Tag: senioren

De sociale stand van zaken 26

Dekking pensioen verdubbelt tegen 2015 –China wil dat binnen drie jaar 348 miljoen bijkomende senioren gedekt zijn door een pensioen. Dan zou het totaal aantal 807 miljoen personen bedragen of 60 % van de bevolking, aldus viceminister Hu Xiaoyi van Sociale Zekerheid en HR. Na eerdere pilootprojecten loopt het uitbreidingsprogramma nu in alle kantons. In een volgende fase zal dit pensioen dan worden aangepast aan prijsverschillen, salarissen en inkomen. Tegen 2015 moet 95 % van…

Meer seniorenvriendelijke maatregelen op til

De Chinese bevolking veroudert en de helft van de senioren leeft ver weg van hun kinderen. Dit zet het systeem van rusthuizen onder druk, hoewel velen een -nog te weinig ontwikkelde- thuiszorg verkiezen. Ook op het vlak van geestelijke gezondheid en de voeding zijn de maatregelen dringend ofwel in voorbereiding. China telde vorig jaar 123 miljoen 60 plussers, volgend jaar zouden er 200 miljoen zijn en tegen 2020 248 miljoen of 17 % van de…

Een derde van senioren in Hongkong arm

Een op de drie senioren uit Hongkong heeft het moeilijk om de touwtjes aaneen te knopen en de kloof met de rijkere leeftijdgenoten wordt breder, aldus een studie van de officiële sociale dienst in de stad. De regering vraagt de wetgever een nieuwe vorm van leefloon goed te keuren. Hoewel Hongkong geen echte armoedelijn heeft, wordt aangenomen dat zij die minder dan de helft van het mediaan inkomen (3.500 HK$ voor alleenstaande en 13.250 HK$…

De sociale stand van zaken 22

Migrantennieuws –*Het percentage van migrantenkinderen in Peking, Shanghai en Kanton die geen school lopen, ligt hoger dan het nationaal gemiddelde aldus een rapport van het Bevolkingsbestuur. 60 % van de migranten brengen hun kinderen mee. In Peking lopen 82 % van die kinderen school en in Kanton bedraagt het 56%. 3,5 % van deze kinderen gaan helemaal niet naar school in Peking; dit bedraagt 5,1 % in Shanghai en is 5,3 % in Kanton. *30…

De sociale stand van zaken 21

Bilan pro deo advocaten –Na 3 jaar werking heeft de China Legal Assistance Volunteering Action Campaign een balans opgemaakt van het werk dat haar pro deoadvokaten in de landelijke gebieden verrichten. 800 advocaten en studenten hebben in 300 kantons met een gebrek aan juristen gratis advies verstrekt en 4000 disputen opgelost. Gedurende de afgelopen 5 jaar werden 2,65 miljoen zaken behandeld en zo 20,78 miljoen personen geholpen. Dit jaar doen 128 advocaten vrijwillig mee.

De sociale stand van zaken 20

Meer zorg voor landelijke senioren –Volgens viceminister van Burgerzaken Dou Yupei is de landelijke seniorenbevolking 1,2 % groter dan de stedelijke, maar in 2028 wordt het verschil 11 % en tegen midden, deze eeuw zal het verschil in 28 provincies al 20 % bedragen. Hoofdfactor daarvoor is de trek van boer-migranten naar de steden. Het twaalfde vijfjarenplan wil dat eind 2015 de helft van de landelijke buurtgemeenschappen uitgerust zijn met seniorenvoorzieningen, maar dan zou dit…

De Sociale stand van zaken 16

Xinjiang schept jobs –De AR Xinjiang heeft een werkgelegenheidsprogramma ontvouwd om dit jaar 400.000 banen te scheppen. Tot het geheel behoort ook een regelgeving waarin de regering banen belooft voor werkloze gezinnen en een waardoor het gemakkelijker wordt werkgevers voor het gerecht te dagen wegens discriminatie omwille van ras, geslacht, godsdienst of handicap. De regionale regering raamt het aantal personen dat jaarlijks op de arbeidsmarkt komt op 500.000 stedelingen, maar de markt schept maar 350.000…

De Sociale stand van zaken 15

Tegen 2015 prijstoeslag in ziekenhuizen geschrapt –Volksgezondheid is van plan om tegen 2015 de fameuze prijstoeslagen in de ziekenhuizen uit de wereld te helpen. 20 jaar geleden werden de ziekenhuizen toegelaten 15 % te heffen op de geneesmiddelen, wat hun inkomen flink aandikte want veel ziekenhuizen kregen maar 10 % van hun fondsen uit overheidsfinanciering. Minister Chen Zhu zei dat 300 kantonnale ziekenhuizen zouden starten met het schrappen en volgend jaar moet dit bij alle…

De sociale stand van zaken 5

Kort sociaal nieuws uit China Betere behuizing migranten Chaoyang In Chaoyang (een wijk in Beijing) wordt 3,5 miljoen yuan uitgetrokken om de behuizing van migranten wat menselijker te maken: de slaapplaatsen zullen nieuwe bedden krijgen, waterleiding, douches en toiletten worden voorzien. Chaoyang is het eerste district in de hoofdstad dat normen opstelt voor de behuizing van migranten. Het heeft dan ook het meeste migranten, namelijk tussen 70.000 en 120.000 in de piekmaanden augustus-september. De richtlijnen…

Bejaarden leiden de trend naar toenemende binnenlandse consumptie

Bejaarden zullen zorgen voor een sterke toename van de binnenlandse consumptie in China. Binnen vijf jaar zullen bejaarden, met 200 miljoen mensen, vijftien procent van de totale bevolking uitmaken. Er wordt verwacht dat zij tegen die tijd drie keer meer gaan kopen dan nu het geval is. Hun uitgaven voor consumptie zouden stijgen tot 4,3 miljard yuan. Dat is tenminste wat onderzoekers van een bedrijf uit Hong Kong hebben uitgerekend en op basis van interviews…