'Socialistische kernwaarden' op school

Leerlingen en leraren in heel China krijgen en geven les over de ‘socialistische kernwaarden’ van het land.

socialistische kernwaardenDe inspectie ziet toe op de kwaliteit van de lessen over ‘socialistische kernwaarden’. Leerkrachten krijgen er zelf een cijfer voor.

Campagne  op school

De campagne loopt al sinds de publicatie van de tekst over de ‘socialistische kernwaarden’ in 2013. In een aantal provincies besteden vele scholen hier lestijd aan, vanaf de kleuterklas tot de eindexamenklas in de middelbare school. De Global Times, een officieel medium, heeft er onlangs een reportage over gemaakt. De journalisten stelden vast of vernamen dat het in sommige scholen dagelijks op het programma staat. De leraren gebruiken in de klassen met de jongste leerlingen de traditie van de kalligrafie als didactische werkvorm (zie foto).

Drie soorten waarden

In december 2013 heeft de communistische partij een document uitgegeven om de ‘socialistische kernwaarden’ van China uiteen te zetten en te bevorderen. Er worden drie soorten waarden onderscheiden: nationale, maatschappelijke en individuele. Op nationaal vlak moet China streven naar welvaart, democratie, fatsoen en harmonie. De sociale doelstellingen zijn: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en de rechtsstaat. Ook voor de individuele, persoonlijke sfeer zijn er belangrijke positieve houdingen. Dat zijn: vaderlandsliefde, toewijding, onomkoopbaarheid en vriendschap.

Scepticisme versus overtuiging

Buitenlandse waarnemers reageren met scepticisme op die tekst. Hij zou ‘nietszeggend’ zijn of ‘niet van deze tijd’. Amerikanen en Britten bijvoorbeeld denken hierbij waarschijnlijk terug aan hun eigen schooltijd. In de Angelsaksische wereld maken patriottische of godsdienstige activiteiten, het hijsen van de nationale vlag, samenzang voor de lessen onverbrekelijk deel uit van de schoolcultuur. In China waren er vooral op de sociale media kritische geluiden te horen over het promoten van ‘socialistische kernwaarden’. De Communistische Partij van China stelde echter dat het onderwijs, de opvoeders en de media hier een opdracht hadden. Vele onderwijsinstellingen hebben die oproep geaccepteerd en voeren hem uit.

Weerwerk

Waarschijnlijk vinden de opdrachtgevers dat het uitdrukkelijk benoemen van deze waarden een gunstige invloed heeft op het gedrag en de mentaliteit. De combinatie met het zichtbare beleid gedomineerd door de partij, zal alles inderdaad concreter maken. Het is de bedoeling om weerwerk te bieden aan egoïsme, individualisme en andere ‘foute’ houdingen. Dat die onder sommige lagen van de bevolking toenemen schrijven Chinese ideologen onder andere toe aan westerse invloeden. Anderen zien hierin eerder een gevolg van de economische en sociale ontwikkelingen.
Global Times, www.cfr.org (blog van Council on Foreign Relations), People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

2 comments for “'Socialistische kernwaarden' op school

  1. 15 September 2017 at 12:37

    Ik vind het heel positief wat China in het onderwijs brengt. In het Westen wordt het ingebracht (als dat nog gebeurt????) vanuit een religie. China leeft/werkt niet met of vanuit een religie. Wat ik overigens heel wijs vindt. China haalt de wijsheid uit ‘zichzelf’. En niet uit iets buiten zich zelf. Vind ik zo supergoed.

  2. Bert
    18 September 2017 at 11:51

    Laten we wel wezen. Er is slechts 1 doel namelijk de “begeisterung” van de onderdanen. In China geloven ze in het “evangelie van Xi Jinping en zijn geestverwanten. In het westen was dat die van de paus en zijn gevolg. Laten we er geen wijsheid aan toekennen, eerder stelselmatige beïnvloeding om de eenheid in China te bevorderen. Zo worden bijvoorbeeld vanuit strategisch oogpunt en t.b.v. het bevorderen van het nationale bewustzijn en patriottisme, de keizerlijke dynastieën opgehemeld en wordt er grote nadruk gelegd op de onderdrukking in het verleden door het westen.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar