Voedselcrisis door dure groenten in China?

In China is de prijs van de groenten spectaculair gestegen de afgelopen maand. De regering reageert gepast op de moeilijkheden die dat meebrengt en anticipeert op wat nog kan komen.

groenten
foto Xinhua

Volgens het ministerie van Landbouw zijn de prijzen in het hele land voor 26 soorten groenten op een maand gemiddeld met 28 % gestegen. De prijs voor sommige groenten springt er echt uit: bijvoorbeeld spinazie werd 157 % duurder, broccoli en bloemkool 50%. Economisten in en buiten China menen dat er geen reden tot paniek is: de prijsstijgingen zijn seizoensgebonden. Ze zullen afnemen en niet leiden tot een permanente inflatie. Volgens een analyse op de website van Bloomberg zal de curve afvlakken tijdens het Chinese nieuwjaar in februari als de economie rustiger functioneert.

Oorzaken

Er waren misoogsten in de provincie Shandong, waar veel groententeelt is, door ongewoon hevige regenval, volgens vele deskundigen een gevolg van de klimaatopwarming. Van het noordwesten tot het noordoosten van China zijn er beperkte uitbraken van COVID-19. Dat leidt tot verstoring van de productie en onderbrekingen van de aanvoerketens. Er moeten immers beperkende maatregelen worden genomen, soms echte semi-lockdowns. Nog een gevolg van de pandemie is de verstoorde aanvoer van voedsel uit het buitenland en die laat niet alleen de zorgen voor een mogelijke toekomstige voedselschaarste, maar ook de prijzen toenemen. In het derde kwartaal zijn de wereldvoedselprijzen volgens de  Wereldbank en de mondiale Agricultural Commodity Price Index 25% hoger dan vorig jaar. Gelukkig blijven ze nu stabiel, maar voor alle zekerheid wil de overheid ook op het gebrek en hoge importprijzen inspelen. Toch is dat vrij secundair en is er geen al te grote reden tot bezorgdheid. China is immers nog altijd tot 80% zelfvoorzienend, ook al heeft de overheid de 95% norm (voor 95% in eigen behoeften kunnen voorzien), die ze meer dan tien jaar kon handhaven, moeten loslaten. Nog een factor die in de nabije toekomst een rol kan spelen is die van La Niña, een koudegolfstroom die deze winter lagere temperaturen dan normaal op het noordelijk halfrond zal veroorzaken. Ook dit stimuleert de verwachting dat de productie en het transport van groenten negatief zal worden beïnvloed, volgens He Xiaoshu, een analist van GF Securities.

Wat doet de regering?

Verschillende ministeries hebben voor de hele korte tot middellange termijn maatregelen en voorzorgen genomen. Het ministerie van Handel heeft de lokale autoriteiten opgedragen te zorgen voor een vlotte aanvoer en voor stabiele prijzen tijdens de winter en de lente die eraan komen. De bevolking is gevraagd reserves aan te leggen van basisproducten voor het geval er in hun stad of dorp een acute gezondheidscrisis uitbreekt en het organiseren van hulp een tijdje duurt. Het gaat hier dus om een planmatige maatregel en is beslist geen aansporing om te hamsteren (een absurditeit die te lezen stond in een berichtje op vrt.nws). Integendeel de Chinese overheid zal het hamsteren, die egoïstische en paniekerige koopwoede die schaarste en nog meer hoge prijzen geeft, evenzeer bestrijden als ze nu al doet met het woekeren, het achterhouden van voorraden om de prijzen op te drijven. Nog een ingreep, dit keer van het ministerie van Landbouw is het opzetten van een ‘groen kanaal’ voor het transport van verse groenten en fruit, en voor de verbetering van de efficiëntie van dat vervoer, en dan speciaal in de gebieden waar een COVID-19 uitbraak is.. De voedselproductie moet worden hersteld met het kweken van snelgroeiende groenten. Met groenten die gemakkelijk kunnen worden gedroogd en bewaard wil men op alle noodgevallen kunnen inspelen.
Op lange termijn zal dit voedselprobleem een extra motivatie betekenen om de klimaatcrisis nog hardnekkiger aan te pakken. Een groot deel van de oorzaken ligt aan het noodweer van de afgelopen maanden, die waarschijnlijk met de opwarming van de aarde verband houden.

Bronnen: Bloomberg.com, Global Times, KNMI (Nederlandse meteorologische dienst), vrt.nws, agroberichtenbuitenland.nl

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *