Drieklovendam opnieuw in de kijker

In een aantal Westerse media wordt veel ophef gemaakt over de zogenaamde toegeving door de Chinese regering dat er ernstige problemen zijn met de Drieklovendam.
Bij nader toezien heeft de Chinese regering echter alleen budgetten bekend gemaakt en een planning opgesteld om een aantal al erkende problemen op te lossen. In 2008 werd immers een evaluatierapport van de dam gevraagd en dat verscheen in januari 2011. Op deze site gingen we er uitgebreid op in. (Drieklovendam slaagt in examen) . De conclusie bleek dat de dam een belangrijk positief effect heeft voor China, maar dat er inderdaad onvoorziene problemen zijn: vervuiling stapelt zich sneller op in het bekken dan door de voorstanders was voorspeld, zodat de hele regio ook dringender dan gepland moet worden uitgerust met waterzuiveringsstations; er is op sommige plaatsen een risico op grondverzakkingen langs de nieuwe oevers; en er moet meer gedaan worden voor het levensniveau van de 1,25 miljoen verplaatste bewoners. Het belangrijkste verschil tussen dat rapport en de verklaring nu is de nadruk op de problemen stroomafwaarts. Wat is er aan de hand? De dam wordt beheerd door een electriciteitsmaatschappij die een maximum aan stroomvoorziening nastreeft. Het gevolg is dat soms water wordt opgespaard in het bekken terwijl men dat stroomafwaarts nodig heeft. Zo werd deze week nog op vraag van de overheid beslist de sluizen van de dam verder open te zetten om enigszins soelaas te brengen voor de uitzonderlijke droogte stroomafwaarts. Er moet dus dringend een optimale combinatie van de elektriciteitsproductie en het voldoen aan de waterbehoeften stroomafwaarts gevonden worden. De regering heeft zich daar nu ook toe verbonden.
Wat de andere problemen betreft staat er, volgens de verklaring van Xinhua, op het tijdschema het jaar 2020: tegen dan moet er een verbetering van betekenis zijn.
Bronnen: AP, Le Figaro, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *