Groei ondersteunen met extra investeringen in infrastructuur

Om de economische groei te ondersteunen neemt China onder meer zijn toevlucht tot extra investeringen in infrastructuur, vooral in groene energie, technologie en waterbeheer. Sinds de wereldwijde crisis van 2008 gebeurde het niet meer op die schaal.

Bouw 5G station Foto: Xinhua/Wang Chuanchao Disclaimer

De Chinese economie leed in het tweede trimester, vooral door terugkerende covid-19 uitbarstingen en door de zwakke wereldeconomie; er was nauwelijks groei. De regering nam doortastende maatregelen om de economie aan te zwengelen in de tweede jaarhelft: Belastingverminderingen, subsidies, gemakkelijker en goedkoper kredieten, consumptiecheques, enz. Bijkomende investeringen in infrastructuur zijn echter eveneens een cruciaal luik.

In de tweede jaarhelft zal boven op het plan ongeveer 1.100 miljard yuan (meer dan 150 miljard euro) extra besteed worden aan infrastructuur.
In de eerste jaarhelft hebben de lokale overheden met de zegen van Beijing al recordbedragen aan obligaties voor de financiering van specifieke infrastructuurprojecten uitgegeven. In juni gaf de regering opdracht aan de grote staatsontwikkelingsbanken om extra 800 miljard yuan kredieten te verlenen. De lokale overheden kregen opdracht nog eens voor 300 miljard yuan obligaties uit te schrijven voor infrastructuurwerken.

Tijdens de globale crisis van 2008-2009 trok China liefst 4.000 miljard uit voor infrastructuur. Mede daarom wordt het moeilijker om nog rendabele projecten te selecteren.
Welke sectoren zullen vooral genieten van de bijkomende investeringen?
Veel geld zal gaan naar de sectoren die de overheid prioritair wil ondersteunen. Analisten denken daarbij aan de infrastructuur voor 5G communicatie, het waterbeheer, windmolenparken en zonnecentrales en gasnetten voor de bevoorrading van de steden.

Recordinvesteringen in eerste jaarhelft

De Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (NDRC, het superministerie van economische zaken) heeft de eerste vijf maanden van dit jaar 48 strategische investeringsprojecten met een totale waarde van 654 miljard yuan goedgekeurd. Dat is meer dan 80% van het totale investeringsbedrag dat in het plan voor heel 2021 voorzien was.

Einde juni hadden de lokale overheden 93% van hun volledige jaarlijkse quota voor obligaties al uitgeschreven voor infrastructuur en welzijnsprojecten. Het ging om liefst 3,410 miljard yuan (bijna 500 miljard euro).

De eerste resultaten daarvan zijn al zichtbaar op het terrein. Investeringen in nutsvoorzieningen, zoals productie en distributie van elektriciteit, warmte, gas en water stegen in de eerste jaarhelft met 15,1%. Investeringen in waterbeheer, milieu en openbaar nut stegen 10,7%.

De investeringen in weg- en spoorverkeer daalden lichtjes, terwijl deze sectoren juist het merendeel van de extra investeringen ontvingen in 2008-9; de lange goedkeurings- en uitvoeringsperioden van dergelijke projecten, en de vele al gerealiseerde projecten van 2008-9 spelen hierin een rol.

Bijkomende investeringen in ‘nieuwsoortige infrastructuur’

Verdere expansie verwachten analisten in de digitale infrastructuur zoals datacenters en de ‘soft’ infrastructuur zoals openbare dienstverlening.

De NDRC wil vooral meer investeringen in ‘nieuwsoortige infrastructuur’, een begrip dat in 2020 ingevoerd is. Een voorbeeld is het grootschalige Eastern Data and Western Computing project. Dit project is in februari dit jaar gelanceerd, en wil datacenters, cloudcomputing en big data efficiënt integreren, gebruik makend van de overvloed aan groene energie in het Westen van China om de data van het Oosten, waar de internetbedrijven zitten, op te slaan, te verwerken en te analyseren.

De ‘nieuwsoortige infrastructuur’ bestaat uit drie brede groepen: Informatietechnologie zoals 5G, IoT, AI, cloud computing, blockchain toepassingen en datacenters; integratieprojecten zoals slim transport, slimme energie-infrastructuur gebaseerd op big data en AI; innovatie toegespitst op projecten van openbaar nut die het wetenschappelijk onderzoek en de technologische ontwikkeling ondersteunen

Meer groene energie

In de energiesector veroorzaakt het Chinese engagement om de uitstoot tegen ten laatste 2030 te doen pieken en in 2060 koolstofneutraal te zijn een echte investeringsgolf. In combinatie met de toenemende vraag naar energie is een sterke toename van de investeringen in groene energie zoals zonne- en windenergie en in elektriciteitsnetten te verwachten.

China is begonnen met een eerste reeks grootschalige wind- en zonne-energieprojecten in de woestijnen en in het hoge Noorden. Het project is einde 2021 gelanceerd en zou 97 GW bijkomend vermogen tegen 2025 moeten opleveren (equivalent aan zowat 80 grote kernreactoren zoals in Doel)
In februari zijn al plannen voor een tweede reeks bekend gemaakt. Daarbij gaat het om liefst 455 GW tegen 2030!

Intussen is China ook volop bezig met steenkool te vervangen door het minder vervuilende aardgas.
Zo stegen de investeringen in gasinfrastructuur in de eerste vijf maanden met 18,1%. Dat is meer dan de 12,1% voor elektriciteit en de 8% voor waterbeheer. De gasinvesteringen zijn een gevolg van een regeringsbeslissing in juni 2021 om de verouderde netten voor gas, warmtedistributie en water in de steden te vernieuwen, met 2025 als deadline voor het gas. Het kostenplaatje alleen voor gas ligt tussen 200 en 300 miljard yuan.

Waterbeheer

Van januari tot juni werden voor 310 miljard yuan werken voor waterbeheer gerealiseerd, de helft meer dan in 2021. De investeringen tot en met juni namen met 12,7% toe. Voor het volledige jaar denkt men minsten 800 miljard te investeren.

Een groot deel van de investeringen zal naar projecten tegen overstromingen en naar afleidingsprojecten voor drinkwater gaan. Enkele grote overstromingen in recente jaren en de ongelijke verdeling van de watervoorraden over de regio’s maken dat noodzakelijk.

Analisten overwegend positief

Analisten van Morgan Stanley voorzien momenteel dat de jaarlijkse investeringen voor infrastructuur met 10% zullen stijgen, met een in het tweede halfjaar geleidelijk toenemend positief gevolg op de economische groei. Het team van Nomura holding volgt globaal dezelfde redenering.

Nomura maakt echter de bedenking dat de snelle toename van investeringsprojecten de prijs van de bouw materialen kan omhoog jagen, zodat de materiële investeringen nauwelijks zouden stijgen en dus weinig aan de groei bijdragen. De dreiging van nieuwe verstoringen door Covid-19 maken ook dat de bouwsector problemen zou kunnen hebben om de vele projecten uit te voeren.

Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *