Categorie: Internationaal

Buitenlandse betrekkingen, buitenlandse handel, internationale organisaties

Japanse actie lokt protest uit in China

 De onrust rond de Diaoyu eilanden in de Oost-Chinese Zee neemt toe. Japanse nationalisten plantten de Japanse vlag op de eilanden en overal in China breekt protest uit.  Vorige week trokken 14 Chinese actievoerders uit Hongkong en Macao naar de betwiste onbewoonde eilandenarchipel. Ze werden prompt door Japanse patrouilleschepen gevangen genomen en na diplomatiek protest en overleg ‘uitgewezen’. 150 Japanse parlementsleden en politici van rechtse partijen zijn op hun beurt naar de eilanden gevaren; 10…

Meer economische samenwerking met Noord-Korea

Tijdens het bezoek van de economische beleidsmaker Jang Song-thaek uit Noord-Korea werd afgesproken om intenser op economisch vak te gaan samenwerken. Meer bepaald gaat China Noord-Korea helpen bij het uitbouwen van twee economische zones. De oom van de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heet Jang Song-thaek en is officieel directeur van de centraal bestuurlijke afdeling van de Arbeiderspartij van Korea en vicedirecteur van de Nationale Defensiecommissie. De facto wordt hij aanzien als de man die…

Uitlaatklepje spanning Japan-China: 'deportatie' Chinezen

Vorige week is een boot met Chinese actievoerders van Hongkong naar de Diaoyu’s gevaren. Japan heeft de activisten gevangen genomen, er kwam een rel van en nu zullen de gearresteerden weer worden vrijgelaten en naar hun land ‘gedeporteerd’. China, Taiwan en Japan (dat spreekt van de Senkaku’s) beweren dat deze eilanden van hen zijn. Japan controleert de facto met zijn kustwacht deze betwiste gebiedjes die het eigendom zijn van een Japanse familie. De actie van…

China blijft proberen voor Syrië

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Yang Jiechi en zijn viceminister Zhai Jun hebben donderdag een ontmoeting gehad met Bouthaina Shaaban, de buitengewone gezant van de Syrische overheid. Beijing geeft de pogingen om in Syrië tot een vreedzame oplossing te komen niet op. De Chinese diplomaten hebben hun bezorgdheid uitgesproken, gezegd dat de VN-resoluties dringend moeten worden nageleefd door alle betrokken partijen, dat de voorstellen van Kofi Annan en van de VN op 30 juni…

China-Oekraïne: nieuwe relatie

De economische relaties tussen China en Oekraïne zijn nieuw en ontwikkelen zich bijzonder snel. China is in principe bereid aan Oekraïne 7 miljard dollar te lenen. Bovendien  hebben de twee centrale banken een munt swap van 2,4 miljard dollar ondertekend, wat betekent dat Oekraïne voor dit bedrag in lokale munt bij China kan aankopen.De economische betrekkingen tussen China en Oekraïne stonden op een laag pitje tot Oekraïne begin 2010 een nieuwe president kreeg die resoluut…

Chinees garnizoen op eiland in Zuid-Chinese Zee

China zal een militair garnizoen vestigen op Yongxing. Dit is het grootste van de Xisha-eilanden, die in het Westen Paracelsus-eilanden worden genoemd (Vietnam geeft ze dan weer een andere naam). Een maand geleden heeft China besloten de stad Sansha op dat grootste eiland van de Xisha-eilanden te gaan uitbreiden en er de administratie voor alle eilandjes in de archipel onder te brengen. Sansha werd toen een prefectuur en het zal voortaan ook het commando van…

China: geef de VN in Syrië een echte kans

Alweer heeft China samen met Rusland een VN Veiligheidsraadresolutie over Syrië tegengehouden. De beide landen krijgen scherpe verwijten te horen vanwege het Westen. Wat zegt China zelf? De ontwerpresolutie is onevenwichtig, want gericht tegen slechts 1 partij in het conflict. De onzorgvuldigheid en de druk waarmee de indieners de tekst hebben proberen op te dringen hebben juist contraproductief gewerkt. Het gevolg is dat de bemiddeling van de VN onder leiding van Kofi Annan en uitgevoerd…

Wat Zuma op FOCAC vertelde en wat Financial Times er van maakt

President Zuma van Zuid-Afrika sprak na de Chinese president op Focac. De rapportering daarover door de Financial Times is bedenkelijk. President Zuma loofde het engagement van zowel Afrika als China . Hij ging verder met de stelling dat de huidige relaties gebaseerd op uitvoer van Afrikaanse grondstoffen op lange termijn onhoudbaar zijn.  “ We zijn het er allemaal over eens dat dit handelspatroon op lange termijn niet duurzaam is. Afrika’s ervaringen uit het verleden met…

FOCAC: Driejaarlijkse Chinees-Afrikaanse hoogmis

Vandaag en morgen gaat in Beijing de vijfde driejaarlijkse vergadering door van FOCAC, het forum voor samenwerking tussen China en Afrika. FOCAC werd opgericht in 2000. Op de vorige bijeenkomst in 2009 waren ministeriële vertegenwoordigers van 49 landen aanwezig. Toen werden acht domeinen voor samenwerking naar voor geschoven: klimaatsverandering, technologietransfer, financiën, handel, landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, en cultuur, dit alles in een kader van duurzame ontwikkeling. Vorig jaar bereikte de wederzijdse handel 166,3 miljard dollar. Daarvan…

'Seas of troubles'

Zowel in de Zuid-Chinese Zee als in de Oost-Chinese Zee moet China opboksen tegen buurlanden en hun machtige bondgenoten. Dat levert heel wat onrust en onlust op. China en Taiwan rekenen op historische gronden de meeste eilanden en riffen in de Zuid-Chinese zee tot hun territorium en komen daarbij ‘in aanvaring’ met Vietnam, de Filippijnen, Brunei en Maleisië. Al die landen zijn lid van de ASEAN. De kwestie is een van de onderwerpen waar de…