Wordt Yunnan het centrum van de wereld?

Een schijnbaar triviaal stukje informatie leidt tot inzicht hoe een stad in de Zuidwest Chinese provincie Yunnan wellicht een grote rol in de ontwikkeling van de internationale betrekkingen van China kan gaan spelen.

Binnen deze cirkel wonen meer mensen dan erbuiten; foto Bullfrag (disclaimer)

Waar wonen de meeste mensen?

Zoektochten naar patronen worden vandaag de dag gefaciliteerd door het de mogelijkheid grote hoeveelheden informatie (big data) automatisch te doorzoeken. Een voorbeeld daarvan is het testen van een groot aantal steden over de hele wereld op hoeveel mensen er binnen een cirkel van 4000 km rond die stad wonen, met als doel het vinden van cirkels waarbinnen minstens 55% van de wereldbevolking woont. Er kwam één stad naar boven drijven: Yuxi in de Chinese provincie Yunnan. De illustratie bij dit artikel toont het bereik van die cirkel.

Snelle treinen

Zo’n vondst is op zich nauwelijks interessant. Je moet ermee aan de slag gaan en op z’n minst één concrete context vinden waarin dit gegeven zin krijgt. Mij lijkt het netwerk van hogesnelheidstreinen dat momenteel in Zuidoost Azië opgebouwd wordt een zeer interessante context. In mijn recente reisverslag uit Thailand maakte ik al melding van het belang dat lokale regeringen aan de nieuwe spoorverbindingen hechten. De lijn van Kunming, de hoofdstad van Yunnan naar de Laotiaanse hoofdstad Vientiane is onlangs geopend. Er wordt hard gewerkt aan het doortrekken van die lijn naar Bangkok. Volgens plan zal dit project in 2023 voltooid worden. Datzelfde geldt voor de treinverbinding tussen Kunming en Yangon, de hoofdstad van Myanmar. Wellicht mist u een verwijzing naar Yuxi in mijn betoog. Welnu, Yuxi ligt op zeer kleine afstand ten zuiden van Kunming. In een bereik van deze omvang, mogen we stellen dat Yuxi vrijwel een voorstad van Kunming is.

De Pan-Aziatische Spoorweg

Deze bestaande projecten maken deel uit van een groter ambitieus project voor het aanleggen van een netwerk van snelletreinverbindingen. Nog niet geïmplementeerde lijnen zijn bijvoorbeeld een die Vietnam van noord to zuid verbindt en een lijn tussen Kunming en Singapore. Daarnaast bestaat er een aantal nationale plannen in de diverse Zuidoost Aziatische landen. Tezamen worden deze plannen steeds vaker met de parapluterm Pan-Aziatische Spoorweg aangeduid. De constructie van het ene plan verloopt sneller dan het andere. Niet ieder land geeft dezelfde prioriteit aan de aanleg van het netwerk en niet ieder land is even bereid de verplaatsing van personen zo sterk te faciliteren. Echter, het merendeel van politici en academici in de regio is van mening dat het voor de economische ontwikkeling een absolute noodzaak is.

Onderdeel van het Belt & Road Intitiative

De bestaande en geplande treinverbindingen vormen de Zuidoostelijke rand van de Nieuwe Zijderoute ofwel het Belt & Road Initiative (BRI) dat de ruggengraat vormt van China’s beleid van het uitbreiden van internationale betrekkingen. Dat beleid streeft naar het zo snel mogelijk verplaatsen van goederen en personen over een multimodaal infrastructureel netwerk. Dat netwerk zal zo omvangrijk zijn, dat het onmogelijk vanuit een enkel centrum geregeld kan worden. Er zal een subnetwerk van regionale hubs ontstaan. Een hub wordt soms bewust gepland aangelegd, maar kan ook geleidelijk in de praktijk ontstaan. Het lijkt erop dat Kunming-Yuxi een voorbeeld van de laatste is. Het wordingsproces is nog in volle gang, maar het komt al in de big data naar boven.

Met z’n allen naar Yunnan

Deze ontdekking heeft een aantal mogelijke consequenties. Investeerders doen er goed aan hun radar ook op deze regio te richten. Yunnan is al sinds jaar en dag een belangrijk toeristisch gebied door de geografische en demografische verscheidenheid. Dit zal nog sterker toenemen en zo ook de vraag naar hotels, resorts en andere faciliteiten. Luchtvaartmaatschappijen kunnen overwegen tijdig landingsrechten in Kunming aan te vragen. Nog belangrijker wellicht zijn de politieke consequenties. Zoals ik in mijn recente reisverslagen uit Cambodja en Thailand al schreef is China prominent in die regio aanwezig. De westerse landen kijken daar argwanend naar en met name de VS probeert zijn oude invloed weer terug te krijgen. Het bovenstaande laat zien waarom het westen daarin niet zo makkelijk zal slagen. Het westen denkt nog steeds in termen van soevereine staten, een westerse uitvinding. In de regio zelf bestaat dat begrip uiteraard ook, maar aangevuld met een perceptie van regionale eenheid die in dit groeiende infrastructurele netwerk concrete vorm krijgt. Met Kunming-Yuxi als hub ligt de kern van die regionale eenheid in China. De band met China is een economische win-win band, terwijl de westerse landen vooral uit zijn op het verhogen van hun eigen politieke invloed. Dat is eens strijd die het westen niet zal winnen.

Bronnen: Statista, Wikipedia, Visualcapitalist, blog van London School of Economics, persoonlijke observaties.

Print Friendly, PDF & Email