Tag: administratie

Administratie wordt verder hervormd (upd)

China voert een paar nieuwe hervormingen door in haar administratie. Opvallendst is de reorganisatie van de financiële supervisie maar ook het ministerie voor wetenschap en techniek wordt hervormd zodat onderwijs en onderzoek gecombineerd worden met praktische toepassingen. Er komt ook een instelling voor het databeheer.

Milieuministeries vereenvoudigd tot twee

Na de herstructurering van de nieuwe regering blijven er maar twee ministeries over die bevoegd zijn voor het milieu: het ministerie van Leefmilieu en het Ministerie van Natuurlijke hulpbronnen. De twee ministeries worden bevoegd respectievelijk voor de strijd tegen de vervuiling en voor het bestuur van de natuurlijke rijkdommen.

Diepgaande administratieve hervormingen

Het Chinese parlement discussieert momenteel over belangrijke plannen voor administratieve hervormingen. Bedoeling is overlappingen, hiaten en belangentegenstellingen uit te schakelen en het bestuursproces efficiënter te laten verlopen. Er komt een nieuwe anti-corruptie- commissie en vele ministeries worden gereorganiseerd.

Chinese premier spot met bureaucratie

De Chinese premier Li Keqiang maakt de bureaucratie belachelijk en neemt het op voor ‘de’ burgers. Zoals de laatste tijd vaker gebeurt trekt de eerste minister daarmee de aandacht. Gisteren zat Li een vergadering voor van het kabinet. Het verslag van de bespreking, op de website van de regering, bevat drie anekdotes die de premier aanhaalde als voorbeeld van hoe Chinese ambtenaren de burgers het leven zuur kunnen maken. Niet toevallig, want op de agenda…

Openheid bevoegdheden voor beter bestuur

Plaatselijke regeringen van alle niveaus moeten een lijst maken van bevoegdheden. Die lijst zullen ze systematisch bijhouden en bijwerken. De bevolking zal ze vrij kunnen raadplegen want de regeringen moeten ze publiceren, bijvoorbeeld op hun officiële website. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van de marktwerking, maar ook van de aansprakelijkheid en de transparantie. De introductie van een dergelijke lijst van overheidsbevoegdheden is een van de besluiten genomen op het Vierde Plenum over…

De stand van zaken 188

De economische cijfers De officiële PMI bij de diensten steeg vorige maand van 54,8 naar 55,5, aldus het Bureau voor Statistiek. Zoals we meldden bereikte de PMI in de nijverheid het cijfer van 50,85. Dit wijst weer op een uitbreiding. De uitvoer steeg met 7 % in mei, maar de invoer ging met 1,6% achteruit. De Wereldbank (WB) verwacht van zijn kant dat China dit jaar de economische doelstelling van 7,5% groei haalt. Dit blijkt…

Zero tolerance voor corruptie en verval (upd)

Dit jaar staan een nog hardere aanpak van corruptie en de verdere ontwikkeling van ‘de massalijn’ op de agenda. Er komt een nieuwe procedure voor aanwervingen en bevorderingen. De inspectie zal autonomer en met meer gezag opereren. Alle media houden de recente strafmaatregelen tegen hoge heren bij. De partijleiding jaagt de campagnes aan. De media en de blogosfeer nagelen nog meer hoge heren en hun connecties aan de schandpaal, nadat de inspectie van de partij…

CPC en staat tegen luxe en verspilling bij eigen bouwprojecten

De CPC en het kabinet hebben een algemeen verbod uitgevaardigd op de constructie van nieuwe regeringsgebouwen. De campagne voor soberheid bij politieke activiteiten wordt geïntensiveerd. Gedurende de volgende vijf jaar zullen er geen nieuwe regeringsgebouwen bijkomen. Ook dure vormingscentra en hotels voor kaderleden vallen onder het verbod. De leiding zal ook echt niet tolereren dat de bouw, aankoop, renovatie of uitbreiding van kantoren gebeurt onder het mom van reparaties of omdat ‘het al gepland was’.…