Uit stad en streek 2

Kort regionaal nieuws

Guangdong: streven naar meer welzijn
Voortaan streeft de provincie Guangdong minder naar groeicijfers zoals de aangroei van het Bruto Regionaal Product maar eerder naar factoren die het welzijn van de inwoners bevorderen. De bedoeling is vooraan te staan bij lonen, sociale zekerheid, gezondheid en onderwijs. Volgens critici zou Guangdong behalve het uitbreiden van het sociaal vangnet, ook een sterkere NGO-sector moeten cultiveren die de resultaten kan toetsen.
Eén voorbeeld waar het in Guangdong minder wel aan toegaat is de sociale huisvestingssector. Hoewel het provinciaal parlement in 2009 de bouw voorschreef van 150.000 sociale appartementen over drie jaren tijd, is van het streefdoel hooguit 30 % verwezenlijkt. Lokale verantwoordelijken wijzen op een gebrek aan fondsen zowel ter verwerving van de gronden als voor de bouw.
Anderzijds stippen de media aan dat Guangdong in maart zijn minima met 18% zal verhogen, wat neerkomt op een verhoging tussen 120 à 200 yuan per maand. Daarvoor zijn de patroons uit Hong Kong dan weer erg bang.
Shanghai nieuws
Shanghai wordt de tweede Chinese stad die de vastgoedtaks zal invoeren. De voet zou tussen 0,4 en 0,8 % bedragen en minder gericht zijn zoals in Chongqing tegen luxeappartementen, maar wel tegen alle eigenaars van een tweede woning. Shanghai zal dit jaar ook 80.000 goedkope woningen bouwen en 40.000 huurwoningen.
Volgens gegevens uit de volkstelling verblijven momenteel 23 miljoen personen in Shanghai. Van de 9 miljoen getelde migranten, verblijven naar schatting wel 2 miljoen personen gedurende zes maanden over minder. In feite telt Shanghai dus 21 miljoen bewoners waarvan 14 miljoen permanenten en 7 miljoen migranten.

Voortaan zal 70 % van Shanghais begroting gespendeerd worden aan de niet-stedelijke gebieden Aldus  burgemeester Han Zheng. Dit is het omgekeerde van de 70-30 verhouding gedurende de laatste vijf jaren. Het is dus de bedoeling dat de aanleg van infrastructuur zoals ziekenhuizen en culturele centra in de randgebieden zoals Jiading en Songjiang wordt opgevoerd om de groei evenwichtiger en duurzamer te maken. In het Songjiangdistrict werden de botanische tuinen geopend waarin 2, 1 miljard werd geïnvesteerd en die 9000 soorten planten telt.
Spoorweg China-Singapoer
UIt de bijeenkomst van het Volkscongres van de AR Guangxi blijkt dat een van de prioriteiten gedurende het twaalfde vijfjarenplan de bouw is van een spoorweg die de provincie wil verbinden met de ASEAN-landen. Gedurende de tweede helft dit jaar wordt het traject Nanning en Pingxiang nabij de Vietnamese grens aangevat. De kost wordt op 15 miljard yuan geraamd; de totale kost van het project zou voor China 300 miljard bedragen. In 2012 volgt de link met Laos. Na Hanoi komen dan later aan de beurt Pnom Penh (Cambodja), Bangkok (Thailand), Kuala Lumpur (Maleisië) en Singapoer. ASEAN is de grootste handelspartner van Guangxi.
Yushu wordt Sanjiangyuan
De autoriteiten zijn van plan het door aardbeving getroffen Yushu om te vormen tot een toeristische stad met de naam Sanjiangyuan, een naam die verwijst naar het driestromenland. Tijdens de aardbeving van 14 april verloren meer dan 2000 personen het leven en 100.000 werden dakloos. Yushu wordt herbouwd met de tijdelijke naam Sanjiangyuan Aldus goeverneur Luo Huining van Qinghai. Het is de bedoeling dat de stad Gyegu (Yushu) een handels-en logistisch centrum wordt maar wel met behoud van de traditionele Tibetaanse cultuur en het milieu. Vorig jaar werd voor de heropbouw 5 miljard yuan uitgetrokken: dit jaar wordt dit bedrag verviervoudigd tot 20 miljard.  Sanjiangyuan wordt de naam van het kanton: daar ontspringen De Gele rivier, de Yangtze en de Lancang (Mekong)
Ningxia verhuist arme bevolking
De AR Ningxia is van plan om 350.000 personen uit arme gebieden te verhuizen. Tegen 2015 zou het aantal verhuisden 800.000 moeten bedragen. Parallel wordt gewerkt aan plannen voor nijverheidslocaties. Sedert 2008 spendeerde Ningxia 2 miljard yuan voor de verhuis van 119.000 personen en de bouw va, 1,9 miljoen m² woongelegenheid. Een groot deel van Ningxia is onherbergzaam gebied.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *