Auteur: Jan Jonckheere

Zhongguancun wil model zijn qua innovatie

Zhongguancun ligt in Pekings noordwestelijke district Haidian tussen de derde en de vierde ring en staat vooral bekend voor de verhandeling van high-techgoederen. Het Haidian Wetenschapspark dat er erkend is door de regering, wil vooral uitblinken inzake innovatie en daarin een prominente voortrekkersrol spelen Pekings “Silicon Valley” begon in de tachtiger jaren met een elektronicastraat waarin elektrische toestellen verhandeld werden en later computers en hardware. In Zhongguancun erkende China’s regering de eerste high-techzone. In 1999…

Hervorming ziekenhuizen in volle gang

Eind deze maand moeten 30 % van de basis-ziekenhuizen het systeem toepassen van de geneesmiddelenlijst. Anderzijds wordt in 16 pilootsteden de hervorming van de openbare ziekenhuizen uitgetest. De kwalen waaraan het Chinese gezondheidssysteem leidt zijn bekend. Na het ontbinden van de communes raakte het ruraal gezondheidssysteem in verval. In de steden wenden bewoners zich bij gebrek aan de huisarts, naar gespecialiseerde ziekenhuizen in plaats van naar wijkgezondheidscentra. In de ziekenhuizen betalen rijken even weinig als…

Ontwikkelingszone van Xian tot Tianshui benadrukt innovatie

De regering heeft onlangs het gebied van de Guanzhong vlakte in Shaanxi die zich uitstrekt tot Tianshui in Gansu erkend als ontwikkelingszone. De doeleinden van de nieuwe zone zijn zeer gevarieerd maar een speciale nadruk ligt toch in het ontwikkelen van een nieuw innovatiesysteem. De nieuwe economische zone die officieel  “Guanzhong-Tianshui Economische zone” heet,  heeft een oppervlakte van 80.000 km² en een bevolking van 28, 5 miljoen. Ze ligt centraal in de brug tussen Azië…

China voert groene revolutie door

China’s geïnstalleerde windenergie verdubbelt elk jaar, het land produceert 40 % van de zonne-energieproducten, het heeft de grootste grondstoffenbasis voor biobrandstof en het werkt volop om de wereld te leiden op het vlak van auto’s met nieuwe energie. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit twee rapporten die de ‘Internationale Klimaatgroep’ wijdt aan de grote omwenteling die China doorvoert om tot een schonere economie en maatschappij te komen. De media gaven recentelijk weer dat China nu…

China’s internetgroten in beweging

De twee concurrenten inzake onlinevideo, Youku en Tudou, hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten. Spelgigant Shanda van zijn kant, niet langer nummer één op dit vlak, heeft dan weer grondig geherstructureerd. We schreven eerder over de wedijver tussen Youku en Tudou om de Chinese nummer één inzake gedeelde video te worden. Uitgerekend deze twee rivalen, die samen 80% van de markt inpalmen, hebben nu een samenwerkingsakkoord gesloten voor de aanschaf van nieuwe video met copyright. Zegt baas Victor…

Kanton vraagt publiek advies over stadsvernieuwing

De ingrijpende veranderingen voor de Aziatische Spelen eind dit jaar in het zuidelijke district Panyu zijn nog niet volledig af, of de stad Guangzhou (Kanton) legt zijn bewoners reeds het raamwerk voor inzake stadsvernieuwing anno 2020.  De stad wil over een oppervlakte van 54 km² het centrum renoveren. Dat brengt de herhuisvesting mee van 600.000 personen.   Het plan wil over 10 miljoen m² ongezonde woningen in de oude stadswijken afbreken en de renovatie van die wijken zou…

Expo 2010: Shanghai is er klaar voor

Op minder dan 100 dagen voor de expo werd vorige week de centrale expolaan afgewerkt. Ongeveer 90 % van de paviljoenen is klaar. Er komt ook een ‘stikstofloos’ paviljoen. Deze week werd nog een uitgebreid transportplan bekendgemaakt om het vervoer van de tientallen miljoenen verwachte bezoekers te vergemakkelijken. Viceburgemeester Yang Xiong deelde mee dat 90 % van de paviljoenen afgewerkt is en dat in 80 % de decoratie wordt afgewerkt. De centrale laan met zijn…

Voorzitter Xinjiang over 10 jaar 'Go West'

Voorzitter Nur Bekri van de Autonome Regio Xinjiang heeft voor het persagentschap Xinhua een balans opgemaakt van 10 jaar ‘Go West’-politiek.  Bij de resultaten heeft hij het eerst over het levensniveau, daarna over de infrastructuur, energie en nijverheid , vervolgens over het milieu, om te eindigen bij cultuur en onderwijs. Levensniveau Voorzitter Bekri vertrekt van het feit dat de uitgaven die in 2000 besteed werden voor het levensniveau van de bevolking, 40 % uitmaakten van…

10-jarig steunprogramma ‘Go West’ werpt vruchten af

Het stimuleringsprogramma voor de westelijke provincies bestaat tien jaar. ‘Beijing Review’ maakte een stand van zaken op wat de verwezenlijkingen na 10 jaar betreft. Deze zijn niet gering, zowel qua aanleg van infrastructuur als bij het ontwikkelen van landbouw en nijverheid. Het programma om de westelijk gelegen provincies te steunen omvat 70 % van China’s grondgebied en 30 % van de bevolking. Het werd gelanceerd als een reactie op de hervormingen die vooral plaatsvonden in Oost-China, dat…

Interview met de gouverneur van Shaanxi

De provincie Shaanxi kent meer autowegen en groen en de levensstandaard van de bevolking is verhoogd. Dit blijkt uit een interview van het Volksdagblad met gouverneur Yuan Chunqing van de noord-westelijke provincie, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de ‘Go West’-politiek. Eerst wordt vertrokken van de economie. Het bruto provinciaal product steeg van 160 miljard in 1999 tot 685 miljard in 2008. De productie per hoofd steeg vier keer, het provinciaal inkomen zes keer.…