Tag: pluimvee

Op een groen blaadje 141

Nieuwe steden verhandelen CO2 rechten Shenzhen begon met het verhandelen van CO2-uitstootrechten in juni, deze week zijn Beijing en Shanghai eveneens gestart met het verhandelen van de rechten. Ook de verantwoordelijken in Guangdong hebben al 388 miljoen ton quota verdeeld aan ondernemingen waarbij 242 uit de sectoren elektriciteit, ijzer en staal, petrochemie en cement. Nog voor het jaareinde start de verhandeling in Guangdong en de prijs bedraagt 60 yuan per ton. Tianjin, Chongqing en Hubei…

Hoge dodentol door brand in pluimveebedrijf (upd)

Meer dan 100 slachtoffers vielen bij een brand tijdens de wisseling van de ploegen op maandag in het pluimveebedrijf Jilin Baoyuanfeng Poultry te Dehui (provincie Jilin). Het bedrijf stelt 1200 personen te werk en op het ogenblik van de ramp om 6u waren 350 personeelsleden aanwezig . Als oorzaak van de brand wijzen sommigen naar een ammoniaklek, anderen hebben het over 3 opeenvolgende explosies in het elektrisch systeem. De uitgang zou ook bemoeilijkt zijn door…

Vogelgriep: besmetting blijft vrij beperkt (update)

    De besmetting met H7N9 breidt zich tegen hetzelfde lage tempo toch gestaag uit, maar blijft in het oosten van het land. Mensen besmetten elkaar nog steeds niet. Intussen is het wel mogelijk dat er een aantal nog niet bekende dragers van het virus rondlopen. Een eerste geval is vastgesteld buiten het vasteland. Tot nog toe is er bij 108 mensen een besmetting met H7N9 met zekerheid vastgesteld. Daarvan vonden 22 patiënten de dood…

Naar schonere vee- en pluimveeteelt

Omdat de recent verrichte milieutelling uitwees dat landbouw meer het water vervuilt dan gedacht, gaat het ministerie van Landbouw maatregelen treffen voor milieuvriendelijker bemesting en zullen ook meer methaangistingstanks worden geïnstalleerd. De voorbije twee jaar werd een half miljoen agenten op pad gestuurd om aan 6 miljoen bronnen gedetailleerde steekproeven te doen over milieuvervuiling; dat leverde een totaal van 1 miljard data op. Een van de voornaamste verrassingen was dat het water in 2007 30…