Topdialoog tussen China en EU (upd)

Op de sinds oktober tot dinsdag uitgestelde top tussen China en de EU hebben  de Chinese leiders  geantwoord dat ze de EU willen helpen bij het aandikken van een “firewall” tegen de schuldencrisis. China Daily weet ook te melden dat de dialoog tussen beide wereldgroten er twee dimensies bij krijgt.
De huidige top tussen China en de EU moest plaats grijpen in oktober, maar werd uitgesteld omdat het Griekse probleem acuut werd en eerst moest opgelost worden. De schuldencrisis is sindsdien enkel meer duidelijk geworden in Europa. Voor zijn vertrek naar China en Indië zei voorzitter Van Rompuy dat de EU zelf de crisis zal oplossen en dat het behoud van de euro centraal daarbij staat als munt voor 300 miljoen burgers. Tegen juni zou het permanent redding fonds European Stability Mechanism moeten op poten staan dat dan 500 miljard euro zou in kas hebben. Het bestaande redding fonds European Financial Stability Fund (EFSF) heeft 250 miljard €, maar meer geld is nodig om de “firewall” stevig genoeg te laten zijn voor het geval nog andere landen in de gevarenzone belanden dan Griekenland. Van Chinese zijde wordt een bedrag van 40 miljard $ genoemd dat China zou willen bijdragen in een eerste fase.
Klaus Regling van het EFSF bezocht vorig jaar al Peking met de vraag of er interesse van China was tot steun. China Daily meent te weten dat na interne discussie een consensus bereikt werd over het voorstel om een bijdrage te leveren via internationale financiële instellingen. Van Rompuy kan argumenteren dat de euro een globale reservemunt is die enkel na de dollar komt en dat de stabiliteit van de eurozone belangrijk is voor de wereldeconomie. Van Rompuy beweert dat China en de EU in dezelfde boot zitten wegens hun wederzijdse afhankelijkheid. Europa is China’s grootste afzetmarkt en China blijft als grootst groeiende markt belangrijk als stabiliserende kracht voor de euro. Op de top werd gezegd dat de downgrades door de rating bureaus China’s gedrag niet zullen beïnvloeden. China verwacht wel dat de schuldenlanden intern wel orde op zaken stellen.
Volgens China Daily zullen aan de al bestaande dialoog tussen beide groten twee pijlers toegevoegd worden. Vooreerst zal de dialoog op hoog niveau breder worden in de zin van het verbeteren van de communicatie tussen hun bevolking van samen 1,8 miljard. Ook een nieuw partnerschap inzake duurzame verstedelijking zal aan de bestaande architectuur toegevoegd worden,  naast economie en veiligheidskwesties. Meer bepaald zal een conferentie van burgemeesters in het leven geroepen worden. China telt immers voor het eerst meer stedelingen dan landelijken. Naar verluidt zou Europa ook technologie willen aanleveren om de duurzaamheid van het milieu te verbeteren.
Recentelijk werd bekend dat de Chinese investeringen in Eurpa vorig jaar verdubbelden tot 6,7 miljard $, waardoor China er de derde investeerder wordt na de VS en Japan. Dit wordt in de toekomst wellicht nog duidelijker want de Chinezen vinden dat er met de crisis “koopjes” te versieren vallen in de EU. Premier Wen heeft al geprobeerd de EU gerust te stellen dat China Europa niet zal opkopen. Tijdens de top kwamen ook andere thema’s aan bod komen als Syrië, Iran, de toegang tot de Chinese markt voor EU-bedrijven en de controversiële koolstoftaks in de luchtvaart. Premier Wen zei dat China niet wil kiezen voor één van de partijen in Syrië. Van Rompuy bekloeg zich over de te weinig toegankelijkheid van de Chinese markt. De eindmededeling beweert dat beide partijen een “ongebruikelijke vaste wil” vertonen aangaande de erkenning van het karakter van China’s economie als markteconomie. Dit opent weliswaar de deur, maar een tijdstabel is er niet.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *