Charta 08: Onschuldige oproep voor betere sociale zekerheid?

In De Morgen schreef Catherine  Vuylsteke over Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo: “Mensen die in een op het internet gepubliceerd manifest oproepen tot de uitbouw van een sociale zekerheid of tot het dichten van de welvaartskloof tussen stad en platteland …”. Klopt dat wel ?
Waarvoor pleit Charta 08, waarvan Liu de geestelijke vader is?
Charta 08 stelt zonder omwegen: “China heeft wel een grondwet, maar geen wettige regering”.

Charta 08 streeft naar de volledige invoering van het wilde kapitalisme. Punt 14 van de concrete voorstellen vraagt de volledige privatisering van de economie en de volledige privatisering van de landbouwgronden. En punt 15 vraagt “de hervorming van het eigendomssysteem teneinde naar een sterkere concurrentie op de markt te gaan”.
Punt 18 wil van China een losse federale staat maken Dit zet de deur open voor Tibetaanse en Oeigoerse separatisten om in eigen regio een ander politiek systeem in te voeren of zich in een volgende fase volledig af te scheiden.
De  meeste andere concrete voorstellen kan men samenvatten in één zin: kopieer het westers liberaal parlementair systeem.
En ja, er zijn de punten die Vuylsteke toelaten selectief te lezen: punt 8 pleit voor het platteland, punt 16 voor de sociale zekerheid en punt 17 voor het leefmilieu.
In het besluit stelt Charta 08 dat het niet bij woorden alleen zal blijven: “We maken de radicalisering mee van diegenen die geen macht hebben in de maatschappij, … . Deze groepen worden steeds militanter en openen de mogelijkheid voor een gewelddadig conflict dat rampzalig kan worden. De neergang van het huidige systeem is zo ver gevorderd dat verandering geen simpele keuzemogelijkheid meer is”.

Print Friendly, PDF & Email

5 comments for “Charta 08: Onschuldige oproep voor betere sociale zekerheid?

 1. U leest zaken die niet in Charta 08 staan.
  Punt 14 van Charta 08 luidt: “Property Protection: Establish and protect private property rights, implement a free and open market economy, protect the freedom of entrepreneurship, and eliminate administrative monopoly; set up a state-owned property management committee that is responsible to the highest legislative agency, initiate property rights reforms legally and orderly, make clear the property rights of owners and obligors, initiate a new land movement, advance land privatization, and strictly protect citizens’, in particular, farmers’, land rights.”
  Nergens staat een oproep tot ‘wild kapitalisme’. Dat zijn úw termen. Er wordt juist opgeroepen tot bescherming van eigendom, een bescherming die in het huidige Chinese systeem te vaak ontbreekt.
  Punt 15 vraagt om een transparant financieel en belastingsysteem. En Punt 18 luidt ook anders dan u suggereert.
  Graag wel de feiten respecteren!

 2. Jullie hebben gelijk over Charta 08, in die zin dat het een document is dat veeleer een liberaal parlementair systeem voorstaat – en de impliciete voorkeur voor ongebreidelde marktwerking, die er de laatste decennia mee samengaat. Sociale zekerheid is inderdaad slechts een randbekommernis in dat document. Vanuit de (mijns inziens naïeve ) idee dat, als je burgerlijke en politieke rechten en dus o.m. vrijheid van meningsuiting hebt, sociale en economische rechten vanzelf makkelijker te verwezenlijken zijn. We moeten maar rondom ons kijken, in Europa en elders, om te zien dat het een niet noodzakelijk uit het ander volgt. Beleidsmakers (en de publieke opinie en media ) moeten aandacht hebben voor beide.

 3. Volgens onderzoeken van o.a. het IMF behoort het ‘communistische’ China tot de landen met de grootste inkomensverschillen ter wereld. Ook zijn deze verschillen de afgelopen 20 jaar sterk gegroeid.
  De rechten die een consument of burger heeft zijn in China niet gewaarborgd. Wie een petitie wil aanbieden loopt kans om dor een knokploeg te worden afgeranseld.
  In kapitalistische landen zijn de inkomensverschillen kleiner en de rechten van burgers en consumenten veel beter.

 4. “Punt 18 wil van China een losse federale staat maken Dit zet de deur open voor Tibetaanse en Oeigoerse separatisten om in eigen regio een ander politiek systeem in te voeren of zich in een volgende fase volledig af te scheiden.”
  Laten we wel even de volgorde in de gaten houden. Tibet, Binnen-Mongolië en Oost-Turkestan zijn in de laatste 100 jaar door China ingelijfd en worden nu als wingewest gebruikt.

 5. Een kort antwoord op Pieter Hogendoorn:
  Wat Charta 08 vraagt onder punt 14 en 15 kan moeilijk anders dan als kapitalisme geïnterpreteerd worden,ook al staat het woord er niet letterlijk.
  Het pleidooi voor een federale staat staat wel degelijk letterlijk in punt 18, de kwalificatie ‘losse federale staat’ is mijn interpretatie op basis van de tekst.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *