Audit vindt watercontroleproject Xiaolangdi OK

xiaolangdi2Het Xiaolangdiproject is het tweede grootste waterbeheersingsproject in China, onmiddellijk na de Drieklovendam. Het bevindt zich op de Gele rivier,  40 km ten noorden van Luoyang in de provincie Henan. Het project, dat 3,5 miljard $ gekost heeft (waarvan 1 miljard $ voor herhuisvesting van 200.000 personen) levert 5 miljard Kwh per jaar. Nu de werken af zijn, heeft een audit het project OK bevonden, op een paar scheurtjes na.
Xiaolangdi is een dam die meerdere doeleinden heeft. Hij moet overstromingen  en ijsvorming controleren, baggeren, water aanleveren aan stad en industrie en ook hydro-energie opwekken. Het project bevat ondergrondse elektriciteitseenheden, kanalen die slib afvoeren en een dam van 1317 meter lang en 154 meter hoog. Het is bedoeld om komaf te maken met de vernielende overstromingen van de Gele rivier. Xiaolangdi is één van de 27 geplande dammen op de rivier. Nochtans strekt het spaarbekken van 13 km³ zich uit over 130 km. De slibtunnels waren reeds af in 1999. Meestal werken maar twee van de zes generatoren. Het gaat om een technisch vrij complex geheel van ondergrondse kamers, gangen en tunnels. De Wereldbank heeft voor een half miljard $ leningen toegekend aan het project.
Het voorbereidend werk dateert uit 1991; de voornaamste werken werden gestart in 1993 en de Gele rivier werd zelfs in 1997 voor de gelegenheid omgeleid. Het project was af in 2000. Het spaarbekken kan 12 miljard m³ water opslaan. Het controleniveau wordt verhoogd van een  rampherhaling om de 100 jaar tot 10.000 jaar. Gedurende de werken waren soms 10.000 personen tewerkgesteld over een oppervlakte van 34 op 17 km. Verschillende partij- en staatsleiders bezochten de werken en de Wereldbank stuurde 15 controlemissies.  Voor de 220.000 personen die in 221 dorpen in Henan en Shanxi hun huizen moesten verlaten, was er meer dan 9 miljard yuan schadeloosstelling. 
Na 8 jaar pilootwerking werd een laatste onderzoek doorgevoerd door het ministerie van Water en door de ‘Hervormings- en Ontwikkelingscommissie’.  De audit bevatte ook een dag inspectie ter plaatse. De experten zagen dat het goed was, maar maanden aan om technische problemen in het oog te houden, zoals barsten die twee jaar geleden in de dam ontdekt werden.xiaolangdi
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *