Betrekkingen met Australië en Nieuw Zeeland steviger aangehaald

BuZa minister Wang Yi bezocht afgelopen week zowel Nieuw Zeeland en Australië. Beide landen willen de samenwerking en de onderlinge dialoog met China opvoeren.  Met Australië behoren de wederzijdse verdachtmakingen en sancties van onder de regering Morrison praktisch tot het verleden

Wang Yi met NZ-premier Luxon Foto Xinhua Disclaimer

Wang Yi voerde in de hoofdstad van Nieuw Zeeland Wellington gesprekken met premier Luxon en met BuZa minister Peters en Handelsminister McClay. Het is dit jaar tien jaar geleden dat president Xi Jinping het land bezocht en dat het alomvattend strategisch partnerschap tussen de twee landen werd getekend. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon zei dat zijn land de 10e verjaardag van hun alomvattende strategische partnerschap zal aangrijpen als een gelegenheid voor nauwere uitwisselingen op hoog niveau.
Peters merkte op dat China een belangrijke partner van Nieuw-Zeeland is en voegde eraan toe dat de bilaterale banden grote vooruitgang hebben geboekt sinds de oprichting van de bilaterale alomvattende strategische partnerschap 10 jaar geleden. ‘Nieuw-Zeeland houdt stevig vast aan het één-China-beginsel, en kijkt uit naar meer uitwisselingen op hoog niveau, meer samenwerking op het gebied van economie en handel, onderwijs, cultuur en klimaatmaatregelen, en intensievere communicatie en coördinatie in regionale en internationale aangelegenheden, waardoor de bilaterale banden in het komende decennium of zelfs de komende 50 jaar sterker zullen groeien’ aldus nog Peters. Hij beloofde dat Nieuw-Zeeland de komst van Chinese studenten en ondernemers om te studeren en bedrijven te starten te verwelkomen.
McClay zei dat Nieuw-Zeeland bereid is om met China samen te werken om de samenwerking op het gebied van economie, handel en andere gebieden verder uit te breiden en de uitwisseling van personen te vergemakkelijken.

Nieuw-Zeeland beschouwt onderwijs, technologische innovatie, infrastructuur, ondernemingsklimaat en uitbreiding van de uitvoer als zijn prioriteiten en China is bereid om op deze gebieden een betrouwbare strategische partner van Nieuw-Zeeland te zijn, aldus Wang. Hij riep ook op tot gezamenlijke inspanningen om de geüpgradede vrijhandelsovereenkomst tussen China en Nieuw-Zeeland uit te voeren, vroegtijdig onderhandelingen te starten over de negatieve lijst van de handel in diensten en nieuwe groeimotoren te bouwen, zoals infrastructuur, groene transformatie, digitale economie, technologische innovatie en klimaatactie.
Wang merkte op dat beide landen deelnemers en opbouwers zijn van het bestaande internationale systeem en de internationale orde en dat er een brede consensus bestaat over de bevordering van gelijkheid tussen alle landen, groot of klein, multilateralisme en dat China bereid is om de communicatie en coördinatie met Nieuw-Zeeland binnen multilaterale kaders te versterken en om samen het internationale systeem met de Verenigde Naties als kern en de internationale orde gebaseerd op het internationale recht te beschermen.

De twee partijen kwamen overeen om uitwisselingen op hoog niveau verder uit te rollen en intergouvernementele dialogen te houden op gebieden als buitenlands beleid, handel, consulaire zaken, het zuidelijk deel van de Stille Oceaan, klimaatverandering en mensenrechten,” aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De twee landen besloten ook verdere maatregelen te nemen om uitwisselingen tussen mensen te vergemakkelijken en kwamen overeen te blijven praten over China’s voorgestelde toetreding tot het Digital Economy Partnership Agreement en het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

Australië

Wang Yi met collega Perry Wong Foto Xinhua Disclaimer

In Australië voerde Wang Yi gesprekken met premier Albanese, BuZa minister Perry Wong en nam met haar deel aan de zevende Strategische dialoog tussen China en Australië. Tekenend voor de normalisering van de betrekkingen tussen de twee landen is dat het land aankondigde geen handelsmaatregelen te zullen treffen tegen Chinese ‘windvangers’ die gebruikt worden voor dwarsventilatie en koeling in gebouwen.  Mogelijks laat China zijn onderzoek naar dumping en de dreiging met heffingen tegen Australische wijn ook vallen.
Wang die ook hier opmerkte dat het bilaterale alomvattende strategisch partnerschap tien jaar oud is, zei dat uit de ups-and-downs van de relatie waardevolle lessen kunnen worden getrokken. Verschillen en onenigheden mogen de betrekkingen tussen Australië en China niet bepalen en beide landen moeten zoveel mogelijk gemeenschappelijke belangen nastreven, aldus de Australische premier Anthony Albanese woensdag.

BuZa minister Wong zei dat Australië blij is met de opmerkelijke vooruitgang in de bilaterale betrekkingen van de afgelopen jaren en bereid is om de dialoog en communicatie met China te versterken op basis van wederzijds respect, verstandig om te gaan met verschillen, complementaire voordelen te benutten, de samenwerking op het gebied van economie, handel, cultuur en andere gebieden te verdiepen, de gestage ontwikkeling van het alomvattende strategische partnerschap tussen Australië en China te stimuleren, de twee volken ten goede te komen en de regionale vrede en ontwikkeling te stimuleren.

Wang was het eens om de samenwerking op het gebied van energie, mijnbouw, landbouwproducten te consolideren en het samenwerkingspotentieel te benutten op het gebied van nieuwe energie, digitale economie, groene ontwikkeling, klimaatverandering en andere . China hoopt dat Australië concrete maatregelen zal nemen om de beginselen van de markteconomie en eerlijke concurrentieregels te handhaven zodat er een eerlijk, rechtvaardig, transparant en niet-discriminerend ondernemingsklimaat ontstaat voor Chinese bedrijven zei hij.

De twee partijen kwamen overeen dialogen op verschillende gebieden te hervatten en op te zetten, de samenwerking tussen de departementen van buitenlandse zaken, economie en handel, wetenschap en technologie, onderwijs en wetshandhaving van de twee landen te versterken en te overwegen dialogen over maritieme zaken op te starten.

.Bronnen: China Daily, Global Times

.

Print Friendly, PDF & Email