China en Vietnam delen Nieuwjaarswensen met politiek tintje

De hoogste leiders van de Communistische Partijen van China en Vietnam hebben nieuwjaarsgroeten uitgewisseld bij het naderen van het Lentefeest, een traditionele feestdag voor beide volkeren. De culturele wensen hebben ook een politieke dimensie.

China en Vietnam
Politieke leiders China en Vietnam die het goed vinden met elkaar Foto Xinhua/Ju Peng Disclaimer

In zijn boodschap aan Nguyen Phu Trong, secretaris-generaal van de Communistische Partij van Vietnam, zei Xi Jinping, zijn Chinese tegenhanger, dat 2023 een baanbrekend jaar was in de geschiedenis van de betrekkingen tussen China en Vietnam.

Politieke en staatkundige contacten

‘Overeenkomsten uitvoeren’

Er gebeuren nu regelmatig uitwisselingen op hoog niveau tussen de twee partijen. Het wederzijds politiek vertrouwen tussen de Communistische Partij van Vietnam en de Communistische Partij van China is versterkt. De beide landen stemmen hun eigen ontwikkelingsstrategieën sneller en grondiger op elkaar af. De samenwerking in het algemeen en de uitwisselingen tussen bevolkingsgroepen nemen toe. Ter gelegenheid van de 15de verjaardag van het ‘alomvattende strategische partnerschap voor samenwerking tussen China en Vietnam’, heeft Xi vorig jaar een bezoek gebracht aan Vietnam. De Chinese president herinnerde eraan dat Trong en hijzelf in deze eeuw intussen driemaal bezoeken hebben uitgewisseld.

Trong van zijn kant vindt ook dat de bilaterale betrekkingen een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt en aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt sinds zijn officiële bezoek aan China in oktober 2022 na het 20ste Nationale Congres van de Communistische Partij van China (CPC). Ook de Vietnamese partijleider had het over Xi’s staatsbezoek aan Vietnam in december 2023. Volgens Trong is hiermee opnieuw aangetoond dat de CPC, China en Xi Jinping een groot belang hechten aan de socialistische opbouw van Vietnam en aan de bilaterale betrekkingen. Trong sprak de wens uit dat alle sectoren, overheden op alle niveaus en lokale overheden van beide landen de reeds bereikte overeenkomsten op hoog niveau en gemeenschappelijke inzichten zullen begrijpen en effectief zullen uitvoeren.

China en Vietnam
Nieuwjaar Tet-feest 2008 in Ho Chi Minhstad auteur Thang Nguyen license Creative Commons (disclaimer)

De kracht van culturele uitwisseling

Xi en Trong waren het erover eens dat de goede betrekkingen tussen Vietnam en China op een wezenlijke en efficiënte manier ontwikkeling bevorderen. Ze zijn in het belang van de twee volkeren en dragen bij aan vrede, stabiliteit, samenwerking en ontwikkeling in de regio en de wereld. De nieuwjaarsfeesten, volgens sommige bronnen de belangrijkste feestweken in China en Vietnam, scheppen een culturele band tussen de beide landen en hun bevolking. Het begin van het nieuwe maanjaar valt zowel in China als in Vietnam dit jaar op zaterdag 10 februari.  De viering wordt in China afgesloten met het Lantaarnfestival. De festiviteiten van het Chinese Nieuwjaar duren ongeveer 16 dagen, maar alleen de eerste 7 dagen zijn openbare feest- en vakantiedagen.

Ook in Vietnam, waar het Nieuwjaar het Tet-feest heet, zal de bevolking van een week vakantie kunnen genieten. In de beide landen is er met het Lentefeest of Nieuwjaar een overgang tussen de dierenriemtekens. Zowel in Vietnam als in China wordt 2024 het Jaar van de Draak (en was 2023 het Jaar van het Konijn). Die affiniteit en de wederzijdse herkenning van elkaars cultuur gaan hand in hand met de politieke verwantschap en dat kan gunstig uitpakken.

China en Vietnam, en de Zee

De Amerikaanse regering zal immers ongetwijfeld blijven proberen de twee socialistische landen uit elkaar te spelen. Een uitstekend thema daarvoor is dat van de meningsverschillen tussen China en Vietnam betreffende de claims die beide landen hebben op eilanden in de Zuid-Chinese Zee, door Vietnam vaak de Oostelijke Zee genoemd. Allicht wil Washington daarbij de nieuwe regering van de Filippijnen als bondgenoot inzetten. In Beijing zal er daarom extra belangstelling zijn geweest voor het staatsbezoek dat de Filipijnse president Marcos onlangs, op uitnodiging van de Vietnamese president Vo Van Thuong, aan Vietnam heeft gebracht.

Hoopgevend voor de vrede en de ontwikkeling in het gebied is het feit dat de Filippijnen en Vietnam na afloop van Marcos bezoek op 30 januari een gemeenschappelijke verklaring uitgaven. Hierin ‘bevestigden zij opnieuw dat ze zich inzetten voor de volledige en doeltreffende uitvoering van de ASEAN-China-verklaring van 2002 over het gedrag van de partijen in de Zuid-Chinese Zee (DOC) en dat ze streven naar de spoedige sluiting van een doeltreffende en substantiële gedragscode voor de Zuid-Chinese Zee (COC) die in overeenstemming is met het internationaal recht, met name het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS) van 1982.’ Dit zijn immers voornemens die ze delen met China, net als hun zorg voor ‘het scheppen van een klimaat dat bevorderlijk is voor de COC-onderhandelingen.’

Voordat het Lentefeest losgaat: Xi in Tainjin (foto Xinhua via China Daily)

ASEAN en UNCLOS, ontmoetingsplaatsen?

Dat is bijvoorbeeld weer gebleken tijdens gesprekken tussen viceminister van Buitenlandse Zaken Nguyen Minh Vu en de Chinese assistent-minister van Buitenlandse Zaken Nong Rong op 4 februari. De twee spraken vooral over de samenwerking op het gebied van toerisme, economie, handel en transportconnectiviteit, hoofdzakelijk via de wegen en spoorwegen die de noordelijke provincies van Vietnam en de zuidelijke en zuidwestelijke regio’s van China met elkaar verbinden.

De twee landen willen ook de samenwerking op het gebied van watervoorraden versterken. Ze willen ook effectief en duurzaam gebruikmaken van de watervoorraden van de Mekong-rivier. Vu riep China op om de import van Vietnamese agro-aquatische producten uit te breiden en de oprichting van Vietnamese handelspromotiekantoren in Haikou, Chengdu en Nanjing te vergemakkelijken. Nong Rong reageerde op dit alles positief. De Vietnamese viceminister en de Chinese assistent-minister wisselden echter ook ideeën uit over maritieme kwesties, waarbij ze het belang benadrukten van het handhaven van vrede en stabiliteit op zee in het kader van de complexe ontwikkeling van de internationale en regionale situatie.

Culturele dimensie

De twee partijen kwamen overeen om de gemeenschappelijke opvattingen op hoog niveau in praktijk te brengen. Ze willen zich via regelmatige onderhandelingen inspannen om de meningsverschillen op zee te beheersen en beter op te lossen. Die principes hierbij waarover ze het eens zijn hebben ook een culturele dimensie: ‘geleidelijk, rekening houdend met elkaars visies werken aan oplossingen en daarbij eerst de gemakkelijke kwesties aanpakken en daarna pas de moeilijke’.

Ook in dit gesprek legden de vertegenwoordigers van de beide regeringen de nadruk op samenwerking met de ASEAN-landen om de Verklaring over het gedrag van de partijen in de Zuid-Chinese Zee (de Oostelijke Zee) volledig en effectief ten uitvoer te leggen, Ze beklemtoonden tevens het streven naar de spoedige totstandkoming van een effectieve en inhoudelijke Gedragscode in de Zuid-Chinese Zee (de Oostelijke Zee) in overeenstemming met het internationaal recht, en dan vooral het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee uit 1982 (UNCLOS, 1982).

Bronnen: Xinhua, vietnamplus.vn, chinesenewyear.net, vietnamlawmagazine.vn, Wikipedia,

Print Friendly, PDF & Email