Beijing slimmer, groener, harmonieuzer, Yangtze schoner

Het stadsbestuur van Beijing zet in op een slimme, groene en harmonieuze stad. Het Chinese Opperste Gerechtshof gaat helpen om de Yangtze schoner te krijgen.

Zoals elk jaar bracht burgemeester Chen Jining een jaarverslag uit voor de gemeenteraad. Hij legt de klemtoon op een kwaliteitsvolle ontwikkeling.

In 2019 zag de burgemeester een continue en gezonde sociale en economische vooruitgang. De economie van de stad groeide met 6,1-6,2%, ongeveer het nationale gemiddelde. Het reële beschikbare inkomen per stadsbewoners steeg iets sneller, met 6,3%.
De verwachte groei voor 2020 is 6%.

Er was betekenisvolle vooruitgang bij de uitbouw van de hoofdstad tot nationaal innovatiecentrum. De uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling liepen op tot 6% van het bruto regionaal product (vgl de EU ongeveer 2%). Het aantal octrooi-aanvragen steeg met 13,1%. Om nog sneller nijverheidstakken met hoge technologie te ontwikkelen is er een actieplan voor steun aan de 5G-sector en de uitbouw van het 5G netwerk. De stad bouwt ook een open-source innovatieplatform uit dat gebruikt maakt van artificiële intelligentie en steunt toepassingen.

In 2019 werd de milieubescherming versterkt door meer controle op mobiele bronnen van luchtvervuiling en betere aanpak van fijn stof, waardoor het jaargemiddelde van de PM2.5 deeltjes zakte tot 42 microgram per m³ (de Wereldgezondheidsorganisatie beveelt een gemiddelde van minder dan 10 microgram aan)

In mei start stap voor stap een verplicht sorteersysteem voor huisvuil. Een eerste doel is in 90% van de districten een demonstratiezone voor sorteren op te zetten.

Regionale planning

Een beslissende vooruitgang kwam er voor de gecoördineerde ontwikkeling van de regio Beijing-Tianjin-Hebei (twee megasteden plus een provincie). Daardoor kon Beijing meer functies afstoten die niet essentieel zijn voor de rol als hoofdstad. Vorig jaar zijn 399 fabrieken gesloten en 66 markten en distributiecentra verplaatst.

De bouw van een secundair centrum van Beijing in de oostelijke voorstad Tongzhou is volop bezig een jaar nadat het masterplan opgesteld is en vastgelegd welke stedelijke bestuursfuncties van Beijing zullen verhuizen.

Er wordt onder meer gewerkt aan de grootste ondergrondse transporthub van Azië, 130 hectare groot. Die moet einde 2024 af zijn. Het nieuwe centrum zal voorrang krijgen bij pilotprogramma’s, sleutelprojecten, het vestigen van hoogwaardige bedrijven en technologische toepassingen.

Aan de andere kant van Beijing komt nog de ‘tweede vleugel’ van de stad, de Xiong’an New Area in de provincie Hebei.

Watervervuilers strenger gestraft

Het Chinese gerecht gaat strenger optreden tegen vervuilers van de Yangze rivier. Dat heeft Jiang Bixin, de ondervoorzitter van het Opperste Gerechtshof bekend gemaakt ter gelegenheid van nieuwjaar.
Rechtbanken in heel het land en vooral in provincies langs de rivier krijgen opdracht strengere straffen uit te spreken tegen ernstige vervuilers. Het kan gaan om het lozen van vervuilende stoffen, maar ook over transport van gevaarlijke goederen of het illegaal oppompen van zand.

Vorig jaar werden 42.230 strafzaken behandeld in verband met de milieubescherming van de rivier. Zo kreeg een zekere Yao in Suqian (provincie Jiangsu) 5 jaar gevangenis en 100.000 yuan boete wegens het illegaal storten van 5.500 ton met zware metalen vervuilde industriële modder in vijvers. Hij had geen transportvergunning en nam geen beschermende maatregelen.

Met de strengere houding sluit het Chinese gerecht zich aan bij het streven om van de Yangtze weer een gezonde schone rivier te maken. Het gerecht is in China, in tegenstelling tot bij ons, geen onafhankelijke derde macht. Het krijgt zijn instructies van het parlement waaraan het ook jaarlijks verantwoording moet afleggen.

Bronnen: China Economic Net, China Daily, People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar