350 ton krengen van varkens in illegale stortplaats

Milieu-inspecteurs hebben in Huzhou (kustprovincie Zhejiang) een illegale stortplaats gevonden. Een bedrijf had 300 ton kadavers van varkens in de bergen gedumpt. Overheidsdiensten laten het afval verwijderen en verbranden. De politie heeft verdachten gearresteerd.

stortplaats

Ruiming. Foto Caixin


In het oosten van China zijn veel varkenskwekerijen. Er bestaan uiteraard regels voor de verwerking van karkassen.

Verdacht

Het stadsbestuur van Huzhou zal de Huzhou Industrial and Medical Waste Treatment Company vervolgen. Het bedrijf wordt ervan verdacht dat het varkens, gestorven aan een ziekte, naar de illegale stortplaats heeft gebracht. Ze had de dieren moeten cremeren. Dat zou in 2013 en 2014 zijn gebeurd. De politie meldt dat het bedrijf, dat een contract heeft voor de vernietiging van dode varkens, een koelruimte heeft met een capaciteit van 50 ton. Volgens het eerste onderzoek is het zes keer voorgevallen dat de firma de dode dieren die ze niet kwijt kon, op drie plaatsen in de berg Dayin heeft laten begraven.

Eerste maatregelen

Intussen heeft de overheid 224 ton karkassen in staat van ontbinding en rioolspecie laten opgraven en die zijn naar verbrandingsovens weggebracht. De stank moet afschuwwekkend zijn. Het departement landbouw van de gemeente heeft een monster laten nemen van het dierlijk afval. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen ziektekiemen zijn gevonden die mensen kunnen besmetten. Het H5 en H7 vogelvirus en mond-en-klauwzeer worden als voorbeeld genoemd. De autoriteiten dragen de bevoegde afdelingen en de lokale regering op er samen voor te zorgen dat er niets van de dode dieren in de grond achterblijft. Een gespecialiseerd bedrijf zal daarna de gevolgen voor het milieu onderzoeken. De provinciale regering van Zhejiang heeft inspecteurs gestuurd die op het proces toezicht moeten uitoefenen.

De gevolgen van hebzucht

De bevolking maakt zich zeer ongerust over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. In een dorp drinken de mensen alleen nog water uit flessen, niet meer uit het reservoir aan de voet van de Dayin. De bewoners willen dat alle bronnen en rivieren zo snel mogelijk worden onderzocht. Volgens het staatspersbureau Xinhua komt het ‘af en toe’ voor dat ‘handelaars zich op illegale wijze van afval ontdoen om de kosten voor bioveiligheid te drukken’. Het was in 2013, ook in Zhejiang, dat bedrijven 6.000 dode varkens in de plaatselijke rivieren hadden gedumpt. De rottende kadavers dreven toen in de Huangpurivier, een van de drinkwatervoorzieningen van de 23 miljoen burgers van Shanghai. Sommige burgers menen dat een paar bedrijven misbruik hebben gemaakt van de subsidies die de overheid hen geeft om ze te helpen zich aan de regels voor afvalverwerking te houden.

Openbaarheid?

Naar verluidt zou de plaatselijke overheid de burgers hebben gewaarschuwd niet met de media te praten. Het is niet duidelijk of dat alleen voor buitenlandse media geldt. Het onafhankelijke blad Caixin publiceert interviews met de bewoners. Die willen echter wel anoniem blijven. De plaatselijke bevolking klaagde al lang over een vreemd stank in de streek. Klokkenluiders attendeerden milieu-inspecteurs, die op dit ogenblik op vele plaatsen aan het werk zijn, op wat er in de bergen bij Huzhou aan de hand was.
Bronnen: Xinhua, Caixin, Guardian

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar