Witboek over Diaoyu eilanden

De voorbije weken schreven we herhaaldelijk over het Chinees-Japans conflict betreffende de Diaoyu/Senkaku eilanden. De Chinese regering heeft nu een Engelstalig witboek uitgegeven met haar standpunt over de Diaoyu eilanden. In een aparte verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden de voornaamste punten nog eens op een rijtje gezet. We vatten ze hier samen in het Nederlands.
China is kwaad omdat de Japanse regering de drie belangrijkste eilandjes ‘gekocht’ heeft van een privé-persoon en ze zogezegd ‘genationaliseerd’ heeft. Dat is een grove inbreuk op de territoriale soevereiniteit van China.
De Diaoyu eilanden zijn al heel lang door China ontdekt, benoemd en uitgebaat. In de Ming dynastie vielen ze onder het bestuur van het Chinese eiland Taiwan. De claim van Japan dat de eilanden in 1895 ‘terra nullius’ (land van niemand) waren, klopt niet. Door het verdrag van Shimonoseki na de eerste Chinees-Japanse oorlog werd Taiwan in 1895 door Japan van China afgepakt  en dit samen met alle ervan afhangende eilanden.
Na de tweede wereldoorlog in 1945 moest Japan alle op China veroverde territoria teruggeven. Volgens de internationale wet zijn de eilanden dus teruggegeven. Door te stellen dat de eilanden van hen zijn, betwist Japan de gevolgen van haar nederlaag in de tweede wereldoorlog.
In 1951 werd door de VS en andere landen een vredesverdrag met Japan ondertekend, waarbij de Okinawa eilanden onder voogdij van de VS kwamen. In 1953 beslisten de VS arbitrair hun voogdij uit te breiden tot de Diaoyu. In 1971 sloten Japan en de VS een verdrag over de teruggave van Okinawa, waarin de Diaoyu arbitrair inbegrepen werden. De Chinese regering heeft zich altijd tegen dit verdrag verzet. Wanneer de Japanse regering claimt dat er geen territoriaal dispuut is over deze eilanden, dan gaat ze voorbij aan de geschiedenis en de jurisprudentie.
In 1972 werden de Chinees-Japanse betrekkingen genormaliseerd en in 1978 een vredes- en vriendschapsverdrag ondertekend. Daar werd afgesproken het dossier Diaoyu te laten rusten. Indien de Japanse overheden deze afspraak nu ontkennen, dan wordt de verdere ontwikkeling van de relaties problematisch.
Japan heeft de voorbije jaren herhaaldelijk problemen gecreëerd rond de eilanden. Vooral sinds het begin van dit jaar is de overheid zich achter rechtse krachten gaan stellen die de ‘aankoop’ van de eilanden eisten. Hier zit een politieke evolutie achter die zorgwekkend is voor de toekomstige ontwikkeling van Japan.
De Chinese regering heeft zich altijd ingezet voor goede betrekkingen met Japan. Dat is in het fundamenteel belang van beide landen. Maar goede wil moet van twee kanten komen en met de ‘aankoop’ gaat de Japanse overheid de verkeerde richting uit.
China verwerpt de illegale en ongeldige ‘aankoop’. De tijd dat men met China kon sollen is lang voorbij. De Chinese regering zal niet  werkloos toezien hoe haar territoriale soevereiniteit aangetast wordt. Japan moet onmiddellijk elke actie stoppen die de Chinese soevereiniteit aantast en terugkeren naar de afspraken van destijds en het dispuut door onderhandelingen oplossen. Doet Japan dat niet, dan zal het de ernstige gevolgen daarvan moeten dragen.
Volledige tekst verklaring in het Engels hier
Volledige tekst witboek in het Engels hier

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *