Zhejiang als model voor streven naar gedeelde welvaart

President XI jinping wil de rijkdom in het land gelijker verdelen. De provincie Zhejiang wordt als voorbeeld gesteld voor het bereiken van het gedeelde welvaartsdoel. De provincie streeft dit doel na via een aantal middelen en beleidsopties.

Dorp Dongling nabij Taizhou: huizen met zonnepanelen

Op de tiende vergadering van het Centraal Comité voor financiële en economische zaken bracht Xi Jinping naar voor een meer gelijke verdeling van de rijkdommen na te streven door een beleid van gedeelde welvaart. In juni besliste regering en partij dat de provincie Zhejiang het voorbeeld moest worden voor het streven naar een beter verdeelde welvaart. Zhejiang is een welvarende kostprovincie met 65 miljoen inwoners waar de privésector een groter aandeel heeft in het brp dan andere provincies. Het bedroeg vorig jaar 6,46 biljoen yuan met een brp/hoofd van 100.000 yuan. Dit was 1,63 maal het nationaal gemiddelde op dit vlak waar Zhejiang gedurende 20 jaar op 36 jaren eerste stond aldus Xinhua.

Alibaba en Geely zijn bedrijven uit de provinciale hoofdstad Hangzhou die overigens door de Economist Intelligence Unit werd gekozen als de opkomende stad met het beste economisch potentieel. Halfweg juli vaardigde de provincie haar plan uit om tijdens het 14-de vijfjarenplan tot een provincie te komen van gedeelde welvaart. Het voorziet vooreerst een beschikbaar inkomen per persoon van 75.000 yuan  in 2025 en arbeid zal voor meer dan 50% instaan van het brp.  De gemiddelde leeftijd van een scholier wordt op 15,5 jaar gelegd en het bruto inschrijvingspercentage voor hoger onderwijs op 70%.  Qua gezondheid streeft het plan een gemiddelde leeftijd na van 80 jaar oud. De bestedingen voor gezondheid mogen niet meer bedragen dan 26% van het gezinsbudget. Vanzelfsprekend bouwt de provincie  verder op haar reputatie van kwaliteitsvolle hightech.

Strategie

Bloomberg vat de strategie van Zhejiang samen in een aantal punten. Terwijl de stedelijke inwoners in andere provincies drie maal zo veel verdienen als rurale inwoners bedraagt dit te Zhejiang maar het dubbele. Het plan streeft naar 1,9 tegen 2025, een bescheiden doel. De particuliere sector zal aangemoedigd worden te investeren in de plattelandsgebieden en plattelandsbewoners zullen aangemoedigd worden om een eigen bedrijf te beginnen. Door de verwachte toename van het verstedelijkingstempo zou het gemiddelde inkomen van de provincie de komende vier jaar moeten kunnen stijgen tot een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 7,4 procent. Om tot een rustige vastgoedmarkt te komen, zal een systeem worden opgezet met vastgoedbelastingen evenals met subsidies om de bouw van huurwoningen te stimuleren. Plattelandsbedrijven in landbouw en toerisme zullen worden gesteund ook door de banken. Stedelijke bedrijven zullen worden aangemoedigd om in plattelandsgebieden filialen te openen en uit te breiden. Tenslotte wilde provincie dat miljardairs een deel van hun inkomen aan de samenleving schenken. Dit is alvast gelukt bij Alibaba dat 100 miljard yuan belooft voor initiatieven in het kader van het bereiken van gemeenschappelijke voorspoed.  Volgens Bloomberg liggen de donaties van Chinese miljardairs in 2021 al 20 procent hoger dan in 2020.

Global Times, Bloomberg

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Zhejiang als model voor streven naar gedeelde welvaart

  1. Premier Xi Jinping laat de burgers delen in welvaart en welzijn in China en dat is iets waar andere (wereld)regeringsleiders veel van kunnen leren, opsteken en eerlijk gezegd ook zouden moeten doen om welvaart te delen, kansen aan een ieder te geven en (wereld)armoede tegen te stoppen. Goed om deze ontwikkelingen in China te zien, te horen, te lezen. Het wordt inderdaad tijd dat de welvaart eerlijk gedeeld wordt met de onmisbaren de hardwerkenden onmisbaren jong en oud. Succes namens Ruud uit Nederland.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *