Tag: senioren

De sociale stand van zaken 35

Controverse rond kinderen filmproducer –Recentelijk ontstond ophef rond het aantal kinderen van filmproducer Zhang Yimou. Zhang heeft naar verluidt een kind bij zijn ex-vrouw Hua Xia. Hij heeft verder een dochter en 2 zonen met zijn vrouw Chen Ting waarmee hij in 2011 huwde. Tenslotte wordt aangenomen dat hij nog twee dochters en een zoon heeft uit andere relaties.. Op Weibo wordt de vanzelfsprekende kritiek geuit “Geldt de geboorte politiek misschien niet voor bekende Chinezen?”…

De sociale stand van zaken 32

Ook soberheid in scholen –Xi Jinpings oproep tot meer soberheid heeft nu ook zijn weerslag in het onderwijs. Een circulaire van het ministerie die deze weken naar de scholen verstuurd werd roep op pompeuze decoraties, lintjes knippende ceremonies, meetings en fora te beperken of te vermijden. Ook luxueuze ingangen zijn uit den boze en de leerlingen moeten ook hun bord leegeten. Ook meer energiebesparing en strijd tegen het formalisme staat op het programma. Overdreven fusies…

De sociale stand van zaken 28

Privé-wezenhuizen onderzocht –Nadat vrijdag in een privé-wezenhuis te Lankao (Henan) 7 kinderen omkwamen bij een brand, heeft de overheid een controle van een maand bevolen op alle privé-wezenhuizen. Ook de voedstermoeder Yuan Lihai van het tehuis moest in het hospitaal worden opgenomen nadat ze een hartaanval kreeg bij het politieverhoor.  Yuan was op het ogenblik van de brand met 10 oudere wezen naar school en de anderen waren alleen achter. De enige andere helpster bereidde …

De sociale stand van zaken 26

Dekking pensioen verdubbelt tegen 2015 –China wil dat binnen drie jaar 348 miljoen bijkomende senioren gedekt zijn door een pensioen. Dan zou het totaal aantal 807 miljoen personen bedragen of 60 % van de bevolking, aldus viceminister Hu Xiaoyi van Sociale Zekerheid en HR. Na eerdere pilootprojecten loopt het uitbreidingsprogramma nu in alle kantons. In een volgende fase zal dit pensioen dan worden aangepast aan prijsverschillen, salarissen en inkomen. Tegen 2015 moet 95 % van…

Meer seniorenvriendelijke maatregelen op til

De Chinese bevolking veroudert en de helft van de senioren leeft ver weg van hun kinderen. Dit zet het systeem van rusthuizen onder druk, hoewel velen een -nog te weinig ontwikkelde- thuiszorg verkiezen. Ook op het vlak van geestelijke gezondheid en de voeding zijn de maatregelen dringend ofwel in voorbereiding. China telde vorig jaar 123 miljoen 60 plussers, volgend jaar zouden er 200 miljoen zijn en tegen 2020 248 miljoen of 17 % van de…

Een derde van senioren in Hongkong arm

Een op de drie senioren uit Hongkong heeft het moeilijk om de touwtjes aaneen te knopen en de kloof met de rijkere leeftijdgenoten wordt breder, aldus een studie van de officiële sociale dienst in de stad. De regering vraagt de wetgever een nieuwe vorm van leefloon goed te keuren. Hoewel Hongkong geen echte armoedelijn heeft, wordt aangenomen dat zij die minder dan de helft van het mediaan inkomen (3.500 HK$ voor alleenstaande en 13.250 HK$…

De sociale stand van zaken 22

Migrantennieuws –*Het percentage van migrantenkinderen in Peking, Shanghai en Kanton die geen school lopen, ligt hoger dan het nationaal gemiddelde aldus een rapport van het Bevolkingsbestuur. 60 % van de migranten brengen hun kinderen mee. In Peking lopen 82 % van die kinderen school en in Kanton bedraagt het 56%. 3,5 % van deze kinderen gaan helemaal niet naar school in Peking; dit bedraagt 5,1 % in Shanghai en is 5,3 % in Kanton. *30…

De sociale stand van zaken 21

Bilan pro deo advocaten –Na 3 jaar werking heeft de China Legal Assistance Volunteering Action Campaign een balans opgemaakt van het werk dat haar pro deoadvokaten in de landelijke gebieden verrichten. 800 advocaten en studenten hebben in 300 kantons met een gebrek aan juristen gratis advies verstrekt en 4000 disputen opgelost. Gedurende de afgelopen 5 jaar werden 2,65 miljoen zaken behandeld en zo 20,78 miljoen personen geholpen. Dit jaar doen 128 advocaten vrijwillig mee.

De sociale stand van zaken 20

Meer zorg voor landelijke senioren –Volgens viceminister van Burgerzaken Dou Yupei is de landelijke seniorenbevolking 1,2 % groter dan de stedelijke, maar in 2028 wordt het verschil 11 % en tegen midden, deze eeuw zal het verschil in 28 provincies al 20 % bedragen. Hoofdfactor daarvoor is de trek van boer-migranten naar de steden. Het twaalfde vijfjarenplan wil dat eind 2015 de helft van de landelijke buurtgemeenschappen uitgerust zijn met seniorenvoorzieningen, maar dan zou dit…

De Sociale stand van zaken 16

Xinjiang schept jobs –De AR Xinjiang heeft een werkgelegenheidsprogramma ontvouwd om dit jaar 400.000 banen te scheppen. Tot het geheel behoort ook een regelgeving waarin de regering banen belooft voor werkloze gezinnen en een waardoor het gemakkelijker wordt werkgevers voor het gerecht te dagen wegens discriminatie omwille van ras, geslacht, godsdienst of handicap. De regionale regering raamt het aantal personen dat jaarlijks op de arbeidsmarkt komt op 500.000 stedelingen, maar de markt schept maar 350.000…