Tag: openbaarheid

Transparantie een stap vooruit

Een ambtenaar in de zuidelijke provincie Hainan is gesanctioneerd. Hij had niet genoeg informatie aan het publiek gegeven. Hij is de eerste functionaris die een disciplinaire straf krijgt voor overtreding van de regels betreffende transparantie van de overheid. Het Gemeentelijke Bureau voor de Handel in Danzhou had zijn activiteitenrapport niet op tijd aan de bevolking voorgelegd. Bij een reguliere inspectie op last van de nationale regering kwam dit aan het licht. Primeur in Danzhou De…

Openheid bevoegdheden voor beter bestuur

Plaatselijke regeringen van alle niveaus moeten een lijst maken van bevoegdheden. Die lijst zullen ze systematisch bijhouden en bijwerken. De bevolking zal ze vrij kunnen raadplegen want de regeringen moeten ze publiceren, bijvoorbeeld op hun officiële website. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van de marktwerking, maar ook van de aansprakelijkheid en de transparantie. De introductie van een dergelijke lijst van overheidsbevoegdheden is een van de besluiten genomen op het Vierde Plenum over…

Justitie in China start met opendeurbeleid

Chinese gerechtshoven zullen regelmatig buitenlanders binnenlaten om processen bij te wonen, en gedachtewisselingen over justitie in China met juristen uit dat land stimuleren. Zhou Qiang, de hoogste rechter van China, heeft dat beloofd op een open dag voor buitenlandse diplomaten bij het Hoogste Volksgerechtshof.

Meer transparantie, minder staatsgeheimen

Premier Li heeft zopas uitvoeringsbesluiten ondertekend bij een nieuwe wet op de staatsgeheimen van 2010: het is de bedoeling China transparanter te maken. De 45 nieuwe regels werden zondag bekendgemaakt en treden in werking op 8 maart. Volgens de nieuwe besluiten mogen staatsinstellingen niet langer zaken die normaal openbaar moeten zijn het etiket ‘staatsgeheim’ opplakken. De besluiten leggen ook verschillende niveaus van vereiste geheimhouding vast, bepalen de duur van de geheimhouding en de procedures voor vrijgave. Ook…

'Beheerste' openheid geen schijnvertoning

September 2013, Hebei, hart van de staalindustrie. Bestuurders bekritiseren elkaar en zichzelf op televisie. Dit op aandringen van Xi Jinping, in het kader van een ‘campagne tegen de ongewenste werkstijlen’. Januari 2014. Amerikaanse onderzoeksjournalisten schrijven dat rijke Chinezen miljarden onderbrengen in offshorebedrijven. Een van die personen is de zwager van Xi Jinping. Kun je de campagne van de president tegen corruptie en voor een correcte werkstijl dan nog ernstig nemen?  Oprecht of berekend? De vraag wordt…

Kritiek op wanbeleid bij milieuvervuiling UPD

  Een grote vervuiling van rivieren in drie provincies is onderwerp van debat in de sociale media. Op 31 december is er in de provincie Shanxi 9 ton aniline door een lek gevloeid dat was ontstaan in een fabriek van de Tianji Coal Chemical Industry Group. De kankerverwekkende stof kwam terecht in de Zhuozhangrivier in de stad Changzhi. Het stadsbestuur meldde de verontreiniging pas vijf dagen later aan de provinciale regering. Intussen was het drinkwatersysteem…

Afgevaardigden vijfjaarlijks Partijcongres verkozen UPD

Voor het 18de Partijcongres dat binnenkort plaatsvindt zijn 2.270 afgevaardigden verkozen. De verkozen  deelnemers worden wel nog eens finaal gecheckt. Er zijn deze keer 50 deelnemers meer dan 5 jaar geleden. De verkiezingen daarvoor gebeurden in de basiseenheden van de nu 82 miljoen leden tellende CPC tussen april en juli dit jaar. Wat valt op bij de selectie? Er zijn meer jongeren: De gemiddelde leeftijd bedraagt nu 52 jaar. 5% van de afgevaardigden is zelfs…

Milieu en inspraak in China

Zes Chinese ngo’s publiceerden in voorbereiding op de Rio+20 top een rapport “China going green: A civil society review of 20 years of sustainable development”. Hier enkele interessante punten daaruit. De eerste inbreng van ngo’s in de Chinese milieupolitiek was de deelname van een delegatie aan de Earth Summit in Johannesburg in 2002. Sindsdien is er veel gebeurd. In 2002 werd de wet op de Milieu Effect Rapporten (MER) gepubliceerd. Die voorziet de verplichting van…

Regering en CPC eisen meer openheid van ambtenaren

De regering en de CPC dringen bij regerings- en politieke functionarissen aan op meer openheid. In een circulaire waar de officiële media en enkele opiniemakers nogal wat ophef over maken, vragen de staatsraad en het hoofdkantoor van de partij om meer openbaarheid over grote hervormingen en projecten en om een gedetailleerde publicatie op alle niveaus van budgetten en uitgaven, vooral van grote infrastructuurwerken. Het grensverleggende decreet van 2008 over de publicatie van de budgetten moet sneller…