Tag: senioren

Vijf keer meer zelfmoorden op het platteland dan in de stad

Volgens officiële cijfers zijn er op het platteland vijf keer meer zelfmoorden dan in de stad. Een gepensioneerde uit een bedrijf kan rekenen op een pensioen van 1200 yuan per maand. In de landelijke gebieden bedraagt het pensioentje maar 55 yuan per maand. Vele ouderen zonder kinderen en spaarpot zien het niet zitten van dit schamel bedrag te overleven. Volgens parlementaire cijfers ontnemen jaarlijks 100.000 senioren zich het leven. De cijfers te lande liggen vijf maal zo…

70 % jongeren kan niet zorgen voor ouders

Door de eenkindpolitiek en ook door praktische beslommeringen blijkt dat, zelfs indien ze het zouden willen, 70 % van de jongeren niet kan zorgen voor de ouderen. Het onderzoekscentrum van de ‘China Youth Daily’ ondervroeg 1600 personen door middel van twee websites. Van de bevraagden was 40 % het enig kind in hun gezin. Door de eenkindpolitiek ontstaat het probleem dat één gezin moet zorgen voor vier ouderen en dit blijkt niet altijd mogelijk. Ongeveer 58…

De sociale stand van zaken

Anderhalf miljoen migranten krijgt verblijfsvergunning in Changsha De stad Changsha is van plan haar anderhalf miljoen migranten een permanente verblijfsvergunning toe te kennen. De stad telt in totaal 4 miljoen inwoners, waarvan 1,5 miljoen migranten. Changsha benadrukt dat de migranten een grote bijdrage geleverd hebben aan de lokale economische en sociale ontwikkeling. Voortaan worden de voormalige ‘tijdelijke’ stadsbewoners dus gelijkgeschakeld bij jobdiensten en overheidsaanwervingen, gratis leerplicht voor kinderen … . Personen die werk hebben en minstens…

Tekort aan seniorenhomes in Guangdong

De komende jaren zal het aantal senioren in de provincie Guangdong jaarlijks met bijna een half miljoen toenemen. De bestaande instellingen kennen reeds een tekort aan bedden wegens gebrek aan financiën. Ook inzake buurtgebonden voorzieningen bestaat een schrijnend tekort. Het 12e vijfjarenplan moet dringend voorzieningen treffen als de provincie wil voorbereid zijn op de komende verouderingstsunami. De bevolking van de provincie Guangdong zal het meest verouderen tussen 2015 en 2035. Momenteel bedraagt het aantal personen ouder…

Veroudering dringt stroomlijning pensioenen op

China’ s bevolking veroudert snel. Het land beschikt nog over een tiental jaren om het te versnipperd en gedecentraliseerd pensioensysteem te stroomlijnen vooraleer de verouderingstsunami -veroorzaakt door te weinig actieven vergeleken met de ouderen die langer leven- onherroepelijk toeslaat. Ondertussen worden voor de senioren zowel in de steden als te lande allerhande sociaal-culturele initiatieven genomen die verder gaan dan de traditionele familiesteun. De werkende bevolking in China bereikt een maximum in 2016 met één miljard…