Tag: vakbond

zie ook ACFTU

Duurzame overwinning van stakers bij schoenfabriek Yue Yuen?

De massale staking bij de grote schoenfabriek Yue Yuen in Dongguan heeft goede resultaten opgeleverd voor de arbeiders, die waakzaam blijven. Over de rol van de overheid en van sociale ngo’s bij dit soort conflicten zal nog worden nagepraat. De actie zal wellicht van invloed zijn op het sociale klimaat in de streek:  meer ondernemers zullen geneigd zijn om de betaling van wettelijke verplichte pensioenpremies  niet langer te ontduiken. Afgelopen vrijdag deed het bedrijf een…

Belgische vakbond en veelvormige ACFTU willen intenser samenwerken

Een Belgische vakbond heeft zijn kennis van het werk door de Chinese collega’s verfijnd. Leidende figuren en deskundigen van het ACV*, het Belgische Algemeen Christelijk Vakverbond, waren op bezoek bij de Chinese vakbond, de All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)**. De ACV-ers hebben verslag uitgebracht van hun ervaringen en gesprekken. Ze deden dat op websites van de organisatie en ze hielden een Chinablog bij op DeWereldMorgen.be (uitgebreide bronvermelding onderaan). ChinaSquare mocht de passages over de…

Vakbond ageert tegen Walmart sluitingen

De Chinese vakbond ACFT is in actie tegen 20 sluitingen van Walmart-vestgingen. De 140 werknemers uit de vestiging te Yiyang kunnen in theorie aan de slag in aan andere vestiging, maar deze ligt op 100 km afstand. De bond wil meer compensatie uit de brand slepen. Walmart is van plan 20 van haar 400 vestigingen in China te sluiten. Van de vakbond ACFTU wordt vaak gezegd dat deze tandeloos is, maar in 2006 en 2007…

Vijfjaarlijks vakbondscongres geopend in Beijing

In Beijing is gisteren in aanwezigheid van de top politieke leiders het vijfjaarlijks congres geopend van de All-China Federation of Trade Unions (ACFTU). Liu Yunshan riep de bonden op om de belangen van de werkers te verdedigen, zich in te schakelen in de huidige massalijn campagne en mee te werken aan het tot stand komen van de Chinese droom tot weder opstanding van de natie. Gesticht op 1 mei 1925 is de ACFTU de alomvattende…

Wat bezielt Han Dongfang?

Han Dongfang publiceerde in de Financial Times van 20 september een opmerkelijk standpunt ten voordele van de Chinese vakbond. Bij ons wordt nogal eens beweerd dat er in China geen echte vakbond is. Toch wel blijkbaar… Han Dongfang is niet de eerste de beste. Al tijdens de gebeurtenissen van Tian An men in 1989 probeerde hij een vakbond op te richten los van de Communistische Partij. Sindsdien is hij één vaan de belangrijkste dissidenten. Hij bleef…

De sociale stand van zaken 32

Ook soberheid in scholen –Xi Jinpings oproep tot meer soberheid heeft nu ook zijn weerslag in het onderwijs. Een circulaire van het ministerie die deze weken naar de scholen verstuurd werd roep op pompeuze decoraties, lintjes knippende ceremonies, meetings en fora te beperken of te vermijden. Ook luxueuze ingangen zijn uit den boze en de leerlingen moeten ook hun bord leegeten. Ook meer energiebesparing en strijd tegen het formalisme staat op het programma. Overdreven fusies…

De sociale stand van zaken 30

Echte vakbondsverkiezingen bij Foxconn –De Financial Times meldde deze week dat in Foxconn voor het eerst de vakbondsvertegenwoordigers zullen worden gekozen. Foxconn is de grootste privé-werkgever in China. De huidige vakbonden worden gedomineerd door vrienden van baas Terry Gou. Na het Lentefestival zullen de werkers aangeleerd worden hoe ze kunnen stemmen. Dit zal gebeuren voor 18.000 groepen waarvan de mandaten verstrijken in 2014. Verwacht kan worden dat dit initiatief navolging krijgt.

Sociale trends in Guangzhou

Er beweegt wat op het sociale front in Guangzhou. De vuilniswerkers staken, bijgestaan door advocaten en bonden. De plaatselijke bond gaat op proef vakbondsleiders laten verkiezen door de basis. Nadat er vorige week weer gestaakt werd door de vuilniswerkers in Liwan, een district van de hoofdstad van Guangdong, is er door juristen gevraagd om de rechten van deze werknemers beter te beschermen. De bedrijven voor afvalverwerking krijgen het verwijt dat zij zich onttrekken aan hun…

De stand van zaken 102

Ontwikkelingsplan Centraal China –De regering heeft het ontwikkelingsplan voor Centraal China goedgekeurd. Deze regio bestaat uit de provincies Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei en Hunan. De focus van het plan  ligt op graanteelt, energie, grondstoffen, moderne uitrusting en hightech. De provincies moeten hun waterwegen en havens moderniseren en meer secundaire aanvoerluchthavens bouwen. In de hoofdsteden Wuhan, Zhengzhou en Changsha zullen financiële hervormingen worden versneld en ook de innovatie aangewakkerd. In de minder ontwikkelde gebieden ligt…

De Sociale stand van zaken 18

Meer toelagen voor gezondheidszorg –De regering wil de gezondheidstoelage voor landelijke personen en niet-werkende stedelingen optrekken tot meer dan 360 yuan per jaar tegen 2015. De verhoging met 80 % werd bekend na een regeringssessie over de gezondheidsdoelstellingen gedurende het twaalfde vijfjarenplan. Betreffende gezondheidszorg zijn er diverse systemen: dat voor werknemers in de steden wordt gezamenlijk gefinancierd door regering, werkgevers en werknemers. Het andere systeem voor landelijken en niet-werkende stedelingen wordt gefinancierd door regering en…