Tag: vrouwen

Werkgelegenheid van vrouwen in China: ontwikkelingen en uitdagingen

China’s vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid op de werkplek is opmerkelijk. Toch blijven er substantiële obstakels bestaan, die de volledige realisatie van echte gelijkheid in de in de weg staan. Deze barrières variëren van discriminatie op basis van geslacht tot diepgewortelde maatschappelijke verwachtingen rond de rol van vrouwen. Deze vormen uitdagingen voor vrouwen die ernaar streven het glazen plafond te doorbreken.

Vrouweneconomie in China

Vandaag is het wereld vrouwendag en er is geen land waar dat zo uitbundig gevierd wordt als in China. Echter, vrouwen worden de laatste tijd in China steeds vaker als een groeiend marktsegment gezien. In dit artikel introduceer ik een nieuwe trend: voedingsproducten speciaal voor vrouwen.

Nieuwe regels tegen vrouwendiscriminatie

Chinese werkgevers mogen vrouwelijke sollicitanten niet langer vragen of ze gehuwd zijn of kinderen hebben. Deze regel werd onlangs ingevoerd om gelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. De site ‘What’s on Weibo’ peilt naar reacties.

Chinese vrouwen in de VN

‘Chinese vrouwen zijn erop vooruitgegaan in status en welvaart. Dat is vooral te merken op het platteland. De oorzaken zijn een verbeterde wetgeving en een goed bestuur’. Ziedaar de kern van een verslag aan de VN. In een apart symposium, ook van de VN, wisselden Chinese vrouwen ervaringen uit met seksegenoten uit andere landen. Wu Haitao, een hoge diplomaat bij de VN, maar zelf een man, vertegenwoordigde China bij de 62e zitting van de VN-Commissie…

Betaald menstruatieverlof: schuchtere aanzet

In de provincie Anhui hebben vrouwelijke werknemers vanaf maart recht op één of twee dagen betaald menstruatieverlof. Ze moeten daarvoor een certificaat van een erkende medische instelling voorleggen. De vraag is of veel vrouwen het recht zullen opnemen. Het provinciebestuur van Anhui heeft als derde provincie, na Hainan en Hubei , een beslisisng genomen over menstruatieverlof. Het besluit uitvoeren zal niet zo eenvoudig zijn. Vorig jaar overwoog het provinciebestuur van Guangdong al een gelijkaardige actie.…