Wen in Duitsland: economische wereldtop?

Premier Wen is sinds gisteravond in Duitsland. Het gaat hier over meer dan simpele discussies over handel, er is sprake van een echte economische wereldtop tussen twee van de vier machtigste landen ter wereld.
Van bij aankomst heeft Wen het belang van dit bezoek onderstreept. China erkent dat Duitsland in  Europa nummer één is: “Zonder de Duitse steun zou de huidige positieve ontwikkeling van de EU-China betrekkingen onmogelijk zijn”.
Wen brengt 13 ministers mee naar Duitsland, terwijl besprekingen met de USA door vice-ministers gebeuren.Voor beide landen zijn de geplande besprekingen van uitzonderlijk breed en van hoog niveau. Vorig jaar was Merkel zelf al in Beijing, en vice-premier Li Keqiang in Duitsland
China is sinds 2010 de grootste invoerder in Duitsland, en is de vijfde uitvoerbestemming vanuit Duitsland. Zoals voor Groot-Brittanie is ook hier het Chinese objectief een verdubbeling van de wederzijdse handel in vijf jaar. De 140 miljard dollar van 2010 was een stijging met 35% in één jaar en vertegenwoordigt 30% van de totale Eu-China handel. China gaat meer hoogtechnologische Duitse producten invoeren, en verwacht als tegenprestaitie dat Duitsland eindelijk China erkent als markteconomie (dat is crucuiaal voor betwistingen in dumpingzaken). Meer Duitse investeringen in China blijven welkom, ook van KMO’s (Duitsland heeft KMO’s die wereldleider zijn in hun specialiteit); daarvoor trekt de Chinese regering een kredietprogramma van twee miljard euro uit. China hoopt dat Duitsland de Europese uitvvoerbeperkingen naar China kan wegkrijgen (het Europese wapenembargo van 1989 is tengevolge van  Amerikaanse sdruk nog altijd van kracht).
Wen had het over de vertrouwensrelatie tussen Duitsland en China en ook Merkel vond dat belangrijk. Zij ziet de bilaterale handel in vijf jaar stijgen van 130 naar 200 miljard euro.
Op het diner maandagavond waar naast de premiers ook de ministers van Buitenlandse betrekkingen aanwezig waren, kwam het tot ‘een intensieve uitwisseling van meningen over de sociale ontwikkeling van China’ ; het gesprek werd verder als vriendschappelijk omschreven. Aangesproken op de Duitse radio over het obligate onderwerp mensenrechten bleef minister Westerwelle voorzichtig: ‘Wij willen ons strategisch partnership met china niet alleen uitbouwen maar ook verdiepen’ . De mensenrechten in China zijn aan het verbeteren maar het moet nog verder veranderen; we mogen niet vergeten dat dit in Europa ook niet ineens uit de lucht kwam vallen.Belangrijk is dat Duitsland de dialoog met China verder kan uitbouwen en daarbij niets taboe is.’Mensenrechten zijn geen binnenlandse aangelegenheid’ stelde hij nog.
De Ministers van Financiën hebben ook gespreken over de crisis van de euro en de rol van China daarbij. China heeft omvangrijke rreserves in overheidspapier in euro, ondermeer van Griekenland; in totaal zou China 750 miljard euro bezitten, dat is een kwart van haar reserves in buitenlandse deviezen. Ook de hervorming van de internationale financiële instelligen zoals IMF en Wereldbank stond op de agenda; daarin vragen ontwikkelingslanden zoals China meer macht, en voor Frankrijk is deze hervorming een prioriteit.
In een verklaring vóór het bezoek zei de minister van Economie Rösler dat Duitsland veel hoogtechnologische producten aan China te bieden heeft. Maar op de langere termijn mag het niet nalaten te blijven innoveren, om opgewassen te zijn tegen China wanneer het een geduchte concurrent op de wereldmarkten wordt. Minister van Economie Rösler wil ook betere concurrentievoorwaarden voor Duitse bedrijven in China  en het land moet niet alleen rechtszekerheid bieden, maar een rechtsstaat worden.
Intussen is al een en ander bekend geraakt over de resultaten van de top. Er werden 14 bilaterale akkoorden afgesloten, waaronder vier puur economisch en de rest over diverse vormen van samenwerking tussen gespecialiseerde ministeries. De gaat ondermeer om het vergemakkelijken van buitenlandse investeringen en het versterken van de kulturele uitwisseling. Volgend jaar wordt China gastland op de hannover Messe.
Op zakenvlak spreekt men over contracten voor 10 miljard euro; de topper is de verkoop van 62 A320 toestellen door Airbus aan de Chinese bank  ICBC die zich specialiseert in leasing projecten. BASF bevestigt dat het 860 miljoen eurio investeert in Chongqing, en ook Volkswagen, Daimler en Siemens kondigen grote nieuwe projecten aan; tegelijk maakten verschillende KMO’s een nauwere samenwerking met een Chinese partner bekend.
Wen en Merkel verklaarden allebei dat de top zeer goed geweest was en hun wederzijdse kennis en begrip verbeterd was. Wen bevestigde dat China verder de euro ondersteunt en waar nodig ook kasbonnen van Europese landen zal kopen.  Merkel had het natuurlijk ook over de mensenrechten: ze toonde zich verheugd over de vrijlating van enkele dissidenten en hoopt dat ze verder transparant behandeld worden, en vond dat de dialog over de opbouw van een rechtsstaat positieve resultaten opgeleverd heeft. Ze vroeg meer vrijheid voor buitenlandse journalisten in China en hoopte dat de bescherming van de intellectuele eigendom nog zou verbeteren.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *