Negende witboek over mensenrechten uit

De Chinese regering heeft voor de negende maal sinds 1991 een witboek over de mensenrechten uitgebracht. Deze keer wordt de rol van internet benadrukt en ook de nationale campagne voor de mensenrechten die in 2009 gehouden werd.
Internet wordt langzaam een kanaal waarlangs de politieke verantwoordelijken de publieke opinie aanvoelen. Het wordt een normale praktijk voor besturen van alle niveaus om het publiek te raadplegen vooraleer politieke maatregelen worden uitgevaardigd. Diverse regeringsagentschappen hebben ook speciale websites opgezet waar gevallen van corruptie of verwaarlozing van hun plicht door officials kunnen gemeld worden. In China bestaan er meer dan één miljoen BBS’en en 220 miljoen bloggers. Volgens een onderzoek worden zo dagelijks 3 miljoen berichten of commentaren gepost over diverse onderwerpen. Ongeveer 66 % van de internetgebruikers verspreidt op deze manier z’n opinie. Het aantal brieven of bezoeken met een petitie daalde met 2,7 %, een vijfde opeenvolgende daling. Het witboek heeft het nog over het eerste Nationaal Actieplan voor de mensenrechten in China, dat liep van vorig tot dit jaar.
Vorig jaar verhoogde het inkomen van de rurale bevolking met 8,5 % tot 5153 yuan en dat van de stedelingen met 9,8 % tot 17.175 yuan. Dat jaar werd ook het bedrag voor armoedebestrijding in rurale gebieden opgetrokken met 3 miljard yuan om bijna 20 miljard te bereiken. Toch leeft van de 40 miljoen armen die onder de grens van 1200 yuan inkomen zitten, 36 miljoen in de rurale gebieden. In 2009 beliepen de uitgaven voor gezondheidszorg 1720 miljard of 4,96% van het BNP. Per hoofd bedroeg de uitgave 1192 yuan.
Het witboek haalt ook enkele wetten aan die het parlement aannam en die de mensenrechten verstevigden. Eind vorig jaar leverden 3274 organisaties rechtshulp en op de diverse niveaus leveren 58.000 diensten rechtsbijstand. China maakte 40 miljard vrij voor het verhogen van het aantal jobs, twee derden meer dan het jaar voordien. Tijdens het jaar werd 1,24 miljard geïnvesteerd in de socio-economische ontwikkeling van de minderheden. Ook waren er 3374 homes die 110.000 gehandicapten opvingen. Het witboek geeft ook verdere cijfers inzake gezondheidszorg en onderwijs.
Lees de volledige tekst
Zie ook uitzending Dialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *