Banen voor rurale migranten en afgestudeerden grootste prioriteit in 2023

In het partijdagblad Renmin Ribao verscheen onlangs een interview met de minister van arbeid en sociale zekerheid, mevrouw Wang Xiaoping. Ze benadrukt dat stabiele tewerkstelling een prioriteit is van de regering in 2023, met de focus op werk voor jonge afgestudeerden en rurale migranten.

Banenbeurs voor jonge afgestudeerden Foto: Xinhua Disclaimer

De belangrijkste indicatoren voor de tewerkstelling zitten volgens haar goed. In 2022 kwamen er meer dan 12 miljoen nieuwe banen bij, dat is beter dan het streefdoel van 11 miljoen. Het percentage werkenden bij de mensen die uit de armoede getild werden ging vergeleken met het vorig jaar omhoog. De tewerkstelling van afgestudeerden van het hoger onderwijs bleef stabiel; deze uitspraak betekent dat de (te) hoge jeugdwerkloosheid gelukkig niet verder is toegenomen.

Om de tewerkstelling op peil te houden streefde en streeft de regering naar een vrij hoge groei, verlaagt ze de lasten van bedrijven, steunt ze beginnende ondernemers, helpt ze rurale migranten om een baan te vinden, en wordt het netwerk van opleidingen en arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden versterkt.

Wat gebeurde in 2022?

Tot november 2022 werd uitgestelde betaling van 116,2 miljard yuan (16 miljard euro) aan premies voor sociale zekerheid (pensioenen, arbeidsongevallen en werkloosheid) toegestaan. Er werd voor 74,3 miljard yuan (10 miljard euro) uitgekeerd aan werkloosheidsvergoeding en loon tijdens opleiding. Naar tewerkstellingssubsidies ging 90,3 miljard yuan (13 miljard euro).
Eind september 2022 stonden er overheidsgaranties voor nieuwe ondernemingen uit ter waarde van 269,4 miljard yuan (37 miljard euro).

In 2022 werd een pilot programma gelanceerd voor een arbeidsongevallenverzekering voor werknemers in flexibele systemen (koeriers en dergelijke) .
Er werd arbeidsbemiddeling voorzien voor 100 miljoen openstaande betrekkingen of werkzoekende personen. 16 miljoen personen kregen een gesubsidieerde beroepsopleiding.

Vooruitzichten 2023: groei schept kansen om problemen aan te pakken

Voor 2023 verwacht de minister een hogere economische groei met een over het algemeen stabiele tewerkstelling. Toch ziet ze problemen: de druk op de tewerkstelling blijft hoog, de structurele tewerkstellingsproblemen worden sterker en de tewerkstelling stabiel houden blijft een uitdaging. Wat betekenen deze uitdrukkingen? Er komen nog steeds veel rurale migranten naar de stad op zoek naar werk; veel jongeren zijn hoogopgeleid, maar mensen met specifieke beroepsvaardigheden zijn er te weinig; en er moet voldoende groei zijn om het banenverlies door toenemende efficiëntie in combinatie met de toenemende vraag naar stedelijke banen op te vangen.

Het stabiliseren van de tewerkstelling wordt volgens de minister in 2023 een van de belangrijke politieke engagementen. Hoe ziet ze dat?

Focus op twerkstelling van jongeren en migranten

Het huidige programma van lastenverlagingen loopt op zijn einde. Er komt een nieuw programma dat zich toespitst op de dienstensector, de (zeer) kleine ondernemingen en de zelfstandigen.
Er komen inspanningen op fiscaal (belastingen) en monetair (leningen) vlak ten voordele van de tewerkstelling.

Nieuwe ondernemers worden extra ondersteund via nationale demonstratiezones voor de incubatie van ondernemerschap.

Flexibele tewerkstellingsformules mogen zich verder ontwikkelen ‘op een gezonde basis’ maar de rechten en belangen van de werknemers zullen adequaat beschermd worden.

De belangrijkste werkdomeinen in 2023 zijn de tewerkstelling van afgestudeerden van het hoger onderwijs en rurale migranten. ‘De tewerkstelling van afgestudeerden van het hoger onderwijs wordt een topprioriteit’

Andere focuspunten zijn beroepsopleiding en bescherming van de rechten en belangen van werkers.

De minister engageerde zich verder om ‘meer zekerheid van inkomen te verschaffen aan werklozen, de werkloosheidsvergoedingen tijdig uit te betalen, en beter te coördineren tussen inkomenssteun en ondersteuning van de tewerkstelling’.

Bron: Renmin ribao ( dagblad van de communistische partij van China )

Print Friendly, PDF & Email