Syrië: minister Wang Yi verdedigt standpunt telefonisch

In de Syrische burgeroorlog roept China op tot terughoudendheid. Alleen een onderhandelde oplossing kan het land uit het moeras halen. Minister van buitenlandse zaken Wang Yi heeft dit standpunt herhaald in telefoongesprekken met Ban Ki-moon, de Duitse en Franse BZ ministers Westerwelle en Fabius en ook met de Arabische Unie

Enquete in VS einde 2012

Enquete in VS einde 2012


Beijing heeft geen grote verklaringen gemaakt om een eventuele Westerse aanval op Syrië aan te klagen, maar minister van Buitenlandse Betrekkingen Wang Yi was toch duidelijk toen het persagentschap Xinhua hem naar commentaar vroeg. Hij riep op tot een ‘voorzichtige’ benadering en vroeg dat de UNO de kans zou krijgen zo snel mogelijk de ware toedracht uit te zoeken. China is tegen het gebruik van chemische wapens. Maar alle partijen moeten zich onthouden van tussenkomst in het onderzoek of van voorbarige conclusies. Militaire interventie kan alleen de regio verder destabiliseren. Voor Syrië is alleen een onderhandelde politieke oplossing mogelijk. China is overigens principieel tegen interventie in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. Minister Wang Yi heeft het Chinese standpunt verdedigd in telefoongesprekken met VN-baas Ban Ki-moon, de Duitse minister van Buitenlandse betrekkingen Westerwelle en ook de secretaris van de Arabische Unie Elaraby die hoopte op een politieke oplossing en dat de Veiligheidsraad het zou behandelen. Ook met de Franse minister voor Buitenlandse Zaken Fabius telefoneerde Wang Yi. Wang zei dat niet enkel belangrijk is te weten of chemische wapens werden gebruikt, maar vooral wie dit deed. Besluit van dit onderhoud was ook de noodzaak van een politieke oplossing.
Media
In de officiële Chinese media is men minder diplomatisch dan de minister.

  • China Daily titelde donderdag “Geen rechtvaardiging voor een aanval”. Het blad noemt de Westerse machten tegelijk ‘rechter, jury en beul’.Een aanval heeft geen juridische grondslag. Het waarschuwt voor de ernstige en onvoorzienbare gevolgen van een interventie op de hele regio en op de wereldeconomie en beklemtoont dat een aanval een schending is van de normen die gelden bij internationale betrekkingen. Het blad verwijst naar de aanval op Irak, die ook zonder UNO-mandaat gebeurde en gerechtvaardigd werd met wat achteraf een voorwendsel bleek. Ook in het geval van Syrië is het moeilijk aan te nemen dat de Syrische regering nu ze de oorlog aan het winnen is, haar eigen ruiten zou uitgooien door chemische wapens te gebruiken. China Daily klaagt nog aan dat de manoeuvres van de Westerse landen sinds twee jaar om de Syrische regering weg te krijgen juist het geweld en de chaos in het land aangewakkerd hebben.
  • Ook Xinhua tilt er zwaar aan dat de Westerse machten niet willen wachten tot er duidelijkheid is, dat ze geen rechtvaardiging voor hun actie hebben, en dat ze bereid zijn zonder UNO-mandaat ten aanval te trekken. Dat laatste is Washington overigens gewoon. De vraag rijst waarom men Syrië wil aanvallen. Indien ‘regime change’ niet de bedoeling is, wat dan wel? Om de burgers te beschermen zoals Staatssecretaris Kerry zegt? Die burgers worden juist de eerste slachtoffers van een aanval. Gewoon om ‘een lesje te leren’? Dat zou wel erg onverantwoord zijn. Xinhua roept Obama op eigen zijn uitspraak dat hij een politieke oplossing wil, na te volgen.
  • Het Volksdagblad zegt vlakaf dat de chemische wapens maar een voorwendsel zijn om tussen te komen, de rebellen te helpen, het regime te doen vallen en een pro-Amerikaans regime aan de macht te brengen; en de regels van de internationale diplomatie in het voordeel van de VS te wijzigen.
  • Global Times, gewoonlijk het meest radicale blad, gaat  nog verder en hoopt dat Rusland en Iran directe militaire hulp aan Syrië zullen bieden bij een eventuele aanval.
Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Syrië: minister Wang Yi verdedigt standpunt telefonisch

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *