Witboek over 70 jaar vooruitgang voor de vrouwen

De informatiedienst van de regering heeft een nieuw Witboek uit, ditmaal over de vooruitgang die de voorbije 70 jaar gemaakt werd voor de vrouwen. Zoals gebruikelijk komen meerdere facetten aan bod: werken, de politieke status, het onderwijs en de gezondheid.

De volledige titel van het Witboek over de vrouwen luidt: ‘Equality, Development and Sharing: Progress of Women’s Cause in 70 Years Since New China’s Founding’. De sociale status van de vrouwen onderging diepgaande veranderingen. China heeft wetten en reglementen uitgevaardigd die de economische rechten en belangen van de vrouwen beschermen en meer speciaal het recht op gelijk werk en het verzekeren dat gelijke verloning tegenover gelijk werk staat. Vrouwen vertegenwoordigen 40% van de arbeidskrachten in China. In 2017 werkten 240 miljoen vrouwen, het dubbele van het cijfer in 1978. In 2010 werkten 46% van de vrouwen in de sectoren industrie en diensten, ook een verdubbeling in vergelijking met 1982.

Politiek

China heeft ook wetten opgesteld die vrouwen gelijke rechten toekennen om te kiezen, verkozen te worden en deel te nemen aan het politiek leven. In 2017 vertegenwoordigden vrouwen 52% van de nieuw aangeworven staatsambtenaren en de verhouding bedroeg 44% bij de ambtenaren van de lagere besturen. Het aandeel vrouwen in het Nationaal Volkscongres bedraagt 25%.

Opvoeding

Het opvoedingsniveau steeg dramatisch aldus nog het Witboek. Het analfabetisme bij vrouwen boven 15 daalde van 90% bij de stichting van de Volksrepubliek tot 7,3% in 2017. De kloof tussen de geslachten in het onderwijs is praktisch uitgeroeid. In 2017 waren 99,9% van de jongens en meisjes ingeschreven in de lagere school. In de middelbare scholen bedraagt het respectievelijk 46,5% en 46,4%. In 2017 maakten meisjes 47,7% uit van alle studenten in de hogescholen. In de reguliere instellingen voor hoger onderwijs loopt dit op tot 52% wat 28% meer is dan in 1978.

Gezondheid

Het Witboek vermeldt ook dat vrouwen nu gemiddeld 79’ jaar worden. Dit is 10 jaar meer dan in 1981 en 42 jaar meer in vergelijking met 1949. De moedersterfte daalde van 88 per 100.00O in 1990 tot 18 per 100.000 in 2018 wat inhoudt dat China de Millenium doelstellingen voortijdig bereikte.

Bron Xinhua

Volledige tekst

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *