Eco-fin Archives - Pagina 2 van 3 - chinasquare.be | chinasquare.be

Eco-fin

China wil informatierevolutie niet missen

Door Jan Jonckheere
Meisje test Internet uit op GSM

    China dat glansloos de industriële revolutie gemist heeft, wil nu bij de ICT-revolutie vooraan staan. Op dit ogenblik overschrijdt het aantal Chinese internet-surfers reeds het aantal in de USA. Niet alleen in hardware maakt China geen slechte beurt, maar ook bij de Internetdiensten staan de Chinese groten aardig hun mannetje tegen... » lees meer

Transport volgt moeilijk tred ontwikkeling

Door Jan Jonckheere
Metro in Wuhan

    Het Chinees autowegennet heeft zich de afgelopen 15 jaar sterk ontwikkeld en zowel de bouw van jaarlijks 5000 km meer autosnelwegen als van honderduizenden km meer rurale wegen is gepland. Het spoorverkeer dat tegenover het wegvervoer aan belang inboet, vervoert een kwart van ‘s wereld spoorvervoer op nauwelijks 6 pct van de totale spoorlengte.... » lees meer

11° vijfjarenprogramma: Duurzame ontwikkeling, innovatie, landbouw

Door Jan Jonckheere
guizhoucattle

Premier Wen Jiabao heeft bij de gelegenheid van de zitting van het Volkscongres de regeringsprioriteiten toegelicht voor het komend jaar en van het elfde vijfjarenprogramma. De leiddraad betreffende duurzame ontwikkeling en energiebesparing staat voorop in het nieuwe programma samen trouwens met het aanmoedigen van eigen innovatieve technologie. Verder gaan opnieuw meer middelen... » lees meer

Hoe privé is China’s economie?

Door Jan Jonckheere
tekstiel

  Een derde van de Chinese industriële productie komt van de staatssector, een derde wordt gegenereerd door de privé-sector -van binnenlandse of “buitenlandse” oorsprong (vaak overzeese Chinezen)- en een derde is afkomstig van mengvormen. Voor westerse ogen is merkwaardig dat een derde van de privé-ondernemers is lid van de Communistische partij, sommigen spelen reeds op politiek vlak een rol, maar het... » lees meer

Hervorming van Chinese energie-politiek zit in de pijplijn

Door Jan Jonckheere
Leggen aardgaspijplijn in Xinjiang

China dat voor twee derde van zijn energieverbruik aangewezen is op vervuilende steenkool wil meer andere energiebronnen gebruiken. Het land dat sinds 1993 netto-importeur is van petroleum, gaat vreemd in zijn zoektocht naar olie. Zo trekt het buitenlandse oliegiganten aan om eigen olie- en aardgasbronnen te ontdekken en te ontginnen. De elektriciteitssector is... » lees meer

OESO doet China marktaanbevelingen

Door redactie
Xiaogangmonument waar de landbouwhervormingen begonnen

Een veertigtal auteurs hebben in opdracht van de OESO een 800 bladzijden tellende studie over China gepubliceerd die een 22 deelrapporten bevat over de meest diverse domeinen van het socio-economisch veld. De diverse deelrapporten behelzen zeer gedetailleerde en actuele omschrijvingen van de hedendaagse uitdagingen waar China voor staat en hoe de marktmechanismen... » lees meer

Negende vijfjarenplan: het ging vooruit

Door Jan Jonckheere
negende

  Niettegenstaande de Aziatische crisis is de Chinese economie tijdens het afgelopen negende vijfjarenplan jaarlijks blijven groeien met 8,3 pct.  De inflatie van het achtste vijfjarenplan raakte onder controle zodat een "zachte landing" gemaakt werd. De economie van de tekorten werd vaarwel gezegd en officieel bereikten drie vierden van de bevolking het peil van een "bescheiden welstand". De echte armoede werd... » lees meer

Deflatie vooral in rurale gebieden bestrijden

Door Jan Jonckheere
landbouw2

China’s economie wordt reeds 3 jaar geplaagd door een deflatie. De regering heeft als stimulans reeds de lonen en uitkeringen van de lagere sociale categorieën in de steden verhoogd. Het is echter vooral in de landelijke gebieden dat de koopkracht moet opgetrokken en een infrastructuur dient aangelegd zodat de boeren bijvoorbeeld hun huishoudtoestellen niet meer als decoratie moeten gebruiken. De... » lees meer

50 jaar VRC-economie : Van Chen Yun over Yu Qiuli naar een Deng Xiaoping-visie

Door Jan Jonckheere
Leiders eerste generatie

Leiders eerste generatie Chen Yun gaf de Chinese economie vorm gedurende het eerste decennium van de Volksrepubliek. Toen Mao's "Sprong Voorwaarts" faliekant afgelopen was, leidde Yu Qiuli de economie op militaire wijze dank zij de petroleuminkomsten. Sedert 1978 sloegen Chen Yun en Deng Xiaoping de handen in elkaar voor de hervormingspolitiek waarin markmechanismen handoverhand meer belangrijk werden. Gemeenschapseigendom blijft echter predominant... » lees meer

China’s financieel systeem wordt meer marktgericht

Door redactie
Chinese centrale Volksbank

    Na de crisis in Azië wordt in China gewerkt aan een globale hervorming van het financieel systeem. De Chinese Nationale Volksbank kreeg reeds een structuur die niet meer via de provincies loopt maar rechtstreeks onder 9 nationale afdelingen valt. De gewone banken zullen moeten leren bankleningen toe te staan op basis van marktprincipes,  zij... » lees meer

Archief