Xi: China steunt behoud biodiversiteit

President Xi Jinping heeft op een virtuele UN-top over biodiversiteit de Chinese steun toegezegd voor het behoud van biodiversiteit en voor een mondiaal milieubeheer. Het streven naar een groene, inclusieve en duurzame ontwikkeling kan echter alleen in samenwerking met andere landen aldus Xi die het unilateralisme veroordeelde.

Nauwelijks enkele dagen nadat president Xi Jinping de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoonde beloofde China tegen 2060 klimaatneutraal te maken, werd de virtuele United Nations Summit on Biodiversity gehouden. Geen enkele VS-vertegenwoordiger woonde de top bij. De Chinese president Xi Jinping riep alle partijen op tot aanhoudende inspanningen om het behoud van de biodiversiteit en het mondiale milieubeheer te verbeteren.

Hij vond het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van het ecosysteem een groot risico voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de mens. ‘We moeten onze verheven verantwoordelijkheid opnemen voor de hele menselijke beschaving, en we moeten de natuur respecteren, haar wetten naleven en haar beschermen’ vervolgde hij. Xi benadrukte het in stand houden van multilateralisme en het opbouwen van synergie voor mondiaal bestuur op het gebied van het milieu en merkte op dat landen, geconfronteerd met mondiale milieurisico’s, ‘een gemeenschappelijke inzet’ delen en (een gemeenschap met een gedeelde toekomst’ vormen. ‘Unilateralisme vindt geen steun, samenwerking is de juiste weg vooruit’ aldus nog de president in een nauwelijks verholen uithaal naar de VS. ‘We moeten op lange termijn kijken en op koers blijven van een groene, inclusieve en duurzame ontwikkeling.’ De Chinese president gaf als voorbeeld aan dat China de voorbije tien jaar 70 miljoen ha bos heeft aangeplant.

De Chinese president benadrukte bij het aanpakken van de milieuuitdagingen ook het principe van gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden voor de ontwikkelde- en voor de ontwikkelingslanden. Dit houdt in dat ontwikkelde landen de ontwikkelingslanden bijspringen qua financiering, technologie en capaciteitsopbouw.

Kunming top

Xi Jinping nodigde de deelnemers uit om volgend jaar deel te nemen aan de 15-de vergadering van de Parties to the Convention on Biological Diversity die in mei te Kunming plaats vindt. ‘Ik kijk uit naar de goedkeuring van een alomvattend, evenwichtig, ambitieus en uitvoerbaar actiekader’, zei de president nog.

Van de tweejaarlijkse top wordt verwacht dat die een nieuwe overeenkomst oplevert die de landen bindt aan doelstellingen over biodiversiteit. Het vorige pact dat tien jaar geleden werd afgesloten, wordt als niet succesvol ervaren omdat de doeleinden zoals het voorkomen van het uitsterven van soorten en het zorgen dat de visbestanden duurzaam worden gevangen, niet werden nagekomen. Het zal de eerste keer zijn dat China gastland is voor de top, maar dit betekent ook dat Chinese diplomaten een leidende rol zullen spelen bij het opstellen van het ontwerp van doeleinden voor het komend decennium. Hoewel Xi verwees naar de Chinese bosaanplanting van de voorbije tien jaar, toch blijkt uit een WWF-rapport van 2015 dat het aantal soorten op het land levende gewervelde dieren de helft verminderde in China sinds 1970.

Peoples Daily, Global Times, SCMP

.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *