Tag: senioren

De sociale stand van zaken 20

Meer zorg voor landelijke senioren –Volgens viceminister van Burgerzaken Dou Yupei is de landelijke seniorenbevolking 1,2 % groter dan de stedelijke, maar in 2028 wordt het verschil 11 % en tegen midden, deze eeuw zal het verschil in 28 provincies al 20 % bedragen. Hoofdfactor daarvoor is de trek van boer-migranten naar de steden. Het twaalfde vijfjarenplan wil dat eind 2015 de helft van de landelijke buurtgemeenschappen uitgerust zijn met seniorenvoorzieningen, maar dan zou dit…

De Sociale stand van zaken 16

Xinjiang schept jobs –De AR Xinjiang heeft een werkgelegenheidsprogramma ontvouwd om dit jaar 400.000 banen te scheppen. Tot het geheel behoort ook een regelgeving waarin de regering banen belooft voor werkloze gezinnen en een waardoor het gemakkelijker wordt werkgevers voor het gerecht te dagen wegens discriminatie omwille van ras, geslacht, godsdienst of handicap. De regionale regering raamt het aantal personen dat jaarlijks op de arbeidsmarkt komt op 500.000 stedelingen, maar de markt schept maar 350.000…

De Sociale stand van zaken 15

Tegen 2015 prijstoeslag in ziekenhuizen geschrapt –Volksgezondheid is van plan om tegen 2015 de fameuze prijstoeslagen in de ziekenhuizen uit de wereld te helpen. 20 jaar geleden werden de ziekenhuizen toegelaten 15 % te heffen op de geneesmiddelen, wat hun inkomen flink aandikte want veel ziekenhuizen kregen maar 10 % van hun fondsen uit overheidsfinanciering. Minister Chen Zhu zei dat 300 kantonnale ziekenhuizen zouden starten met het schrappen en volgend jaar moet dit bij alle…

De sociale stand van zaken 5

Kort sociaal nieuws uit China Betere behuizing migranten Chaoyang In Chaoyang (een wijk in Beijing) wordt 3,5 miljoen yuan uitgetrokken om de behuizing van migranten wat menselijker te maken: de slaapplaatsen zullen nieuwe bedden krijgen, waterleiding, douches en toiletten worden voorzien. Chaoyang is het eerste district in de hoofdstad dat normen opstelt voor de behuizing van migranten. Het heeft dan ook het meeste migranten, namelijk tussen 70.000 en 120.000 in de piekmaanden augustus-september. De richtlijnen…

Bejaarden leiden de trend naar toenemende binnenlandse consumptie

Bejaarden zullen zorgen voor een sterke toename van de binnenlandse consumptie in China. Binnen vijf jaar zullen bejaarden, met 200 miljoen mensen, vijftien procent van de totale bevolking uitmaken. Er wordt verwacht dat zij tegen die tijd drie keer meer gaan kopen dan nu het geval is. Hun uitgaven voor consumptie zouden stijgen tot 4,3 miljard yuan. Dat is tenminste wat onderzoekers van een bedrijf uit Hong Kong hebben uitgerekend en op basis van interviews…

Seniorendag gevierd in China

Vandaag 16 oktober wordt in China de dag voor de senioren gevierd. Ongeveer 167 miljoen personen zijn ouder dan 60 en dit betekent 12,5 % van de bevolking. De traditionele familiezorg voor de ouderen geraakt in moeilijkheden en China bouwt een verzorgingsnet voor ouderen uit, ook met hulp uit de privésector. Op 16 oktober viel het dubbel negen-festival (negende dag, negende maand) en op deze dag worden sedert 1989 de senioren gevierd. Vroeger was het…

Betere seniorenzorg beloofd

China wil gradueel zijn initiatieven voor senioren en de verouderende bevolking verbeteren. Dit zei de viceminister van Sociale Zekerheid bij de voorstelling van een officieel witboek over de ‘human recources’-politiek van de regering, dat het voorts nog had over de uitdagingen qua werk en de aangeboden bijscholing. In de steden zijn 235 miljoen personen gedekt door een basispensioenverzekering, maar in de rurale gebieden zit de pensioenverzekering maar in een pilootfase. China’s crisispunt inzake de verouderende…

Vijf keer meer zelfmoorden op het platteland dan in de stad

Volgens officiële cijfers zijn er op het platteland vijf keer meer zelfmoorden dan in de stad. Een gepensioneerde uit een bedrijf kan rekenen op een pensioen van 1200 yuan per maand. In de landelijke gebieden bedraagt het pensioentje maar 55 yuan per maand. Vele ouderen zonder kinderen en spaarpot zien het niet zitten van dit schamel bedrag te overleven. Volgens parlementaire cijfers ontnemen jaarlijks 100.000 senioren zich het leven. De cijfers te lande liggen vijf maal zo…

70 % jongeren kan niet zorgen voor ouders

Door de eenkindpolitiek en ook door praktische beslommeringen blijkt dat, zelfs indien ze het zouden willen, 70 % van de jongeren niet kan zorgen voor de ouderen. Het onderzoekscentrum van de ‘China Youth Daily’ ondervroeg 1600 personen door middel van twee websites. Van de bevraagden was 40 % het enig kind in hun gezin. Door de eenkindpolitiek ontstaat het probleem dat één gezin moet zorgen voor vier ouderen en dit blijkt niet altijd mogelijk. Ongeveer 58…

De sociale stand van zaken

Anderhalf miljoen migranten krijgt verblijfsvergunning in Changsha De stad Changsha is van plan haar anderhalf miljoen migranten een permanente verblijfsvergunning toe te kennen. De stad telt in totaal 4 miljoen inwoners, waarvan 1,5 miljoen migranten. Changsha benadrukt dat de migranten een grote bijdrage geleverd hebben aan de lokale economische en sociale ontwikkeling. Voortaan worden de voormalige ‘tijdelijke’ stadsbewoners dus gelijkgeschakeld bij jobdiensten en overheidsaanwervingen, gratis leerplicht voor kinderen … . Personen die werk hebben en minstens…