Xinjiang: Feiten uit Chinese bron

winkels gaan weer open (foto Xinhua)

winkels gaan weer open (foto Xinhua)


In China heerst er onder journalisten en in grote delen van de publieke opinie grote verontwaardiging over het feit dat sommige buitenlandse media kritiekloos de beweringen van het separatistische ‘Oeigoerse Wereldcongres’ overnemen. Het gaat om ideeën en uitlatingen die gemakkelijk na te trekken en te weerleggen zijn.
Dat de voorzitter van het ‘Oeigoerse Wereldcongres’ zelf een zakenimperium heeft kunnen opbouwen in China en dat ze als lid van een minderheidsgroep een groot aantal kinderen heeft mogen baren (veel meer dan het eenkindbeleid aan de meeste Chinezen toestaat) ondergraaft haar uitspraken dat Oeigoeren totaal geen kansen krijgen en systematisch worden gediscrimineerd.
Zo’n 360.000 banen in de regering en de administratie (een zeer gegeerde sector op de banenmarkt) worden door leden van minderheidsgroepen vervuld. Sinds het begin van de jaren ’90 is er tweetalig middelbaar onderwijs (in Mandarijn-Chinees en Oeigoers), waarbij het aantal klassen gestegen is van 27 in 1999 naar 4.500 in 2007.
In China werd de erkenning en de eerbiediging van de godsdienstvrijheid voor minderheden in de grondwet opgenomen in 1954 en sindsdien zijn die principes ook in praktijk gebracht. Jume Tahir (69) de imam van de grote Id Kah-moskee in Kashgar bevestigt dat en spreekt zijn voldoening uit over de grote regeringsinvesteringen die de renovatie van het 600 jaar oude gebouw hebben mogelijk gemaakt.
Xinjiang moet zich inderdaad nog veel sterker ontwikkelen dan het de afgelopen jaren heeft gedaan. Het gemiddelde loon per maand is er ongeveer 3000 RMB en de provincie ondervindt de weerslag van de crisis en van de armoede die nog niet is overwonnen.
Volgens de Chinese wet moet de voorzitter van autonome regio’s uit de grootste minderheid worden gekozen. De leider van de autonome regio Xinjiang is een Oeigoer. Er leven 49 nationaliteiten in Xinjiang, en de wet geldt voor alle mensen die daartoe behoren. Alle bevolkingsgroepen, niet alleen de Oeigoeren, hebben echter van economische achterstand en problemen te lijden en ze zullen alleen vooruitgang boeken door eenheid en samenwerking. Om die reden doet de regering een dringend beroep op alle bevolkingsgroepen om de rust, de vrede en het vreedzaam samenleven van etnische groepen te laten weerkeren.
Nog een aspect waarbij door buitenlandse  media soms weinig inlevingsvermogen voor de gevoelens van de Chinezen is getoond, is dat van het aantal genoemde doden en hun identiteit. Zelfs op dit punt werden af en toe volkomen uit de lucht gegrepen cijfers van de separatisten verkozen boven de officiële gegevens. Die zijn op dit moment als volgt: 184 doden (op vrijdag 10 juli om 23.00 u geteld), waarvan 137 Han-Chinezen (111 mannen, 26 vrouwen), 46 Oeigoeren (45 mannen en 1 vrouw) en een man van de Huiminderheid.
Bronnen: Globaltimes.cn  en  Xinhuanet.com

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar