Wet op bodemverontreiniging met Nieuwjaar in werking

Op nieuwjaar treedt de wet op ‘Preventie en controle van de Bodemverontreiniging’ in werking. Het is een sterkere versie van het actieplan tegen bodemverontreiniging uit 2016. De nieuwe wet is meer gedetailleerd om vervuilers verantwoordelijk te maken en houdt ook een benadering in van ‘bescherming eerst’ en ‘de vervuiler betaalt’.

Smurrie te Guiyu door inkt van printkoppen

Studenten op de school voor vreemde talen te Changzhou kregen in 2016 hoofdpijn en huidproblemen die toegeschreven werden aan bodemvervuiling van chemische- en kunstmestfabrieken die ondertussen verdwenen waren. In tegenstelling tot water- en luchtvervuiling is bodemverontreiniging vaak onzichtbaar en er kunnen decennia voorbij gaan tussen de vervuiling en de datum voordat deze merkbaar wordt. In het geval van Changzhou was het zelfs onmogelijk om uit te maken wie verantwoordelijk was.

School Vreemde talen Changzhou

In april 2014 publiceerden het Leefmilieuministerie en dat van Grond & Grondstoffen de resultaten van een gemeenschappelijk nationaal bodemonderzoek. Uit de resultaten bleek dat 16% van de onderzochte gronden vervuild waren. Het stelde ook dat het probleem complex is en het bestrijden ervan kostbaar is. Volgens milieuadvocaat Ge Feng bij Friends of Nature werd er vroeger niet omgekeken naar bodemvervuiling – en sanering. Toen eenmaal een milieueffectrapport was aanvaard, kon een onderneming zijn gang gaan. Er is tot nu toe geen wettelijke basis voor verantwoordelijkheid van vervuiling gedurende de productie.

Wet

De nieuwe wet stelt 13 types in van verantwoordelijke partijen: daarbij behoren slopers van industriële of andere gebouwen; operatoren en beheerders van vijvers met verontreinigd mijnafval; de producenten, verkopers en gebruikers van kunstmest; firma’s voor bodemsanering; grondeigenaars en het lokaal bestuur. In geval van betwisting laat de nieuwe wet de lokale bestuurlijke departementen de knoop door  hakken. De wet bepaalt ook dat er een beoordeling van vervuilingsrisico moet zijn vooraleer een gebied kan worden gebruikt.

Zhoutie met toxische rijst door niet behandeld rioolwater

De nieuwe wet verleent echter prioriteit aan preventie en bescherming zegt hoofdredacteur Gao Shengda van de website China Remediation. De wet maakt lokale besturen mede verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van lijsten van bodemvervuilers en voor de opbouw en saneringsrisico’s van specifieke gebieden. Daartoe staat in de nieuwe wet een methode uit het actieplan waarbij zowel landbouw- als bouwgronden onderverdeeld worden in verschillende types die elk een verschillende aanpak vereisen. In tegenstelling tot de lucht kan vervuilde grond worden afgesloten. Als de vervuilde gebieden niet economisch hersteld kunnen worden kan risico management verhinderen dat de vervuiling de menselijke gezondheid aantast. Het Milieuministerie heeft samen met de State Administration for Market Regulation standaarden opgesteld voor zowel landbouw- als bouwgrond.
Nog andere regelgevingen worden voorbereid.

Superfonds?

De fondsen voor het saneren van zo veel vervuilde gebieden zijn onbestaande. De uitgaven daarvoor vertegenwoordigen zelfs minder dan 1% van de gehele milieusector. Nieuwe fondsen zullen moeten opgezet worden zowel op nationaal als op provinciaal vlak. In de VS bestaat een superfonds dat door een belasting die geheven wordt op potentiële en bestaande vervuilers, in het nodige geld voorziet. De nieuwe wet stelt dat de regering de regels zal vaststellen waar het geld voor de fondsen vandaan zal komen. Recent onderzoek van de Chinese Academy of Sciences wijst uit dat 21% van de Chinese graangronden te veel zware metalen bevatten en 5% zelfs hevig.

Transparant

Kaart met vervuilde punten

In 2005 hebben het ministerie voor Leefmilieu en dat voor Grond & Grondstoffen een miljard yuan besteed voor een acht jaar durend onderzoek van de grond. Het ministerie dat weigerde de resultaten vrij te geven, bestempelde deze als ‘ staatsgeheimen’. De nieuwe wet maakt een einde aan dit gebrek aan transparantie. Voortaan moet er minstens om de tien jaar een nationaal onderzoek komen. Volgens website ThePaper zullen de resultaten hiervan openbaar worden gemaakt, zij het dat de precieze locatie van de geteste gebieden niet bekend gemaakt worden.

Bron: chinadialogue

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Wet op bodemverontreiniging met Nieuwjaar in werking

  1. Wat goed dat er een wet is gekomen op bodemverontreiniging. Ik hoop dat er snel bodemsanering plaats zal vinden. Erg heftig om te lezen dat de studenten gezondheidsklachten ondervinden. Een schone leefomgeving is erg belangrijk.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *