Britse rechters vertrouwen in onafhankelijkheid van justitie in Hongkong

De hoogste Britse rechters zullen verder samenwerken met justitie in Hongkong. Hun vertrouwen gaat in tegen de verwijten van inmenging door de overheid in de rechtspraak van Hongkong

De voorzitter van het Britse Hooggerechtshof Robert Reed en zijn adjunct Patrick Hodge kondigen aan dat ze een nieuwe termijn als gastrechters in het Hoogste Hof van Beroep in Hongkong aanvaarden. Reed verklaarde dat ze de beslissing namen omdat ze overtuigd zijn dat de rechtspraak in Hongkong nog steeds ‘in hoge mate onafhankelijk is van de regering’.

Buitenlandse waarnemers zien de beslissing als een sterke blijk van vertrouwen in de onafhankelijkheid van het rechtssysteem van Hongkong, die door critici in twijfel getrokken wordt.

‘Ik heb de ontwikkelingen in Hongkong van dichtbij gevolgd en geëvalueerd, in samenspraak met minister van buitenlandse zaken Raab en de minister van justitie. Samen hebben we onderzocht hoe het akkoord over de inschakeling van Britse rechters sinds 1997 in de huidige ontwikkelingen werkt.’, verklaarde Reed. ‘Op dit ogenblik is onze gedeelde evaluatie dat justitie in Hongkong nog steeds in grote mate onafhankelijk werkt van de regering en dat de gevelde vonnissen overeenkomen met de regels van de wet’.

‘Het verder engagement van Lord Hodge en ikzelf bij het Hoogste Hof van Beroep heeft de volle steun van de minister van buitenlandse zaken en de minister van justitie’.

Reed vermeldde ook dat de deelname van Britse en internationale rechters aan het Hoogste Hof van Beroep in Hongkong kan rekenen op veel steun bij justitie in Hongkong zelf. Reed had meteen twee zittingen, via videoconferentie.

Steun aan ‘Eén land, twee systemen’

De beslissing van de Britse rechters kwam er niet zonder debat. Wanneer opposanten veroordeeld worden die in 2019 deelnamen aan verboden of gewelddadige protestacties of ze hielpen organiseren, trekken critici de onafhankelijkheid van het Hongkong gerecht in twijfel. Een ander verwijt betreft de keuze van de rechters voor de aparte rechtbanken die moeten oordelen over misdrijven onder de in juni 2020 ingevoerde nationale veiligheidswet; die rechters worden uitgekozen door de regeringsleider, niet door justitie. Betekent dit ongeoorloofde tussenkomst van de overheid in de rechtspraak?

De discussie is uiteraard deel van de bredere discussie of de regering van Beijing in Hongkong nog ‘Eén land, twee systemen’ toepast. Met hun beslissing hebben de Britse rechters duidelijk getoond wat ze denken.

Eerder namen de Australische rechter Spigelman en de Britse barones Brenda Hale ontslag. Maar een andere Britse rechter, lord Sumption, noemde oproepen aan buitenlandse rechters om te vertrekken een ‘politieke boycott’ en is van plan te blijven. Het Hoogste hof van Beroep heeft 12 gastrechters uit landen die werken met het gewoonterecht:acht Britse, drie Australische en éen Canadees.

De oppositie in Hongkong weet niet goed of ze de beslissing van Reed als iets positiefs moet zien – een betere bescherming van de rechtszekerheid – of als een overwinning van regeringsgezinde kringen.

Sommige waarnemers zien in het aanblijven de de Britse rechters met akkoord van Raab een schuchtere poging tot toenadering tussen het VK en China.

Bron: South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *