Tag: markteconomie

Controle op Chinese investeringen mikt op het verkeerde doelwit

Meer protectionisme zoals sommige politieke verantwoordelijken willen kan alleen maar steriel zijn voor een kleine open economie in een geglobaliseerde wereld. Sinds de geruchten over een overname van de verzekeringsgroep AGEAS door een Chinees consortium gaan er veel stemmen op om de overname van Belgische bedrijven door Aziatische ondernemingen te beperken. 

Markteconomie: Europese Commissie doet voorstel (update)

De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd over het statuut van markteconomie aan China. Ze wil de formele belofte naleven die aan China bij de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 2001 gedaan is. Tegelijk wil ze nieuwe regels invoeren om invoer uit China te kunnen tegen houden.

De Chinese markteconomie krijgt vorm.

Er wordt veel commentaar gegeven bij de voortgang van de hervormingen van de Chinese staatsbedrijven. Sommigen denken dat het juiste pad voor China bestaat uit privatisering en het terugtrekken van de regering uit het bestuur van de bedrijven. Dat is een benadering van het Westen maar het is niet die van China.

Hervormingen van de socialistische markteconomie: naar een nieuw model (2)

Jenny Clegg analyseert de hervormingen in China sinds 2012. Zij wil klaarheid scheppen over de context en de richting van het ontwikkelde beleid. China’s socialist market reforms: moving to a new model van Jenny Clegg is gepubliceerd in Theory and Struggle 2016, het jaarboek van de Marx Memorial Library. De Nederlandse vertaling is van Chinasquare. Dit is deel 2. Deel 1 staat sinds 2 juni op ChSq. 5. Hervormingen van de staatsbedrijven De hervorming van de…

Houdt het team van Xi Jinping vast aan staatscontrole van economie? (upd)

Publicisten in Washington komen tot de conclusie dat de Chinese leiders de marktwerking en de staatscontrole niet met elkaar in evenwicht zullen brengen. Een Britse marxistische Chinakenner denkt ook dat de regering zijn strikte controle over de economie niet gauw zal opgeven. Zij verwacht wel een geleidelijke liberalisering, maar vreest die niet. Het Centre for Strategic and International Studies van Washington heeft een rapport gepubliceerd met de titel ‘Perfecting China, Inc’. Scott Kennedy en Christopher…