Tag: Xinjiang

OPINIE "Wat Europa zou moeten inzien over het geweld in Urumqi"

Xinjiang zoals meestal (foto Xinhua) Song Zhe, de Chinese ambassadeur bij de EU, over het geweld in Xinjiang en de berichtgeving in Europa. Wat er achter het wangedrag in China zit Afgehakte lichaamsdelen, mensen met het hoofd ingeslagen of de keel overgesneden, verkoolde lichamen op straat. Dat was de aanblik die Urumqi op 5 juli bood. Totaal uitgebrande bussen en in puin gelegde handelszaken, maar dat was nog het minste. Laten we het daar verder…

File? Graag!

Ondanks een opflakkering van het geweld, keert de rust over het algemeen terug in de steden van Xinjiang. China en Turkije proberen hun beginnend meningsverschil over Xinjiang bij te leggen. Al-Qaida dreigt. Ordetroepen patrouilleren door de straten. De meeste  politemannen zijn gewapend met schilden en stokken, een minderheid met vuurwapens. Geweren zijn echter ook uitgedeeld aan een aantal brandweerlieden, omdat zij tijdens de rellen het doelwit bij uitstek waren van geweldplegers die hen met grove middelen wilden beletten om…

(Engelstalige) website over Xinjiang

Sinds 13 juli is er een website die uitgebreid informatie verstrekt over allerlei aspecten van het leven in Xinjiang. De site http://www.truexinjiang.com/ wordt verzorgd door de redactie van Global Times, een officiële krant die zich sterk richt op lezers in het buitenland. Global Times brengt nieuws en achtergrondinformatie, die meestal van goede tot hoge kwaliteit zijn, maar wel door de lens van Beijing bekeken worden. De website werkt met de categorieën nieuws, religie, cultuur, reizen, video’s. Hij…

Prof pleit voor betere compensatie westelijke provincies voor grondstoffen

Professor Cai Jiming van de Qinghua-universiteit heeft opgeroepen om de grondstoffenrijke westelijke provincies meer te betalen voor de opbrengst van hun voorraden. Hij suggereert een optrekking van de huidige 1,18 % compensatie naar minstens 3 %, waarvan het leeuwendeel aan lokale overheden  zou moeten toekomen.                                                                                                                                                Volgens professor Cai heeft de ontwikkelingskloof tussen oostelijke en westelijke regio’s te maken met de geringe opbrengst die westelijke provincies krijgen voor hun grondstoffen. Dit leidt in feite tot roofbouw,…

Xinjiang: Feiten uit Chinese bron

In China heerst er onder journalisten en in grote delen van de publieke opinie grote verontwaardiging over het feit dat sommige buitenlandse media kritiekloos de beweringen van het separatistische ‘Oeigoerse Wereldcongres’ overnemen. Het gaat om ideeën en uitlatingen die gemakkelijk na te trekken en te weerleggen zijn. Dat de voorzitter van het ‘Oeigoerse Wereldcongres’ zelf een zakenimperium heeft kunnen opbouwen in China en dat ze als lid van een minderheidsgroep een groot aantal kinderen heeft…

Opiniestuk over Xinjiang, de media, 'new governance'

Van het onderstaande opiniestuk van Kristof Decoster verscheen eerder een ingekorte versie in De Standaard. Het geeft per definitie alleen de mening van de auteur weer. Het leek ons een waardevolle mogelijke aanzet tot debat over de kwestie Xinjiang.       De harmonieuze samenleving heeft nood aan meer open media en een nieuw governancemodel K. Decoster Hu Jintao die halsoverkop de G8-top verlaat, 20.000 tot de tanden gewapende oproerpolitiemensen in de straten van Urumqi, internetverbindingen…

Wordt Xinjiang gekoloniseerd door de Han?

Xinjiang is een autonome Oeigoerregio, omdat de Oeigoeren er de grootste minderheid vormen. Er zijn echter ook nog grote groepen Kazakken en Hui en nog een reeks kleinere minderheden. Behalve de Hui leven die allemaal in etnisch min of meer homogene regio’s. Xinjiang heeft in de geschiedenis eigenlijk nooit een geheel gevormd; het was altijd een mozaïek van volkeren en clans. De hoofdstad van deze regio, Urumqi, is zowat het ontmoetingspunt  van de verschillende minderheden en heeft…

Pogingen tot verzoening in Urumqi

In Urumqi, de hoofdstad van de autonome regio Xinjiang, was er een uitgaansverbod van 21.00 uur tot 8.00 uur vanochtend. Gisteren waren duizenden Han-Chinezen naar een wijk getrokken waar vooral Oeigoeren wonen, duidelijk met de bedoeling om vergelding te zoeken voor de hevige onlusten van zondag waarvan vooral Han-Chinezen het slachtoffer waren. Een gewapende politiemacht heeft deze protestmars tegengehouden. De politie zegt dat zij geen vuurwapens mag gebruiken, hoewel er Oeigoerse oproerkraaiers in het bezit…

Wie is Rebiya Kadeer?

Sommige Chinese autoriteiten en opiniemakers beschouwen Rebiya Kadeer als de aanstichter of zelfs organisator van de tegen de Han-Chinezen gerichte gewelddaden in Xinjiang. Ziehier wat achtergrond-informatie over haar levensloop. Mevrouw Kadeer werd in 1951 in de Autonome Regio Xinjiang geboren in een boerengezin. Ze slaagde erin een bedrijfje op te bouwen: een wasserij. “Rijk worden is geen schande”, een van de motto’s van de hervormingen, wist ze in praktijk te brengen. Haar activiteiten breidden zich uit. Ze begon een handelsvennootschap en een supermarkt. Ze…

Etnisch geweld in Urumqi

UPDATE Het persagentschap Xinhua meldt nieuwe chaos in Urumqi op dinsdag. Na de pogrom tegen Han-Chinezen door leden van de Oeigoerminderheid zondag, marcheerden duizenden Han, gewapend met bijlen, hamers en messen, naar de wijk waar meest Oeigoeren wonen. De gewapende politie kon hen tegenhouden. De Partijleider van Urumqi kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren en op te roepen tot “eenheid tussen Oeigoeren en Han tegen vanuit het buitenland aangestookte agitatie”. De meeste betogers…