Betere markttoegang voor buitenlandse bedrijven

China biedt buitenlandse bedrijven betere markttoegang. Zowel de president als een vicepremier hebben zich daarover uitgesproken. Er is waarschijnlijk een verband met de dreiging van president Trump met een handelsoorlog en de Europese klachten over onvoldoende toegang.

markttoegangOp een vergadering van de Leidende Groep voor Financiële en Economische Zaken deze maandag verklaarde president Xi dat China het klimaat voor buitenlandse investeerders en de markttoegang moet verbeteren, zich sneller openen op de buitenwereld en de kosten die daarmee verbonden zijn moet verminderen. Het land moet ‘ een stabiele, faire, transparante en voorspelbare omgeving creëren om zaken te doen’.
De open economie zal de gezonde en duurzame ontwikkeling van de Chinese economie ten goede komen. Ze zal ook de Chinese wetgeving beter en efficiënter maken en Chinese bedrijven sterker op de wereldmarkt.
Xi merkte op dat buitenlandse investeringen een belangrijke rol gespeeld hebben in het correct toewijzen van productiefactoren in China en het doorvoeren van marktgerichte hervormingen. Nu moeten ze helpen bij het doorvoeren van structurele hervormingen van de aanbodzijde (het wegwerken van overcapaciteit in sommige sectoren en van schaarste in andere) om de economie op een hoger technologisch peil te brengen.
Concreet wil Xi dat meer bedrijfssectoren open staan voor buitenlandse investeringen; hij denkt aan kinder- en ouderenzorg, architectuur, boekhouden, audit, handel, logistiek, internethandel, en diverse productie- en dienstensectoren. Het systeem dat alles toegelaten is wat niet expliciet verboden is (de zogenaamde ‘negatieve lijst’), dat nu al in de pilot vrijhandelszones geldt, zal zo snel mogelijk veralgemeend worden. Het stroomlijnen van de wetgeving om verschillende behandeling van buitenlandse bedrijven te schrappen, zal versnellen. Wetten ter bescherming van intellectuele eigendom moeten beter toegepast worden, vooral in de nieuwe sectoren.
Voor buitenlandse handel bleef Xi bij de bekende mantra: de te grote handelsoverschotten moeten verdwijnen door meer in te voeren, niet door minder uit te voeren. De kosten en procedures verbonden aan invoer moeten naar beneden. Sommige invoerrechten kunnen nog naar beneden.

Reactie op Amerikaanse en Europese klachten?

Het verder open stellen van China is volgens Xi gunstig voor het land zelf. Dat neemt niet weg dat de nieuwe maatregelen ook een antwoord zijn op zowel de Amerikaanse als de Europese klachten. President Trump tilt zwaar aan het handelstekort van de VS met China en dreigt met allerlei sancties indien dat niet vermindert. De EU klaagt dat haar bedrijven die in China investeren vandaag minder gunstige omstandigheden hebben dan vroeger; en dat China minder open zou zijn voor Europese investeerders dan de EU voor Chinese. Duitsland heeft onlangs als eerste Europees land beperkingen op buitenlandse investeringen in kritische technologiesectoren ingevoerd.
De dag na de uitspraken van Xi sprak vicepremier Wang Yang woorden met dezelfde strekking voor een gezelschap privé Amerikaanse en Chinese zakenmensen. Hij was in Washington als Chinese covoorzitter van de eerste China-U.S. Comprehensive Economic Dialogue, een initiatief dat bij het overleg van de presidenten Xi en Trump in april afgesproken is.
Vandaag zijn er slechts in 63 economische sectoren beperkingen op buitenlandse investeringen, terwijl het er 180 waren in 2011. Twee Amerikaanse financiële instellingen hebben onlangs toestemming gekregen om actief te zijn op de Chinese interbank markt. Er zijn intussen al 11 pilot vrijhandelszones opgericht. En sinds 2013 zijn 1,3 miljoen dossiers geopend tegen namaakproducten.
De VS kunnen volgens Wang meer naar China uitvoeren indien ze een aantal uitvoerbeperkingen afschaffen. Mochten de VS voor China dezelfde regels als voor Brazilië aanhouden, dan zou het handelstekort meteen met een kwart dalen. De Chinese economie wordt meer gesofistikeerd en de VS kunnen daarop inspelen door speerpunttechnologie en – uitrustingen of onderdelen uit te voeren. In 2001 was 16,7% van de Amerikaanse uitvoer naar China geklasseerd als hoogtechnologisch, in 2016 nog slechts 8,2%. China voerde in 2016 voor 227 miljard dollar computerchips in, maar slechts 4% daarvan kwam uit de VS. Ook de Chinese consument mag niet langer onderschat worden: er zitten intussen 300 miljoen mensen in de groep met een middelhoog inkomen.
Na hun bijeenkomst met Wang Yang gaven twintig van de grootste Amerikaanse en Chinese bedrijven, waaronder voor de VS Blackstone, JPMorgan Chase, Caterpillar, Walmart en General Motors, een gezamenlijke oproep uit waarin ze pleiten voor het oplossen van de handelsgeschillen door onderhandelingen.
Tijdens de ontmoeting van Trump en Xi in april was afgesproken gedurende 100 dagen een inventaris van de knelpunten te maken. Tot nu toe heeft die demarche de uitvoer van Amerikaans rundvlees en aardgas naar China mogelijk gemaakt, en enkele financiële diensten verder geopend.
Bronnen: People’s Daily, China.org.cn, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar