De sociale stand van zaken 32

Ook soberheid in scholen
school–Xi Jinpings oproep tot meer soberheid heeft nu ook zijn weerslag in het onderwijs. Een circulaire van het ministerie die deze weken naar de scholen verstuurd werd roep op pompeuze decoraties, lintjes knippende ceremonies, meetings en fora te beperken of te vermijden. Ook luxueuze ingangen zijn uit den boze en de leerlingen moeten ook hun bord leegeten. Ook meer energiebesparing en strijd tegen het formalisme staat op het programma.
Overdreven fusies gestopt
-Het Ministerie van Onderwijs heeft een halt toegeroepen aan de overdreven fusies van plattelandsscholen vooral in Henan, Anhui, Jiangxi, Henan, Xinjiang en Ningxia. Daar bestaat de tendens om kleine scholen omwille van de efficiëntie te fusioneren maar met als nefast gevolg dat dorpen zonder school vallen met soms meer jongeren die niet meer naar school. Een rapport uit 2012 van het 21st Century Education Research Institute in Beijing stelt dat daardoor de schooluitval terug het niveau van de late jaren 90 bereikt heeft, een stelling waarmee het Ministerie van Onderwijs het niet eens is. De overheid geeft speciale voordelen aan onderwijzers die in achtergebleven gebieden willen les geven. Ze krijgen een loonsverhoging, kunnen tijdens hun werk een master diploma halen  en hebben een vaste baan zolang ze willen blijven. 90% van hen die zo naar het platteland vertrokken, verkiest dan ook te blijven. Het ministerie vindt dat een leerling er niet langer dan 40 minuten mag over doen om op school te zijn.
Meer zelfmoord bij ouderen
seniorarmZelfmoord bij senioren, vooral op het platteland, neemt sinds enkele jaren snel toe. Experts vragen dringend betere inkomenszekerheid en medische zorg voor ouderen. Onder hen ook Dang Junwu, die deze week het eerste Chinese Blauwboek van de Vergrijzing voorstelde. De onlangs aangepaste wet op de Bescherming van de Rechten en Belangen van Senioren voorziet verder ook het versterken van emotionele bijstand. Personen boven 65 vormen de grootste risicogroep voor zelfmoord. Verlies van de partner, ernstige ziekte, minder sociaal contact en te weinig sociale ondersteuning liggen aan de basis. In 2007 pleegden 185.000 55-plussers zelfmoord. In 2013 is bijna 15% van de bevolking 65 of ouder, en dit percentage stijgt snel. Doordat bijna 77% van de budgetten voor medische zorg bij ouderen naar de steden gaan, is de situatie van plattelandsbejaarden meer risicovol.(China Daily)
Daling actieve bevolking
In 2012 is de actieve bevolking van China met 0,6% gedaald. Het is een historisch keerpunt ook het Lewis-keerpunt geheten, voor een land dat traditioneel een grote reserve aan arbeidskrachten had. De daling gaat zich zeker nog tot 2030 doorzetten. Zal dit de economische groei negatief beïnvloeden? Niet noodzakelijk, een dalende actieve bevolking kan een extra stimulans zijn om de economie efficiënter te maken. En de Chinese officiële pensioenleeftijd ligt met 55-60 jaar internationaal laag, zodat daar indien nodig extra arbeidskrachten kunnen gevonden worden. (Volksdagblad)
2012: 537 miljard naar sociale zekerheid
soczekerVorig jaar heeft de regering 575 miljard uitgegeven voor de sociale zekerheid en werkgelegenheid zo deelt het ministerie van financiën mee. Ook werd 204 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg/volksgezondheid. Voor gepensioneerden van staatsondernemingen werd 217 miljard gespendeerd. Naar andere pensioenen ging nog eens 65 miljard.
Cijfers pensioenen
Volgens officiële cijfers waren einde 2012 in totaal 484 miljoen Chinezen aangesloten bij een pensioenfonds. Daarvan betroffen 304 miljoen stadsbewoners ( 50% meer dan in 2007) en 180 miljoen plattelandsbewoners. Pensioenfondsen ontvingen vorig jaar 2.850 miljard yuan en gaven 2.210 miljard uit. Het gemiddelde pensioen per aangeslotene is sinds vijf jaar met 86% gestegen
Ook vakbond bij grote 4 boekhoudfirma’s
China’s vakbond ACFTU is nu van plan een ander groot bastion van het kapitalisme te syndikeren, namelijk de 4 grote boekhouder firma’s namelijk PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu Ltd, Ernst & Young en KPMG. Het initiatief komt van de Shanghaitak van de vakbond. In Shanghai hebben 83% van de bedrijven met buitenlandse kapitaalinbreng een vakbondsdelegatie. Nationaal bedraagt het cijfer zelfs 91%.
Racistisch bordje in restaurant
Een restaurantje in Beijing heeft een opschrift verwijderd: “Verboden voor Japanners, Filippino’s, Vietnamezen en honden”. Het opschrift was vorige week gefotografeerd door een Chinees-Amerikaanse toerist en vond zo zijn weg op het internet, ook in China, waar de reacties negatief waren. De eigenaar zei dat het opschrift er al hing sinds de Japanse nationalisering van de Diaoyu eilanden in september vorig jaar. Sinds september zijn er ook al een aantal Japanse restaurants in Beijing die goed zichtbaar vermelden dat ze eigendom van een Chinees zijn. (Global times)
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *