China bevriest productie van sterke broeikasgassen

China heeft in december het Kigali Amendement aan het Montreal Protocol ondertekend. Konkreet wil dit zeggen dat de productie van HFC-23, een zeer schadelijk broeikasgas, onmiddellijk gestopt wordt en de productie van minder schadelijke HFC’s versneld afgebouwd wordt.

HFC-23 is het meest schadelijk van een categorie gassen, de fluorkoolwaterstoffen (HFC). Alle HFC zijn zeer schadelijk voor de klimaatverandering. Ze worden gebruikt in koeltoestellen zoals ijskasten en airco’s. HFC dragen per eenheid honderd tot duizenden keer meer bij aan de klimaatopwarming dan koolstafdioxide. Zondert maatregelen veroorzaken de HFC in hun eentje een opwarming van de aarde met 0,5 graden.

China is de grootste producent en uitvoerder van HFC. Naast het stoppen van de productie van HFC-23 bevroor het land per 1 januari de productie van vijf van de elf geproduceerde HFC. Die staan in voor 75% van de totale HFC productie in China. Dat is twee jaar vroeger dan het Kigali amendement vereist en dus een heel belangrijke positieve maatregel.

Het Kigali Amendment aan het Montreal Protocol is een klimaatverdrag dat al 125 landen ondertekend hebben. Het voorziet dat de productie van HFC tegen 2045 terug gebracht wordt tot 20% van de huidige productie. De VS heeft het Kigali Amendement nog niet ondertekend.

Stopzetten HFC-23 uitstoot niet zo evident

HFC-23 is 14.600 keer schadelijker voor het klimaat dan koolstofdioxide. Maar het onmiddellijk stoppen van de productie van HFC-23 is gemakkelijker gezegd dan gedaan. HFC-23 wordt niet op zich geproduceerd. Het is een ongewenst bijproduct van bepaalde chemische processen, vooral dan van het veel gebruikte HFC-22. Het Kigali Amendement vraagt dat het vermeden of geëlimineerd wordt ‘voor zover praktisch mogelijk’.

De voorbije decennia werden in China al talrijke verbrandingsinstallaties geïnstalleerd, die 99% van de HFC-23 kunnen elimineren. Maar er is striktere controle nodig op de individuele bedrijven met processen waarbij HFC-23 vrijkomt. De Chinese regering geeft subsidies voor de verbrandingsinstallaties maar niet alle bedrijven krijgen die. Er bestaat nog geen sluitend nationaal controlesysteem. China plant een efficiënt controlesysteem voor alle HFC in de loop van 2022.

Verder gebeurt ook onderzoek naar het recupereren en omzetten van HFC-23 naar het bruikbare HFC-22. Daar zou mogelijks al in 2022 een commerciële toepassing kunnen uit volgen. Er is echter bezorgdheid dat nog andere chemische processen HFC-23 als bijproduct hebben; er is namelijk een groot verschil tussen de wereldwijd gemelde nevenproductie van HFC-22 en de wekelijk vastgestelde hoeveelheid HFC-23 in de atmosfeer.

Belangrijke klimaatimpact

Het ondertekenen van het Kigali Amendement door China past in het vijfjarenplan 2021-25 ; dat voorziet in het beperken van alle broeikasgassen andere dan koolstofdioxide. Het gaat onder meer om methaan, fluorkoolwaterstoffen en perfluorokoolstoffen.

China produceert 70% van alle HFC in de wereld. De helft daarvan wordt uitgevoerd. De Chinese maatregelen om deze gassen te beperken zullen dus een grote klimaatimpact hebben.

In de VS produceren twee bedrijven HFC. Eén daarvan elimineert HFC-23, het andere loost de helft van het HFC-23 in de atmosfeer. De impact is equivalent aan die van 700.000 auto’s. De Amerikaanse regering werkt aan strengere regels.

Bron: Inside Climate News

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.