Wereldmilieudag beklemtoont strijd tegen woestijnvorming

Naar aanleiding van de Wereldmilieudag die onder het thema van de strijd tegen woestijnvorming, voor landherstel en voor vergroening stond, citeert Xinhua een reeks cijfers van verwezenlijkingen zoals van het grootschalige Three-North Shelterbelt Forest Program.

Deel van Three-North Shelter Forest Program. Foto China.org Disclaimer

De Wereldmilieudag op 5 juni  had als thema ‘landherstel, woestijnvorming en droogtebestendigheid’. Het thema weerspiegelt de jarenlange Chinese inspanningen ter bestrijding van woestijnvorming en ecologische bescherming. Na decennia heeft China vooruitgang geboekt met bebossingsprogramma’s om woestijnvorming tegen te gaan en bij te dragen aan wereldwijd ecologisch herstel. Woestijnvorming is immers een dringend milieuprobleem dat grote delen van China treft en is al lange tijd een speerpunt van ‘s lands ontwikkelingsbeleid.

Meer bepaald is het Three-North Shelterbelt Forest Program (TSFP), het grootste bebossingsproject ter wereld, een goed voorbeeld. Het project, dat in 1978 van start ging en in 2050 voltooid moet zijn, heeft al bijgedragen tot de bescherming van grond in het noordwesten, noorden en noordoosten van China. Hieronder citeert Xinhua enkele hoogtepunten van China’s decennialange toepassing van het programma en de resultaten bij het herstel van ecosystemen

*China kondigde op 3 juni een speciaal fonds aan ter waarde van 12 miljard yuan uit de begroting van dit jaar om financiële steun te bieden aan het TSFP.

*In juni 2023 stelde China voor om de TSFP om te vormen tot een volledig functionele, onbreekbare ‘groene Grote Muur’ en ecologische veiligheidsbarrière in het noorden van China.

*In het kader van het programma waren er tegen het einde van 2023 in totaal 22 projecten in uitbouw, waarbij de bebossing en grasaanplant wordt uitgebreid over een totale oppervlakte van ongeveer 1,22 miljoen ha.

* Vorig jaar keurde China de zandbeheersingsplannen van 19 provinciale regio’s goed en handhaafde het vijf voor bescherming afgesloten zones met woestijnachtig land, waardoor de totale oppervlakte van dergelijke zones op 1,8 miljoen ha kwam

Vergroening

Patrouille in het bos van het kanton Zhangwu Foto: Xinhua Disclaimer

* Sinds 1978, toen het TSFP van start ging, heeft China zijn bebossingsgebied in het kader van het programma met 32 miljoen ha uitgebreid. Tegen 2050 zal dit naar verwachting meer dan 4 miljoen km² beslaan in 13 regio’s op provinciaal niveau, goed voor 42,4 % van het totale landoppervlak.

* De bosbedekkingsgraad in de gebieden die onder het programma vallen, is gestegen van 5,05 % in 1978 naar 13,84 % in 2023.

* In 2023 werd er ongeveer 4 miljoen ha  bos aangeplant  meer dan de 3,83 miljoen ha in 2022 en 4,38 miljoen hectare aangetast grasland werd hersteld.

* Ongeveer 1,9 miljoen ha zand- en steengrond werd vorig jaar behandeld.

* Sinds 2012 is in totaal 20,33 miljoen ha tot woestijn verwordende grond hersteld, wat neerkomt op 53 %  van al de omkeerbare tot woestijn verwordende grond in het land.

* Tijdens de periode 2012-2022 heeft China 64 miljoen ha bebost, 11 miljoen ha grasland verbeterd en meer dan 800.000 ha moerasland toegevoegd of hersteld.

* Van 2009 tot 2019 was er een netto afname van woestijnachtig land van 50.000 km² terwijl het zandland netto afnam met 43.300 km².

* Naar schatting zijn in de gebieden die onder het programma vallen ongeveer 15 miljoen mensen uit de armoede gehaald door de ontwikkeling van de bosbouw en fruitteelt.

Bron Xinhua


Print Friendly, PDF & Email