Een Afrikaan over China

Wat Afrikanen zouden moeten weten over de voorbije bijeenkomst van de twee parlementskamers in China

AfrikanenDe voorbije bijeenkomst van de twee parlementskamers toonde Afrikanen vele aspecten die de moeite waard zijn om over na te denken. Bijvoorbeeld de ‘Gedachten over het socialisme met Chinese kenmerken in een nieuw tijdvak’, het inschrijven van de zorg voor leefmilieu in de grondwet, en de voortdurende strijd tegen corruptie.

Deze bijdrage van Dr. Mwangi Wachira, een gewezen economist van de Wereldbank, geeft een Afrikaanse kijk op recente gebeurtenissen in China.
China heeft de voorbije vijf jaar indrukwekkend gepresteerd. Dat komt duidelijk omdat de Chinezen hard gewerkt hebben, en omdat succes mogelijk was in een positieve atmosfeer die onder het leiderschap van president Xi Jinping nog verbeterd is. Bijvoorbeeld het ‘Belt and Road Initiative’ (de nieuwe zijderoutes) is de belangrijkste strategische visie voor de wereld op dit ogenblik. Met dit initiatief zal China zijn stempel op de wereld drukken, en de wereld zal een stempel op China drukken. China zal door het initiatief evenveel veranderen als het zelf zal bijdragen om de wereld te veranderen.

Politieke– en milieustrategie stuwen China omhoog

Het is duidelijk dat China geen denkers tekort heeft. Bijvoorbeeld: de ‘Gedachten over het socialisme met Chinese kenmerken in een nieuw tijdvak’ zijn zo prominent precies omdat ze overeenkomen met wat de meerderheid van de Chinezen denken over de positie van China in de wereld. In de ‘Gedachten’ weerklinken de verzuchtingen van het Chinese volk. Ze beantwoorden aan de verzuchtingen van de mensen op een rechtlijnige, eenvoudige en precieze manier.
Dat de ‘Gedachten’ en de ‘Wetenschappelijke benadering van ontwikkeling’ nu beiden in de grondwet staan toont aan de wereld dat de ideeën en waarden van China kunnen samengaan met socialisme en dat ze in staat zijn China te leiden op het pad van de ontwikkeling.
Deze ideologie trekt de belangstelling van velen, waaronder ook Afrikanen, aan wie men ontwikkeling geïnspireerd door het Westen aanbevolen heeft, met het laten vallen van de traditionele Afrikaanse denkwijzen, instellingen en waarden. Het ‘socialisme met Chinese kenmerken’ en de ‘Wetenschappelijke benadering van ontwikkeling’ geven de Afrikanen hoop dat zij zich ook kunnen ontwikkelen zonder hun gekoesterde eigenheid op te geven.

Echte ontwikkeling is duurzaam

Ontwikkeling, en zeker industriële ontwikkeling, komt dikwijls in tegenspraak met het behoud van het leefmilieu. Wie met het leefmilieu geen rekening houdt riskeert echter een suïcidale ontwikkeling. Door milieubescherming in de grondwet op te nemen pakt men industriële ontwikkeling ten koste van de natuur frontaal aan. China herdefinieert ontwikkeling, en dat inspireert de Afrikaanse landen in de eerste fases van industrialisering om goed op te passen voor activiteiten die het leefmilieu vernietigen.

De oorlog aan de corruptie

Veel leiders in de wereld die de bijeenkomst van de Chinese parlementen volgden, kwamen onder de indruk van de schaal en het manifest succes van de anticorruptiecampagne die president Xi tijdens zijn eerste ambtstermijn lanceerde. Veel leiders weten dat corruptie hun inspanningen om het leven van de burgers te verbeteren ondermijnt.
In plaats van de strijd tegen corruptie te laten verzwakken, wordt hij in China voortaan heviger gevoerd. Op provinciaal, stedelijk en districtsniveau komen er versterkte anticorruptieorganen, die verbonden zijn met de plaatselijke officier van justitie. Door de strijd tegen de corruptie een integraal deel van het dagelijks bestuur van China te maken, is het niet langer een campagne die een tijdje gevoerd wordt door een ad hoc comité van hoog niveau. Gewoonlijk duikt corruptie opnieuw op een tijdje nadat het onderzoek en de bestraffing door dat soort comités gedaan zijn.
Daarbij komt dat in een onderzoek naar corruptie gewoonlijk de corrupte ambtenaar geviseerd wordt. Maar de Chinese benadering mikt zowel op de corrupte ambtenaar als op diegene die omkoopt.
De belangrijkste boodschap voor de wereld is dat dienstverlening zonder corruptie alleen maar gunstig kan zijn voor de gewone burger. Die heeft het recht zonder corruptie te kunnen leven.
Dr. Mwangi Wachira is gewezen economist bij de Wereldbank, en academicus in Kenia. Zijn opiniestuk verscheen oorspronkelijk in de Chinese krant People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar