De realisaties sinds het vorige partijcongres

Naar aanleiding van het komende 19-de partijcongres van de Communistische Partij van China dat op 18 oktober opent, heeft het Statistisch Bureau een reeks cijfers gepubliceerd over de voornaamste sociaaleconomische realisaties sinds het vorige partijcongres in 2012.

Bnp

Het bnp groeide gedurende 2013-16 jaarlijks met 7,2% gemiddeld. Dit dient vergeleken te worden met de wereldwijde groei van 2,6% gemiddeld en de 4% groei in de ontwikkelingslanden. Omgerekend in prijzen van 2015 bedroeg de jaarlijkse groei tijdens deze periode 4.440 miljard yuan of 670 miljard dollar. Vorig jaar nam het Chinees bnp dat 11200 miljard dollar bedroeg 14,8% in van ’s werelds economie. Het land droeg 30% bij tot de wereldwijde groei, meer dan de gecombineerde bijdrage van de VS, de Eurozone en Japan.

Structuur

Het aandeel van de diensten in het bnp steeg van 45% in 2012 tot 51% in 2016. Tijdens het eerste semester bedroeg het zelfs 54%. Die sector groeide zowat jaarlijks met 8%. De bijdrage van het verbruik tot de economische groei steeg tijdens de vier jaren met 55%. Tijdens het eerste semester droeg het verbruik zelfs 63% bij tot deze groei. Het aantal permanent geregistreerde stedelingen nam toe van 52% van de bevolking in 2012 tot 57% eind 2016.

Werk

China schiep tussen 2013 en 2016 jaarlijks 13 nieuwe stedelijke banen. Tijdens de eerste acht maanden dit jaar kwamen er al 9,74 miljoen banen bij. De werkloosheidsgraad bedroeg in september 4,8%, het laagste cijfer sinds 2012. Tussen 2013 en 2016 steeg het aantal boer-migranten die in de steden werkten jaarlijks met 1,8%.

Innovatie

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen in de beschouwde periode met meer dan de helft tot 1570 miljard yuan in 2016. Het aantal nieuw geregistreerde bedrijven bedroeg meer dan 13 miljoen en gedurende de eerste acht maanden werden bijna 4 miljoen nieuwe bedrijven gesticht. Het aantal patentaanvragen steeg sinds 2012 met 69% terwijl het aantal toegekende patenten toenam met 39,7%

Milieu

Tijdens de beschouwde 4 jaren daalde het energie– en waterverbruik per bnp eenheid met 17,9% en 25%. De dichtheid aan 2,5 PM fijn stof daalde vorig jaar met 6%. De bosoppervlakte bereikte dan 7,2 miljoen ha, een vooruitgang met 28% in vergelijking met 2012. De capaciteit aan kernenergie nam toe met 176%, die van (met het net verbonden) windenergie met 140% en deze van dito zonne-energie groeide zelfs aan met factor 21.

Open deur

Het totale handelsvolume bedroeg in 2016 24.300 miljard yuan waardoor China 11% van de wereldhandel vertegenwoordigt. De handel in diensten beliep dan 657 miljard dollar, een vooruitgang met 36%. De buitenlandse investeringen namen eerder bescheiden toe, namelijk met 3% jaarlijks tot 489 miljard dollar.

Dagelijks leven

Een miljard personen beschikken al over een sociale zekerheidskaart. Het gemiddeld inkomen steeg van 7311 yuan in 2012 tot 23.821 yuan, een jaarlijkse vooruitgang met 7,4%. Een in het westen angstvallig doodgezwegen cijfer. Het aantal rurale armen daalde tot 43 miljoen vorig jaar. De gemiddelde levensverwachting steeg van 74,8 jaar in 2010 tot 76,3 jaar in 2015.
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *