China, de mensenrechten en de wereld

We publiceren hieronder passages uit de mediabriefing door de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Ma Zhaoxu na het bezoek aan China door Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Wij doen dat om evenwicht te brengen in de berichtgeving over China.

In de bekende media stond weinig en in elk geval weinig positiefs over het bezoek van mevrouw Bachelet aan China. Je kon hier en daar zelfs persoonlijke verdachtmakingen aan het adres van de Mensenrechtencommissaris vernemen. Kwam dat omdat zij haar opdracht niet had opgevat als een onderdeel van de voortgezette lastercampagne tegen het Chinese beleid in de regio Xinjiang?

Chinese visie op mensenrechten

Behalve een andere dan de eenzijdige verslaggeving van dit bezoek bevatten de citaten van Ma Zhaoxu’s briefing ook een Chinese visie op de mensenrechten. Die zult u niet gauw elders tegenkomen, omdat sommige media ze ofwel zorgvuldig wegfilteren ofwel gewoon negeren. Volgens viceminister Ma Zhaoxu hadden de leden van de commissie mensenrechten van de VN en de woordvoerders van de Chinese Volksrepubliek ‘uitgebreide, diepgaande en openhartige discussies – in de geest van wederzijds respect – en openheid’. Ma zei verder: ‘Van Chinese zijde werd aan de Hoge Commissaris een uitgebreide introductie gegeven over de weg, de filosofie en de resultaten van de mensenrechtenontwikkelingen in China’.

Positieve beoordeling

De Chinese regering is van mening dat het bezoek wel degelijk positieve, concrete resultaten heeft opgeleverd en dit is te danken aan de gezamenlijke inspanningen van beide partijen. De uitwisseling van informatie en meningen gaven een beter inzicht op de ontwikkeling van de mensenrechten in China, en op Chinese voorstellen voor een mondiale behartiging van de mensenrechten. De samenwerking tussen China en het Hoog Commisariaat voor de Mensenrechten van de VN is versterkt. Een hoge vertegenwoordiger van de Verenigde Naties kreeg eindelijk de mogelijkheid om het echte Xinjiang uit de eerste hand te observeren en te ervaren, en maakte hiervan gebruik.

‘Twee grote doelstellingen’

President en partijleider Xi Jinping benadrukte tijdens zijn video-gesprek met commissaris Bachelet dat de CPC vanaf de eerste dag twee doelstellingen centraal had gesteld: een beter en gelukkig leven voor het Chinese volk en de wederopleving van de Chinese natie. ‘Na tientallen jaren van zware inspanningen heeft China met succes een pad gevonden voor de ontwikkeling van de mensenrechten, aangepast aan wat de tijd nodig maakt en aan de nationale mogelijkheden van China’.

In Guangzhou

Volgens Xi zijn hoofdaspecten van het Chinese mensenrechtenbeleid: de integrale democratie voor het volk, de wettelijke bescherming van de mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en een eerlijke rechtspraak. Met concrete voorbeelden kon Bachelet kennismaken in Guangzhou. In een woonzorg- en revalidatiecentrum voor mensen met een beperking en bij het internetgestuurde gerechtshof zag ze hoe de rechten van specifieke bevolkingsgroepen beschermd en behartigd worden met hoogtechnologische middelen. In het Fushan Circular Economy Industrial Park kreeg ze informatie over hoe Chinese bedrijven sociaal verantwoordelijk ondernemen door milieubescherming en duurzame ontwikkeling.

Universeel in verscheidenheid

Om tot een mondiale bescherming van de mensenrechten te komen is het volgens Xi Jinping vooral nodig het volk centraal te stellen. Verder hoort er respect te zijn voor het feit dat landen die van elkaar verschillen ook verschillende wegen volgen om de mensenrechten te laten vooruitgaan. Xi riep op om de landen te steunen bij de verkenning van hun eigen weg naar de mensenrechten in het licht van de nationale realiteit en de behoeften van hun bevolking. De Chinese president pleitte voor een holistische benadering van alle categorieën van mensenrechten en meer inspanningen om de mensenrechten te bevorderen op basis van een economische ontwikkeling van hogere kwaliteit, efficiëntie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en veiligheid. Voor de versterking van de mondiale mensenrechtenpolitiek ten slotte is het belangrijk om de doelstellingen en principes van het VN-Handvest na te leven, zich sterk te maken voor waarden die alle mensen met elkaar gemeen hebben. China is voor mondiale mensenrechten waarbij er meer oog is voor eerlijkheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid en inclusiviteit.

Tegen blokvorming

In zijn briefing zegt Ma Zhaoxu nog: ‘De Chinese zijde wees erop dat de bevordering en bescherming van mensenrechten een gemeenschappelijke zaak is voor de mensheid’.  En verder: ‘Wereldwijd mensenrechtenbeheer moet worden gevoerd door middel van dialoog en overleg. De resultaten van de ontwikkeling van mensenrechten moeten worden gedeeld door de mensen van alle landen. China zal doorgaan met het handhaven van echt multilateralisme, de goede kant van de geschiedenis kiezen, en een actieve mensenrechtendialoog en samenwerking met alle partijen voortzetten om de consensus te vergroten, verschillen te verminderen en het leren van elkaar te bevorderen om samen vooruit te gaan’. China vindt dat er de afgelopen jaren een tendens is om de VN-Mensenrechtenraad en andere multilaterale mensenrechteninstellingen te politiseren. Ze worden misbruikt om geruchten en leugens te verspreiden, zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden en landen roekeloos aan te vallen en belasteren. Zo ontstaat er een praktijk van ‘blokvorming en confrontatie’. Dit heeft de sfeer van internationale samenwerking op het gebied van mensenrechten ernstig vergiftigd. China wil dat dit ophoudt. Het schrijnendste voorbeeld is wat dat betreft de campagne rond Xinjiang en de Oeigoeren. Dit is niet eens een mensenrechtenkwestie, maar een groot probleem dat te maken heeft met de handhaving van de nationale soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit. ‘Iedereen die Xinjiang onbevooroordeeld bezoekt zal ervaren dat de realiteit heel anders is dan het beeld dat wordt opgehangen om China te demoniseren,’ aldus de viceminister van Buitenlandse Zaken.

Mensenrechten voor een gezamenlijke toekomst

Ma Zhaoxu benadrukte ten slotte dat op het gebied van mensenrechtenbescherming niemand perfectie kan claimen en dat er altijd ruimte is voor verbetering. ‘China zal onwankelbaar het pad voor mensenrechtenontwikkeling volgen dat past bij zijn nationale omstandigheden, en pleiten voor de gedeelde waarden van de mensheid, waaronder vrede, ontwikkeling, rechtvaardigheid, gerechtigheid, democratie en vrijheid. China staat klaar om samen te werken .. op basis van gelijkheid en wederzijds respect, om actief internationale uitwisseling en samenwerking op het gebied van mensenrechten in praktijk te brengen. Zo wil het de deelname aan het wereldwijde mensenrechtenbeleid  vergroten en bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van internationale mensenrechten en aan de gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid’.

Bronnen: People’s Daily, Friends of Socialist China, ohchr.org (website commissariaat mensenrechten VN)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *