Administratie wordt verder hervormd (upd)

China voert een paar nieuwe hervormingen door in haar administratie. Opvallendst is de reorganisatie van de financiële supervisie maar ook het ministerie voor wetenschap en techniek wordt hervormd zodat onderwijs en onderzoek gecombineerd worden met praktische toepassingen. Er komt ook een instelling voor het databeheer.

Volkscongres stemt de hervorming Foto: Xinhua Disclaimer

Het bestaande systeem voor financiële supervisie wordt helemaal hertekend. De voorbije jaren stegen  de financiële risico’s explosief op gebieden als peer-to-peer-leningen, digitale valuta’s, zeepbellen op de huizenmarkt…. Een groot deel van die risico’s houdt verband met de opkomst van online financiering zonder tijdig en adequaat beheer.

Nu wordt hier een mouw aangepast door de oprichting van de State Financial Regulatory Commission die de huidige bankwaakhond en deze van de verzekeringen vervangt. De nieuwe commissie zal ook financiële conglomeraten superviseren en de consumentenbescherming. Deze functies werden in het verleden uitgevoerd door de Nationale Bank, de waakhond voor marktwerking en de China Securities Regulatory Commission. De verantwoordelijkheden zijn duidelijk afgebakend omdat de Nationale Bank verantwoordelijk is voor de monetaire politiek terwijl het nieuwe orgaan zich zal richten op bescherming van de investeerder en op marktsupervisie.

De China Securities Regulatory Commission  wordt versterkt en komt rechtstreeks van de regering af te hangen. Nieuw is de bevoegdheid over obligaties die vroeger onder de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie viel.  Het hoog aantal obligaties die financieringsvehikels van de lagere overheden is heus problematisch. De China Securities Regulatory Commission  zal ook een lokaal systeem voor financieel toezicht opzetten onder leiding van agentschappen van de centrale financiële departementen. Volgens Asia Times bedraagt de uitstaande schuld In ten minste 17 van de 31 lokale overheden meer dan 120% van het gemiddelde inkomen. Het IMF raamt dat de-schuld vzan de lokale financieringsvehikels steeg van $ 7,1 biljoen in 2021.tot $ 9,5 biljoen in 2022,

Omdat in het westen de huidige hervorming afgedaan wordt als ‘meer gecentraliseerde controle’ herinnert de Global Times er vooreerst aan dat in 2022 in China de buitenlandse investeringen met 6,3% stegen. Voorts deelt het blad nog mee dat het kapitaal en activa van buitenlandse banken met de helft stegen in vergelijking met 10 jaar geleden en bij de verzekeringen lagen de respectieve cijfers 1,3 maal en 6 maal hoger.

Sci-tech

Het geherstructureerde ministerie voor wetenschap en technologie zal zijn taken op het gebied van strategische planning, institutionele hervormingen en coördinatie van de middelen versterken. Het zal een nieuwe type van nationale mobilisatiesysteem verbeteren en tegelijkertijd het beheer van technologische innovatie optimaliseren. Sci-tech innovatie vormt de kern van China’s moderniseringsdrang en moet worden ondersteund door een gezond systeem. In het licht van internationale concurrentie en boycot, is het voor het land zelfs nog dringender  geworden om zijn sci-tech leiderschap en administratiesysteem op orde te brengen. Zo worden de krachten beter gecoördineerd zodat doorbraken kunnen gemaakt in kerntechnologieën en de zelfredzaamheid en slagkracht op het veld vrersneld.

Data

Vorig jaar riep China ook de data uit als heuse een productiefactor naast arbeid, grond & grondstoffen, kapitaal en technologie. Om een ordentelijke ontwikkeling van de data te sturen zal de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie een nationaal data bureau oprichten. Het zal verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de ontwikkeling van fundamentele data instellingen; het coördineren van de integratie, het delen, ontwikkelen en toepassen van gegevensbronnen; regulering van grensoverschrijdende datatransfers en het bevorderen van de planning en opbouw van een digitale economie en samenleving.
Volgens de Financial Times  zou door de hervorming het personeel van de staatsinstellingen met 5% verminderen. Het personeel in de organen van financieel toezicht zou even veel gaan verdienen als de gewone ambtenaren wat mogelijks een vermindering inhoudt.

Topbenoemingen

Hoogst geplaatste vrouw Shen Yiqin Foto SCMP/Weibo Disclaimer

Het Nationaal Volkscongres heeft reeds haar goedkeuring verleend aan de hervormingen van de regeringorganen en administratie. Ook de topbenoemingen werden goedgekeurd. Xi Jinping werd unaniem tot president en als voorzitter van de Militaire Commissie herkozen. Nu voormalig vice-premier Han Zheng werd benoemd tot nieuwe vice-president. Zhao Leji komt aan het hoofd van het Nationaal Volkscongres en Wang Huning word voorzitter van de Chinese People’s Political Consultative Conference, Xi Jinping heeft het presidentieel besluit getekend ter benoeming van Li Qiang als premier.

Het Volkscongres stemde ook het behoud van Yi Gang als voorzitter van de Nationale Bank en behield Liu Kun als minister van Financiën. Bij de 4 vicepremiers Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing en Liu Guozhong valt op dat He Lifeng Liu He zal vervangen. Hijzelf wordt als hoofd van de de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie vervangen door Zheng Shanjie .Ook de ministers voor Handel (Wang Wentao), voor landbouw en voor technologie blijven naar verluidt aan. Tenslotte wordt ook Ma Xiaowei weer minister van de National Health Commission. Voormalig Guizhou partijsecretaris Shen Yiqin, wordt als staatsraad de hoogst geplaatste vrouw aan de top.

Bronnen: Peoples Daily, Financial Times, Asia Times, SCMP

Print Friendly, PDF & Email