Tag: werkgelegenheid

De sociale stand van zaken 30

Echte vakbondsverkiezingen bij Foxconn –De Financial Times meldde deze week dat in Foxconn voor het eerst de vakbondsvertegenwoordigers zullen worden gekozen. Foxconn is de grootste privé-werkgever in China. De huidige vakbonden worden gedomineerd door vrienden van baas Terry Gou. Na het Lentefestival zullen de werkers aangeleerd worden hoe ze kunnen stemmen. Dit zal gebeuren voor 18.000 groepen waarvan de mandaten verstrijken in 2014. Verwacht kan worden dat dit initiatief navolging krijgt.

De sociale stand van zaken 17

Banenplan en lonen +13 % –Een nieuw gepubliceerd tewerkstellingsplan bevestigt het streefdoel om tijdens het huidige vijfjarenplan (2011-2015) een gemiddelde jaarlijkse groei van de minimumlonen met 13% te realiseren. In het vorige plan werd 12,5 % bereikt ;   57 miljoen stedelijke banen werden geschapen en 45 miljoen overtallige landbouwers vonden elders werk. Minimumlonen moeten tegen dan ook minstens 40% van de gemiddelde lonen bedragen. Nu heeft Shenzhen een minimumloon van 1.500 yuan per maand…

Migranten keren terug naar Suzhou (Anhui)

De prefectuurstad Suzhou in de provincie Anhui, waarvan één derde van de vier miljoen tellende landbouwbevolking naar elders trok om werk te vinden, heeft nijverheidszones ontworpen die firma’s lokken met preferentiële tarieven. 247 bedrijfjes werden al opgericht en de 26.000 arbeiders die er werk vonden, zijn meestal voormalige migranten die naar hun stad terugkeerden. –Dicht opeengepakt met velen op een bus naar huis. Dit was het beeld dat zich elk jaar met Nieuwjaar voordeed bij…

De Sociale stand van zaken 16

Xinjiang schept jobs –De AR Xinjiang heeft een werkgelegenheidsprogramma ontvouwd om dit jaar 400.000 banen te scheppen. Tot het geheel behoort ook een regelgeving waarin de regering banen belooft voor werkloze gezinnen en een waardoor het gemakkelijker wordt werkgevers voor het gerecht te dagen wegens discriminatie omwille van ras, geslacht, godsdienst of handicap. De regionale regering raamt het aantal personen dat jaarlijks op de arbeidsmarkt komt op 500.000 stedelingen, maar de markt schept maar 350.000…

Vangnet sociale zekerheid uitgebreider

Momenteel zijn 468 miljoen stedelingen aangesloten bij de ziekteverzekering; 280 miljoen bewoners doen mee aan het pensioensysteem, 142 miljoen zijn tegen werkloosheid verzekerd; 174 miljoen tegen arbeidsongevallen en 138 miljoen vrouwen krijgen een uitbetaling bij de bevalling. Dit blijkt uit de cijfers van minister Yin Weimin die ook zei dat dit jaar 12 miljoen banen werden geschapen. Minister Yin Meimin van HR en Sociale Zekerheid maakte een balans op van het voorbije jaar. 12 miljoen…

“Mierenstam” al met 3 miljoen

Het aantal afgestudeerden dat in povere omstandigheden samenhokt, blijft sterk stijgen. De aanzwellende “mierenstam” bestaat  nu al uit meer dan 3 miljoen natiewijd,  aldus een recent rapport. We hadden het al in het verleden over de zgn. mierenstam: afgestudeerden die als mieren samenleven op een beperkte ruimte. Volgens een recent onderzoek voorgesteld op China-Europe Social Management Forum blijft hun aantal verder groeien. Het aantal afgestudeerden uit de 211 universiteiten die staatstoelagen krijgen, steeg ook sterk.…

Bijna tien miljoen nieuwe banen in de steden

In China zijn er dit jaar in de steden al 9,94 miljoen nieuwe banen gecreëerd. Het streefdoel van 9 miljoen over het hele jaar zal dus worden overschreden. De werkloosheidsgraad was op het moment van telling 4,1 % in de steden. Er waren dan ook 4,36 miljoen ontslagen werknemers weer aan een baan geholpen. De bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het ministerie van Personeelszaken en Sociale Zekerheid. De werkloosheidscijfers moeten echter worden gerelativeerd. Door alleen…

Shenzhen recruteert in Brussel

De groeistad Shenzhen opende vrijdag in Brussel een HR-bureau om overzees- en Europees talent te lokken. Shenzhen belooft aantrekkelijk loon, toegankelijke huisvesting en bonussen voor talenten in diverse hightech branches. Het bureau in Brussel is Shenzhens vierde tak wereldwijd na Los Angeles, Tokyo en Sydney. Het doel is leidende niet-Chinese experten aan te trekken, maar ook Chinese studenten die bijna afgestudeerd zijn, aldus viceburgemeester Tang Jie aan China Daily. Hij benadrukt dat Shenzhen Hong Kong…

Verrassend deficit op handelsbalans verdeelt experten

China had in februari een tekort op de handelsbalans van meer dan 7 miljard dollar, het grootste sinds 7 jaar. Dat kwam als een verrassing maar economisten zijn het er niet over eens hoe dit te interpreteren. China voerde in februari dus meer in dan het uitvoerde. Ook in maart vorig jaar had het al een gelijkaardig tekort, maar daarbuiten is het al meer dan zes jaar geleden. Deze keer zou het hoge tekort te…

Van het banenfront

Er komen meer banen en betere opleidingen in de nog minder ontwikkelde streken. De regering maakt een prioriteit van opleidingen en de bevordering van een efficiënte arbeidsmarkt. Competitie op de banenmarkt Migrantenwerkers gaan meer en meer aan de slag in eigen streek en op het platteland. Weer is er een trend voor de migranten om niet terug te keren naar de industriële centra in de kustprovincies, waar we al eerder op wezen. Enerzijds doen steden…