.

Uitvoeringsbesluiten

Experts waarschuwen dat de regels van de regering nog niet direct toepasbaar zijn. Er moeten per sector nog specifieke uitvoeringsbesluiten komen en er is nog veel ondersteunend werk nodig. In het beste geval kan dat ongeveer binnen een jaar gebeuren.

Bijvoorbeeld voor infrastructuur en openbare diensten is het belangrijk een passend evenwicht te vinden tussen prijs en kwaliteit. Wanneer de overheid sommige sectoren overlaat aan privé-investeringen, dan dient men er zeker van te zijn dat dit de efficiëntie verhoogt. Aangezien dit alles raakt aan de verhouding tussen privé- en overheidsinvesteringen valt te verwachten dat over de praktische uitvoering nog heel wat zal gediscussieerd worden.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.