Tag: senioren

De sociale stand van zaken 5

Kort sociaal nieuws uit China Betere behuizing migranten Chaoyang In Chaoyang (een wijk in Beijing) wordt 3,5 miljoen yuan uitgetrokken om de behuizing van migranten wat menselijker te maken: de slaapplaatsen zullen nieuwe bedden krijgen, waterleiding, douches en toiletten worden voorzien. Chaoyang is het eerste district in de hoofdstad dat normen opstelt voor de behuizing van migranten. Het heeft dan ook het meeste migranten, namelijk tussen 70.000 en 120.000 in de piekmaanden augustus-september. De richtlijnen…

Bejaarden leiden de trend naar toenemende binnenlandse consumptie

Bejaarden zullen zorgen voor een sterke toename van de binnenlandse consumptie in China. Binnen vijf jaar zullen bejaarden, met 200 miljoen mensen, vijftien procent van de totale bevolking uitmaken. Er wordt verwacht dat zij tegen die tijd drie keer meer gaan kopen dan nu het geval is. Hun uitgaven voor consumptie zouden stijgen tot 4,3 miljard yuan. Dat is tenminste wat onderzoekers van een bedrijf uit Hong Kong hebben uitgerekend en op basis van interviews…

Seniorendag gevierd in China

Vandaag 16 oktober wordt in China de dag voor de senioren gevierd. Ongeveer 167 miljoen personen zijn ouder dan 60 en dit betekent 12,5 % van de bevolking. De traditionele familiezorg voor de ouderen geraakt in moeilijkheden en China bouwt een verzorgingsnet voor ouderen uit, ook met hulp uit de privésector. Op 16 oktober viel het dubbel negen-festival (negende dag, negende maand) en op deze dag worden sedert 1989 de senioren gevierd. Vroeger was het…

Betere seniorenzorg beloofd

China wil gradueel zijn initiatieven voor senioren en de verouderende bevolking verbeteren. Dit zei de viceminister van Sociale Zekerheid bij de voorstelling van een officieel witboek over de ‘human recources’-politiek van de regering, dat het voorts nog had over de uitdagingen qua werk en de aangeboden bijscholing. In de steden zijn 235 miljoen personen gedekt door een basispensioenverzekering, maar in de rurale gebieden zit de pensioenverzekering maar in een pilootfase. China’s crisispunt inzake de verouderende…

Vijf keer meer zelfmoorden op het platteland dan in de stad

Volgens officiële cijfers zijn er op het platteland vijf keer meer zelfmoorden dan in de stad. Een gepensioneerde uit een bedrijf kan rekenen op een pensioen van 1200 yuan per maand. In de landelijke gebieden bedraagt het pensioentje maar 55 yuan per maand. Vele ouderen zonder kinderen en spaarpot zien het niet zitten van dit schamel bedrag te overleven. Volgens parlementaire cijfers ontnemen jaarlijks 100.000 senioren zich het leven. De cijfers te lande liggen vijf maal zo…

70 % jongeren kan niet zorgen voor ouders

Door de eenkindpolitiek en ook door praktische beslommeringen blijkt dat, zelfs indien ze het zouden willen, 70 % van de jongeren niet kan zorgen voor de ouderen. Het onderzoekscentrum van de ‘China Youth Daily’ ondervroeg 1600 personen door middel van twee websites. Van de bevraagden was 40 % het enig kind in hun gezin. Door de eenkindpolitiek ontstaat het probleem dat één gezin moet zorgen voor vier ouderen en dit blijkt niet altijd mogelijk. Ongeveer 58…

De sociale stand van zaken

Anderhalf miljoen migranten krijgt verblijfsvergunning in Changsha De stad Changsha is van plan haar anderhalf miljoen migranten een permanente verblijfsvergunning toe te kennen. De stad telt in totaal 4 miljoen inwoners, waarvan 1,5 miljoen migranten. Changsha benadrukt dat de migranten een grote bijdrage geleverd hebben aan de lokale economische en sociale ontwikkeling. Voortaan worden de voormalige ‘tijdelijke’ stadsbewoners dus gelijkgeschakeld bij jobdiensten en overheidsaanwervingen, gratis leerplicht voor kinderen … . Personen die werk hebben en minstens…

Tekort aan seniorenhomes in Guangdong

De komende jaren zal het aantal senioren in de provincie Guangdong jaarlijks met bijna een half miljoen toenemen. De bestaande instellingen kennen reeds een tekort aan bedden wegens gebrek aan financiën. Ook inzake buurtgebonden voorzieningen bestaat een schrijnend tekort. Het 12e vijfjarenplan moet dringend voorzieningen treffen als de provincie wil voorbereid zijn op de komende verouderingstsunami. De bevolking van de provincie Guangdong zal het meest verouderen tussen 2015 en 2035. Momenteel bedraagt het aantal personen ouder…

Veroudering dringt stroomlijning pensioenen op

China’ s bevolking veroudert snel. Het land beschikt nog over een tiental jaren om het te versnipperd en gedecentraliseerd pensioensysteem te stroomlijnen vooraleer de verouderingstsunami -veroorzaakt door te weinig actieven vergeleken met de ouderen die langer leven- onherroepelijk toeslaat. Ondertussen worden voor de senioren zowel in de steden als te lande allerhande sociaal-culturele initiatieven genomen die verder gaan dan de traditionele familiesteun. De werkende bevolking in China bereikt een maximum in 2016 met één miljard…