Tag: Diaoyu

Bitse woordenstrijd in Shangri-La.

Dit weekend kwam het op de internationale Shangri-La Veiligheidsdialoog in Singapore tot bitsige woordenwisselingen tussen de Amerikaanse, Chinese en Japanse vertegenwoordigers. Ook Australië en Rusland deden mee.

Japan en Taiwan vissen in troebel water

Japan en Taiwan hebben woensdag een visserijverdrag afgesloten betreffende de Diaoyu eilanden. Hoofdbedoeling is allicht de Japanse positie tegenover de Volksrepubliek in het conflict rond door beide landen geclaimde eilanden te versterken. Het Chinese Ministerie van buitenlandse Betrekkingen is “erg bezorgd” over een visserijverdrag tussen Japan en Taiwan. Het akkoord voorziet toegang van Taiwanese en Japanse vissers tot een deel van de exclusieve economische zone rond de betwiste Diaoyu eilanden. China vraagt zich af of…

China en Japan: wederzijdse beschuldiging van provocatie (update)

Na een aantal wederzijdse oproepen tot redelijkheid en onderhandelingen escaleert het Chinees-Japans conflict rond de Diaoyu/Senkaku eilanden opnieuw. Heeft de Japanse regering een incident geënsceneerd? De Japanse premier heeft een incident waarbij einde januari een Chinees fregat zijn aanvalsradar richtte op een schip van de Japanse zeemacht en op een militaire helikopter een “gevaarlijke daad” die onvoorzienbare gevolgen had kunnen hebben. Eens de radar gericht is men immers klaar voor een raketaanval. Hij had het…

Gesprek tussen Tokio en Beijing

De leider van de meer vredelievende Japanse regeringspartij is in Beijing voor overleg. Chinese diplomaten en media hebben het bezoek verwelkomd, maar vragen om concrete stappen in de goede richting, betreffende het eilandenconflict.   Natsuo Yamaguchi bezoekt China als een speciale afgevaardigde van de Japanse regering om de mogelijkheden voor een hernieuwde dialoog tussen beide landen te verkennen. Yamaguchi is het hoofd van New Komeito, de kleinste van de twee partijen die in Japan een coalitie…

Conflict China-Japan verzuurt verder

De spanning tussen China en Japan over de Diaoyu/Senkaku eilanden loopt verder op, ondanks enkele oproepen tot redelijkheid. China heeft aangekondigd dat het kaarten van de betwiste eilanden gaat maken. En de nieuwe Japanse premier Abe kondigt aan dat Japan voor het eerst in elf jaar zijn militaire uitgaven gaat verhogen. Beide landen sturen meer patrouilleboten en verkenningsvliegtuigen  naar de regio rond de eilandjes. De Japanse premier gaf ook kritiek op China dat hij ervan…

China media over Shinzo Abe: Daden belangrijker dan woorden

In de meeste Westerse media wordt verwacht dat de nieuw gekozen Japanse premier Shinzo Abe een nationalistische koers gaat varen en een hardere confrontatie met China aangaan. De belangrijkste Chinese media zijn daar voorzichtiger over en optimistischer. Volksdagblad (krant van de CPC): China is enigszins bezorgd over de LDP-regering die er in Japan binnenkort gaat komen. China heeft geen andere keuze dan waakzaam te blijven tegen “harde” uitspraken van haviken in de LDP-verkiezingscampagne. Uiteraard is…

Oplopende spanning China-Japan met VS op achtergrond

Enkele dagen voor de Japanse verkiezingen en op de 75ste verjaardag van de door Japanners aangerichte massaslachtingen in Nanjing, heeft China zijn aanspraken op de Diaoyutai/Senkaku eilanden kracht bijgezet. Dat leidt meteen tot nieuwe spanningen. We bekijken de feiten en ook de achtergrond van de betwisting, inclusief de rol van de VS. Die eilanden behoren volgens Beijing (en ook Taipei) bij Taiwan en dus bij China. China stuurde vier patrouilleschepen naar de wateren rond de…